Fitopatoloji 2017-2018 Vize Sınavı

Fitopatoloji 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bitkinin ksilem ve floem borularından oluşan iletim sisteminin zarar görmesi sonucunda ortaya çıkan solgunluğa ne ad verilir?

A
Reversibl solgunluk
B
Endemik solgunluk
C
Fizyolojik solgunluk
D
Vasküler solgunluk
E
Hipertrofik solgunluk
Soru 2

Bulundukları ortamda oluşturdukları çeşitli metabolitlerle diğer organizmaların gelişimini olumsuz yönde etkileyen organizmalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekzoojenik
B
Simbiyotik
C
Mutualistik
D
Epifitik
E
Antagonistik
Soru 3

Çok döngülü hastalık devrine sahip patojenler esas olarak hangi yolla yayılırlar?

A
Vektör ile
B
Su ile
C
Tohum ile
D
Polen ile
E
insan ile
Soru 4

Aşağıdaki hastalıkların hangisinde geriye doğru ölüm belirtisi görülür?

A
Çökerten
B
Limonda uç kurutan hastalığı
C
Mısır rastığı
D
Şeftali rozet virüsü
E
Patates siğil hastalığı
Soru 5

Aşağıdaki organizma gruplarından hangisi tohumları ile çoğalır?

A
Bakteriler
B
Viroidler
C
Funguslar
D
Parazit yüksek bitkiler
E
Virüsler
Soru 6

mRNA’nın proteine dönüştürülmesi olayına ne ad verilir?

A
Transformasyon
B
Translasyon
C
Transdüksiyon
D
Transkripsiyon
E
Transgenik
Soru 7

Bitkilerde hastalığa neden olan canlı ve cansız etkenler, hastalıkların oluşma mekanizmaları ve hastalıklardan korunma metotları ile ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Entomoloji
B
Biyokimya
C
Fitopatoloji
D
Botanik
E
Zooloji
Soru 8

Bir bitkide hastalık oluşabilmesi için mutlaka olması gereken ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Patojenin saprofitik karakterde olması
B
Uygun ışık şiddetinin olması
C
Patojenin obligat karakterde olması
D
Konukçu bitkinin zayıf gelişmesi
E
Patojenle konukçu bitkinin temas haline gelmesi
Soru 9

Fungal patojenlerden Nectria galligena ve Endothia parasitica'mn meyve ağaçlarında meydana getirdiği hastalık tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanser
B
Hidrosis
C
Damping off
D
Külleme
E
Kloroz
Soru 10

Crucifer bitkilerinde Plasmodiophora brassicae fungusunun neden olduğu kök uru hastalığı, toprak pH'ı kaç olduğunda daha yaygın ve şiddetli görülür?

A
5,7
B
6,4
C
7,0
D
7,2
E
7,8
Soru 11

Bitkinin hastalık etmenine karşı direnç gösterememesi ve hastalık saldırısından büyük oranda etkilenmesine ne ad verilir?

A
Konstitüsyon
B
Tolerans
C
Dayanıklılık
D
immunite
E
Duyarlılık
Soru 12

Bitkilerde IAA miktarının azalması, absisik asit miktarının artması ve etilen düzeyindeki değişimle ilişkili olarak aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

A
Aşırı uzama
B
Ur oluşumu
C
Yaprak dökümü
D
Aşırı büyüme
E
Papilla oluşumu
Soru 13

Bitkilerin silindirik görünümde olan gövdelerinin yassılaşması olayına ne ad verilir?

A
Etiolasyon
B
Fassiasyon
C
Fasikulasyon
D
Cadı süpürgesi
E
Tumefakşın
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi normal depolama sıcaklığından daha yüksek sıcaklık koşullarına sahip depolarda muhafaza edilen patateslerde görülen hastalık belirtisidir?

A
Yumuşak çürüklük
B
Filiz gözlerinin ölmesi
C
Siyah öz çürüklüğü
D
Tozlu uyuz
E
Yumru siyah siğili
Soru 15

Fosil yakıtlar kullanılan tüm fabrika ve santrallerden çıkan kirletici baca gazlarından en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kükürt dioksit
B
Azot oksitler
C
Peroksiasil nitratlar
D
Flor ve floridler
E
Ozon
Soru 16

Patateste Streptomyces scabies ve Phytophthora infestans’a karşı dayanıklılık sağlayan yapısal antimikrobiyal madde aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hardal yağı
B
Avenacin
C
Tuliposit
D
Tomatine
E
Kafeik asit
Soru 17

Geniş bir konukçu dizisine sahip olan ve patojenlerin hastalık yapma yeteneklerini etkileyerek hastalık şiddetinde artışa neden olan toksinler aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır?

A
Konukçuya spesifik toksinler
B
Vivotoksinler
C
Mikotoksinler
D
Konukçuya spesifik olmayan toksinler
E
Patotoksinler
Soru 18

Günün sıcak saatlerinde uygulandığında bitkilerde yanıklığa sebep olan pestisit aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mangan
B
Fosforoz asit
C
Kükürt
D
Fosetyl Al
E
Bakır
Soru 19

Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi selülozu parçalayan (selülolitik) enzimleri sentezleme yeteneğine sahip değildir?

A
Nematodlar
B
Prazitik yüksek bitkiler
C
Funguslar
D
Virüsler
E
Bakteriler
Soru 20

Yağışlarla toprakta biriken suyun kuvvetli güneş ışığı ve rüzgarla buharlaşması sonucu oluşan su kaybının neticesinde meydana gelen kuraklık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düzensiz kuraklık
B
Akut kuraklık
C
Kronik kuraklık
D
Periyodik kuraklık
E
Fizyolojik kuraklık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x