Fitopatoloji 2018-2019 Vize Sınavı

Fitopatoloji 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Funguslar
II. Bakteriler
III. Protozoalar
Yukarıdaki patojen gruplarından hangileri doğrudan penetrasyon yapma kabiliyetine sahİD değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Bitkilerin fotosentez işlemi sırasında transpirasyonla kaybettikleri suyu köklerinden karşılayamaması sonucu hücreler turgorunu kaybeder ve pörsür. Bitkinin genelinde su kaybına neden olan bu durum aşağıdaki belirtilerden hangisiyle ifade edilir?

A
Hidrosis
B
Solgunluk
C
Geriye doğru ölüm
D
Albinizm
E
Rozetleşme
Soru 3

I. Virüsler
II. Funguslar
III. Toprak asitliği
IV. Çevre kirleticileri
Yukarıdakilerden hangileri fizyolojik hastalık etkenleri arasında ye alır?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
II ve III
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 4

Bir bölgede ortaya çıkan epidemilerin bir başka bölgeye veya başka bir kıtaya atlama yapmasına __________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sporadik
B
pandemi
C
antagonizm
D
karantina
E
duyarlılık
Soru 5

Çok döngülü hastalık devrine sahip patojenler esas olarak aşağıdakilerden hangisiyle yayılırlar?

A
Tohum ile
B
Polen ile
C
Hava yolu ile
D
insan ile
E
Su ile
Soru 6

Bitkilerde bir hastalığın sonucu olarak gözlenen iç ve dış değişikliklere ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
patojenisite
B
simptom
C
epidemi
D
penetrasyon
E
parazitizm
Soru 7

Bitkilerde yaralanma nedeniyle, enfeksiyona yakın dokularda iletim demetlerinin tıkanması olayına ne ad verilir?

A
Tylosis
B
Albunizm
C
Hipertrofi
D
Translasyon
E
Gigantizm
Soru 8

Bitkinin hastalık etmenine karşı direnç gösterememesi ve hastalık saldırısından büyük oranda etkilenmesine ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
konstitüsyon
B
immunite
C
hassasiyet
D
dayanıklılık
E
tolerans
Soru 9

Fungal patojenlerden Nectria galligena ve Endothia parasiticafnm meyve ağaçlarında meydana getirdiği hastalık tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hidrosis
B
Kloroz
C
Damping off
D
Külleme
E
Kanser
Soru 10

I. Şeftali rozet virüsü
II. Limonda uç kurutan hastalığı
III. Patates siğil hastalığı
Yukarıdaki hastalıkların hangilerinde geriye doğru ölüm belirtisi görülür?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

Crucifer bitkilerinde kök uru hastalığına neden olan Plasmodiophora brassicae fungusu, hangi koşullarda yaygın olarak görülmekte ve daha fazla zarara neden olmaktadır?

A
Nötr topraklarda
B
Çinko noksanlığı olan topraklarda
C
Bor noksanlığı olan topraklarda
D
Bazik topraklarda
E
Asidik topraklarda
Soru 12

Birbirine komşu hücreler arasında iletişimi sağlayan ve hücre duvarında bulunan mikroskobik küçük kanallara ne ad verilir?

A
Plasmodesma
B
Appresorium
C
Septum
D
Enfeksiyon yastığı
E
Haustorium
Soru 13

I. Büyümenin artması
II. Meyvelerin erken olgunlaşmaması
III. Kloroz
IV. Epinastri
Yukarıdakilerden hangileri etilenin bitkilerde neden olduğu belirtiler arasında yer alır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 14

I. Zayıflatılmış patojenler
II. Bakır klorür
III. Virulent olmayan patojenler
Yukarıdakilerden hangileri uyarılmış dayanıklık tipinde biotik uyarıcı olarak kullanılır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 15

Enfeksiyonundan sonra bitki hücre duvarının mekaniksel olarak dayanıklılığını artıran savunma reaksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayrıma tabakası oluşumu
B
Fenol birikimi
C
Fitoaleksin birikimi
D
Zamk birikimi
E
Lignifikasyon
Soru 16

Düşük konsantrasyonlarda herbisite maruz kalan bitkilerde görülen toksisite belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şekil bozuklukları ve anormal gelişmeler
B
Şiddetli yaprak yanıklığı
C
Bitkilerde ani ölüm
D
Köklerde ur oluşumu
E
Şiddetli meyve dökümleri
Soru 17

Kurak geçen yıllarda tahıllar iyi gelişme gösteremez, vejetatif gelişmelerini tamamlayamadan generatif gelişmeye zorlanır. Böyle bitkilerde taneler ya hiç oluşmaz ya da oluşan tanelerin içi dolmamıştır. Kuraklık nedeniyle meydana gelen yukarıdaki olaya ne ad verilir?

A
Entümesans
B
Çıfıt alacası
C
Kloroz
D
Kserofit
E
Zor olum
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin normal gelişmeleri için gerekli olan makro elementlerden biri değildir?

A
Fosfor
B
Potasyum
C
iyot
D
Azot
E
Demir
Soru 19

Patojenlerin salgıladıkları enzimler genel olarak bitki hücrelerinin hangi kısımlarını etkiler?

A
Vakuol
B
Hücre zarı ve protoplast
C
Ribozom
D
Çekirdek
E
Mitokondrium
Soru 20

Normal sıcaklık koşullarından daha yüksek sıcaklık koşullarında depolanan elmalarda görülen hastalık belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Acı çukur
B
Mantarımsı benek
C
Siyah öz çürüklüğü
D
Sulu öz
E
Çiçek dibi çürüklüğü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x