Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri 2018-2019 Vize Sınavı

Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyüyen organizmanın kendinden beklenen işlevleri yerine getirebilecek fizyolojik güce ulaşmasına ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
olgunlaşma
B
öğrenme
C
büyüme
D
hazır bulunuşluluk
E
kalıtım
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Gelişimsel Değerlendirme ve İzlem dosyasında bulunması gereken belgelerden biri değildir?

A
Çocuğun ilgili alanlarına ve yeteneklerine yönelik bilgiler
B
Çocuğa ait kimlik bilgileri
C
Çocuğu tanıtacak bilgiler
D
Çocuğun öğretmenine ait bilgiler
E
Çocukla ilgili yapılan gözleme dayalı rapor
Soru 3

Gelişimsel tanı ve değerlendirme sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelişimsel izleme
B
Tanılama
C
Bilgilendirme ve yönlendirme
D
Farkına varma
E
Destek eğitim programlarını uygulama
Soru 4

Anadolu Üniversitesi ve TÜBİTAK desteğiyle, Anadolu Üniversitesi Üstün Zekâlıların Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından 2007’de kurulan program aşağıdakilerden hangisidir?

A
BİLSEM
B
ÜYEP
C
PORTAGE
D
GEDEP
E
AÇEP
Soru 5

“Toplumsal normlara uygun olan ve toplumsal olarak sık rastlanan durum” olarak tanımlanan normalite aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal normalite
B
Fonksiyonel normalite
C
Rastlantısal normalite
D
ideal normalite
E
istatistiki normalite
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bebeklik ve erken çocukluk döneminde çocuğu tanıma ve değerlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken durumlardan biri değildir?

A
Kullanılan teknik ve yöntemlerin çocuğun yaşına ve gelişimsel düzeyine uygun olması
B
Tanı ve değerlendirmede etik kurallara uyulması
C
Değerlendirme araçlarının çocuk merkezli olması
D
Çocuğun alıcı ve ifade edici dil becerilerinin, mevcut durumunun dikkate alınması
E
Sadece anneden çocuk hakkında kapsamlı bir şekilde bilgi alınması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ilk çocukluk dönemi gelişim görevlerinden biridir?

A
Katı yiyecekleri çiğnemeyi ve yutmayı gerçekleştirmesi
B
Uyku saatlerinin düzene girmesi
C
Değerler ve vicdan anlayışının gelişmesi
D
El ve göz koordinasyonunu gerçekleştirmesi
E
Kişisel bağımsızlığın oluşması
Soru 8

Bir bireyin depresyonu, kaygısı, yaşadığı bir afet, kriz ya da travma durumunun olup olmadığı ve yaşamış olduğu sosyal çevrenin kişiye dezavantaj doğurup doğurmadığının tespit edildiği tanılamaya ne ad verilir?

A
Psiko-sosyal tanılama
B
Tıbbi tanılama
C
Eğitsel tanılama
D
Travmatik tanılama
E
Temel tanılama
Soru 9

Bebeklik dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
4 ay civarında çeşitli sesler ve heceler çıkarır.
B
8-9 ay civarında ailesini tanımaya başlar.
C
2 ayda oyuncağı bir elinden diğerine aktarır.
D
9-12 ay civarında emeklemeye başlar.
E
7-14 ay civarında çıngırağı aktif bir biçimde sallar.
Soru 10

Tanılama sürecinde tanısı yapılan bireyin tüm gelişim aşamalarının gelişim öyküsünün değerlendirilmesi tanılama basamaklarında dikkat edilmesi geren hangi ilke ile açıklanır?

A
iş birliği
B
Yeterlilik
C
Süreklilik
D
Bütünlük
E
Erkenlik
Soru 11

__________ özel gereksinimli bireydeki yetersizliğe neden olan zedelenmenin yeri, derecesi ve süreğen olup olmadığı gibi durumların belirlenmesini sağlayan tanılama yöntemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Eğitsel tanılama
B
Hedef tanılama
C
Sistem tanılama
D
Bellek tanılama
E
Tıbbi tanılama
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi üstün yetenekli çocukları tanılarken faydalanılabilecek temel ölçme araçlarından biri değildir?

A
Kritik düşünme testleri
B
Kişilik testleri
C
Resim-müzik gibi alanlar için özel testler
D
Grup zekâ testleri
E
Grup başarı testleri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi günümüzdeki zekâ kavramının tanımını oluşturan öğelerden biri değildir?

A
Bilgi işlemleme hızı
B
Sözel beceriler
C
Konsantrasyon
D
Problem çözme yeteneği
E
Duygusal zekâ yeteneği
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi standart beceri testlerinden biridir?

A
Vineland sosyal duygusal erken çocukluk ölçeği
B
lowa temel beceriler testi
C
Erken öğrenme becerileri değerlendirme aracı
D
Bayley III bebek ve küçük çocuklar için gelişim ölçeği
E
Gates-McKillop okuma testi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemde görülen dil bozukluğunun işaretlerinden biri değildir?

A
Karmaşık yönergeleri anlamada zorlanma
B
Konuşma esnasında sıra almada zorlanma
C
Konuşulan konuyu sürdürmede güçlük yaşama
D
Grup konuşmalarında güçlük yaşama
E
Akranları ile iletişimi başlatmada zorlanma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel tarama aracı olarak kullanılan Denver ll’nin ince motor bölümünde yer alan becerilerden biridir?

A
Yüzme
B
Kendi gereksinimlerini karşılayabilme
C
Küçük cisimleri kullanabilme
D
Zıplama
E
insanlarla anlaşma
Soru 17

0-6 yaş arası çocuklara uygulanan, sağlıklı gözüken çocukları olası sorunlar yönünden tarayan ve gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel bir şekilde saptama olanağı sağlayan test aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitimsel gelişim ardışık testleri
B
Vineland sosyal duygusal erken çocukluk ölçeği
C
Denver II gelişimsel tarama testi
D
Bilişsel değerlendirme sistemi
E
Stanford binet zekâ ölçeği
Soru 18

Dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dil ve konuşma bozukluğunun tamlanması ve değerlendirilmesi sırasında öncelikle çocuğun genel gelişimsel öyküsü öğrenilmelidir.
B
Ayrıntılı ve kapsamlı değerlendirme işlemleri yalnızca bir kişi tarafından, bir değerlendirme aracı kullanılarak yapılmalıdır.
C
Dil ve konuşma bozukluğundan şüphelenilen kişi değerlendirme işlemlerine katılmadan tanı konulabilir.
D
Dil ve konuşma bozukluğunu değerlendirme işlemleri sırasında yalnızca norm bağımlı yaklaşımlar kullanılır.
E
işitme taramasının yapılması çoğunlukla zaman kaybına neden olduğundan değerlendirme sürecinin sonuna bırakılır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi aileler için hazırlanan testlerden biri değildir?

A
Ebeveyn stres indeksi kısa formu
B
Sosyal beceri değerlendirme sistemi
C
Ebeveynlik ölçeği
D
Ebeveyn davranışını değerlendirme ölçeği
E
Aile değerlendirme ölçeği
Soru 20

Erken çocukluk dönemindeki çocuklar için hazırlanan testlerin “Eğitim ve Psikoloji Testlerine Yönelik Standartlar” da belirtilen teknik standartları sağlamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Testlerin çok fazla maddeden oluşması
B
Bu dönemde çocuğun neyi, nasıl öğrendiğine ilişkin kuramların bir kısmının etkililiğini kaybetmesi
C
Testlerin yanlış kullanılması
D
Testlerin çok fazla kullanılması
E
Eğitimi olumsuz yönde etkilemesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x