Genel Dilbilim 1 2015-2016 Vize Sınavı

Genel Dilbilim 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi dile ait bilginin bir parçası olamaz?

A
Anlambilim
B
Sesdizilim ilkeleri
C
Biçimbilim
D
Dile yansıyan kültürel öğeler
E
Sözdizim
Soru 2

“Kalp doktoru” iki, “ardiyolog” bir sözcükten oluşmasına rağmen anlamları aynı kalmaktadır.
Bu durum, sözcük tanımada hangi ölçütün tek başına yeterli olmadığını göstermektedir?

A
Anlamsal
B
Biçimbilimsel
C
Sesbilimsel
D
Sözdizimsel
E
Dilbilgisel
Soru 3

İnsan dillerinde ortak olan özelliklere ne ad verilir?

A
Dil edinimi
B
Sesbilim
C
Kuralcı dilbilgisi
D
Anlam
E
Dil evrenselleri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkçede bir sözlükbirimdir?

A
/dost/
B
DOST
C
[dostl
D
dost
E
d-o-s-t
Soru 5

‘Çocuklar yalnızca anneleriyle konuştular’ ifadesindeki ‘yalnızca’ sözcüğü tümcede hangi anlamsal işlevi yerine getirir?

A
Genişleme
B
Öbekleşme
C
Açı
D
Daralma
E
Gönderim
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ‘KİTAP’ sözlükbiriminin sözcükbiçimi olamaz?

A
Kitaptan
B
Kitaba
C
Kitaplar
D
Kitaplarda
E
Kitapçı
Soru 7

Zihin sözlüğündeki sözlükbirimlerin somut çıktılarına ne ad verilir?

A
Sesbirim
B
Sözcük
C
Sözcükbiçim
D
Sözcükbirim
E
Ses
Soru 8

Türkçede /kedi/, İngilizcede /cat/ ve Fransızcada /chat/ ses dizilimi kuyruklu, bıyıklı, evcil bir hayvan anlamı için kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi insan dillerinde bir sesdizilimin karşılık geldiği anlama verilen addır?

A
Gönderge
B
Biçim
C
Gösterim
D
Sözcük
E
Sesbirim
Soru 9

Sözcükbiçimler aşağıdaki süreçlerden hangisinin çıktısıdır?

A
Biçimbilgisi
B
Sesbilimsel biçimbilgisi
C
Sözcüksel biçimbilgisi
D
Türetimsel biçimbilgisi
E
Çekimsel biçimbilgisi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi özyineleme içermez?

A
Pamuk yazdığı romanlar hakkında bir konferans verdi.
B
istediğin kadar kitap alabilirsin.
C
Arkadaşlarımın hepsi çok uzaklara gittiler.
D
Senin söylediklerini unuttum bil.
E
Ayşe bir arkadaşının ona verdiği bir kitabı okuyor.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dışmerkezli bileşiktir?

A
karaciğer
B
çekyat
C
büyükanne
D
yurtsever
E
ateşkes
Soru 12

‘susuzlaştırılmış’ türetiminde -ıl edilgen ekinin tabanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
susuzlaş-
B
susuzlaştır-
C
susuzlaştırıl-
D
susuz-
E
su-
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi türetim eklerinin özelliklerinden biridir?

A
Açık küme üyeleridir.
B
Dilbilgisel koşullara bağlıdır.
C
Eklendikleri sözcüğün tümce içindeki yerine göre seçilirler.
D
Kapalı küme üyeleridir.
E
Çekim eklerinden daha işlek olarak kullanılırlar.
Soru 14

Sözcük öbeği ile bileşik arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bileşiği oluşturan sözcükler kendi anlamlarını korumazken öbeklerde her sözcük kendi anlamını korur.
B
Bileşiklerde niteleyen öğe bağımsızdır.
C
Öbekler kısaltma ile türetilebilirken bileşikler türetilemez.
D
Bileşikler sesdizimsel kurallara, öbekler ise sözdizimsel kurallara göre üretilir.
E
Öbeklerde baş yoktur.
Soru 15

*Evlilerlik sözcüğünün dilbilgisidışı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
iki türetim eki kullanılmıştır.
B
Çekim eki türetim ekinden önce kullanılmıştır.
C
Uyum kuralı ihlal edilmiştir.
D
Türetim eki çekim ekinden önce kullanılmıştır.
E
Altbiçimlik koşulu ihlal edilmiştir.
Soru 16

Bir biçimbirimin altbiçimIikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisidir?

A
Eş anlamlılık
B
Sözcüksel koşullanma
C
Dilbilgisel dağılım
D
Karşıtsal dağılım
E
Bütünleyici dağılım
Soru 17

Yerli yersiz konuşuyorsun’ tümcesinde altı çizili ifade hangi biçimsel süreç ile üretilmiştir?

A
Tıkama
B
Önekleme
C
Gerioluşum
D
ikileme
E
Kısaltma
Soru 18

Türkçede ‘karaağaç’ sözcüğü ‘daha karaağaç’ olarak nitelendirilemez. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öbek olması
B
Türkçe dilbilgisine uygun olmaması
C
Türkçe sesdizilimine uygun olmaması
D
Bileşik ad olması
E
Türkçede anlamsal karşılığı olmaması
Soru 19

Aşağıdaki tümcelerden hangisinde dilbilgisel bir biçimbirim vardır?

A
Ayşe dün ayrıldı.
B
Öğrenciler sınava girecek,
C
Aliyi özledim.
D
Çocuklar anneleri ile geldiler.
E
Bugün ders çalışıyoruz.
Soru 20

Bugün İngilizcede ‘google’ arama motorunda arama yapmak anlamında ‘to google’ (googlelamak) sözcüğü türetilmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nedensizlik ilkesinin var olması
B
İngilizce biçim yapısına uygun olması
C
Böyle bir olgunun var olması ve edimsel gereklilik oluşması
D
İngilizce sesdizilimine uygun olması
E
Tıkama yapılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x