Genel Dilbilim 1 2017-2018 Final Sınavı

Genel Dilbilim 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki eklerden hangisinin biçimbirimciği yoktur?

A
çalış-ır
B
dinle-mek
C
oynu-yor
D
ayak-lar
E
gid-ecek
Soru 2

Aşağıdaki seslerden hangisi oluşma biçimi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
[k]
B
[t]
C
[b]
D
[d]
E
[s]
Soru 3

Sözlükçede kaydı bulunan her girdi, kendi tanınabilirliğini sağlayacak sesletim, sözdizim ve anlam özelliklerine ilişkin bilgilerle donatılmıştır.
Buna göre, Türkçe koş sözcüğüne dair aşağıdaki bilgilerden hangisi sözlükçede listelenmez?

A
Dilbilgisel biçimi: koştu 'geçmiş zaman’
B
KOŞUCU sözlükbirimi: KOŞUCU 'Koşuya katıla yarışçı’
C
KOŞ sözlükbirimi: KOŞ 'Adım atışlarını artırarak ileri doğru hızla gitmek
D
Ulam Bilgisi: [KOŞ] Eylem
E
Ses bilgisi: /koʃ/
Soru 4

“kloport’ sözcüğü Türkçe bir sözcük olamaz, çünkü bu sözcük, Türkçenin sesbirimlerinin dizilişine aykırıdır.
Yukarıdaki ifadeye ilişkin dilbilgisi bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anlambilim
B
Edimbilim
C
Biçimbilim
D
Sesbilim
E
Sözdizim
Soru 5

doğru
işe doğru
Yukarıdaki sözcük gruplarında doğru sözcüğü hangi sözcük yapma sürecine örnektir?

A
Kırpma
B
Evrişim
C
Türetim
D
ikileme
E
Karma
Soru 6

Aşağıdaki tümcelerin hangisi edenli edilgen içerir?

A
Dolandırıldık.
B
Çorapla yatılmaz.
C
Ayakkabıyla girilmemeli.
D
Nasıl erken kalkılır?
E
Bu saatte gelinir mi?
Soru 7

Ali garson değil, aşçı.
Yukarıdaki tümcede aşçı sözcüğünün biçimbirimsel ve biçimbilimsel çözümlemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
2 biçim, 1 biçimbirim
B
3 biçim, 3 biçimbirim
C
2 biçim, 3 biçimbirim
D
1 biçim, 1 biçimbirim
E
2 biçim, 2 biçimbirim
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi açık küme sözcüğüdür?

A
ben
B
ancak
C
ile
D
ve
E
kitap
Soru 9

Bazı dillerde geçişli eylemin nesnesi sıfır biçim alıp, öznesi açık durum eki alır.
Bu durumu adsıl çekimlerden hangisi örnekler?

A
Yalın-belirtme durumu
B
Özegeçişli-yalın durumu
C
Eğik durum
D
Cins
E
Uyum
Soru 10

İnsan dillerindeki ortak özellikler ve farklılaşan yapılar hangi kapsamda irdelenir?

A
Betimleyici Dilbilgisi
B
Kuralcı Dilbilgisi
C
Gözlemleyici Dilbilgisi
D
Evrensel Dilbilgisi
E
Yapısalcı Dilbilgisi
Soru 11

Doğuştan gelen ve bebeklerin anadillerini öğrenmelerini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Betimleyici Dilbilgisi
B
Kuralcı Dilbilgisi
C
Dil Edinim Düzeneği
D
Gözlemsel Yeterlilik
E
Açıklayıcı Yeterlilik
Soru 12


Yukarıdaki gösterimde aynı anda hem gövde hem de taban olan aşağıdakilerden hangisidir?

A
1
B
2
C
3
D
1 ve 2
E
1 ve 3
Soru 13


Yukarıdaki gösterimin 3. Aşama kuralı hangisidir?

A
Sıfat + -lık —> Ad
B
Eylem + -lık —> Ad
C
Eylem + -im —> Ad
D
Ad + -lık —> Sıfat
E
Eylem + ad + sıfat —> ad
Soru 14


Yukarıdaki gösterimde 1 ve 3 sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A
gövde / taban
B
kök / gövde
C
kök/taban
D
gövde / gövde
E
taban / gövde
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Evrensel Dilbilgisinde bir ilkedir?

A
Eylem sonlu diller
B
Söz dizilimleri
C
Adıl düşmesi
D
Kural Güdümlü Yapı
E
Sondan eklemeli diller
Soru 16

Türkçede, kurallı olduğu halde yemek yapıcı denmez çünkü bu anlamı karşılayan aşçı sözcüğü zaten kullanımdadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nesnelerin varlığı
B
Tıkama kuralı
C
Yalın anlamlar ifade etme eğilimi
D
Genel anlamlar ifade etme eğilimi
E
Kapatma eki
Soru 17

İngilizcede eylemlere eklenerek ‘ters çevirim’ anlamı kazandıran un- öneki kili ‘öldürmek eylemiyle kullanılamaz. *unkill. öldürmek eylemi bağlamak-çöz-mek, kilitlemek-kilidi açmak gibi ters çevrilebilir bir eylem değildir.
Bu durum sözcük yapma sınırlılarından hangisine örnektir?

A
Anlambilimsel / biçimbilimsel
B
Anlambilimsel / sesbilimsel
C
Biçimbilimsel
D
Sesbilimsel
E
Anlamsal
Soru 18

Dünyada “smart card” olarak bilinen akıllı kartlar, ekonomik, kullanışlı ve dayanıklı veri saklama yöntemidir.
Yukarıdaki tümcede akıllı kartlar kelime grubu hangi sözcük yapma sürecinin çıktılarıdır?

A
Bileştirme, Ödünçleme çeviri ve Türetme
B
Ödünçleme çeviri ve Karma
C
Bileştirme ve Ödünçleme
D
Evrişim ve Ödünçleme
E
Ödünçleme ve Türetme
Soru 19

Farsça shag(h)âl “çakal” —> Türkçe çakal —> İngilizce jackal “çakal”
Yukarıdaki tümcede çakal sözcüğü hangi sözcük yapma sürecinin çıktılarıdır?

A
Sıfır türetim
B
Ödünçleme
C
Yeniyapım
D
Ödünçleme çeviri
E
Evrişim
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi özyineleme örneği olabilir?

A
Sen beni dikkatle dinlemelisin.
B
Buralara bir daha gelmelisin,
C
Köy kahvaltısı muhteşemdi.
D
Ben seni, beni unut diye sevmedim.
E
Ben Kadıköy’e asla gitmem.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x