Genel Dilbilim 1 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Genel Dilbilim 1 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kök <-----> Sesbilimse <-----> Sesbilgisel
yiyor <-----> /ye+iyor/ <-----> [yiyor]
gelecek <-----> /gel+ecek/ <-----> [gelicek]
Yukarıdaki tabloda verilen örnekler aşağıdaki ses kurallarından hangisine örnektir?

A
Ünlü eklenmesi
B
Soluklanma
C
Ünsüz düşürülmesi
D
Ünlü yükselmesi
E
Ötümsüzleşme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ses simgesel bir sözcüktür?

A
kuş
B
hatırlamak
C
araba
D
civciv
E
cik cik
Soru 3

Sözcük ve sözdizimsel düzeylerde incelenen ve bir seslemin diğerlerinden daha kuvvetli ve belirgin söylenmesi olarak tanımlanan bürünsel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yansıma
B
Ezgi
C
Vurgu
D
Ton
E
Perde
Soru 4

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kapalı ünlü uyumu vardır?

A
ev-i
B
ev-e
C
ev-de
D
ev-den
E
ev-ler
Soru 5

Yazılı ya da sözlü dilde selamlaşma, şikayet etme, özür dileme ve önerme gibi dilsel işlevleri inceleyen dilbilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metindilbilim
B
Söylem çözümlemesi
C
Kuramsal dilbilim
D
Betimlemeli dilbilim
E
Ruhdilbilim
Soru 6

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi üst arka yuvarlak ünlü ile başlar?

A
ön
B
ün
C
an
D
İn
E
un
Soru 7

Türkçede bazı sayısal belirleyiciler zorunlu olarak çoğul ulamı gerektirir.
Buna göre, aşağıdaki adlardan hangisinin sayı çekimi doğrudur?

A
Bazı müzisyen
B
Birtakım sanatçılar
C
Beş sorular
D
Birtakım haber
E
Kimileri insanlar
Soru 8

Türkçe sahiplik bilgisi taşıyan iyelik ekleri ünsüzle biten tabanlarda a - ı dan sonra [-ım], e - i den sonra [-im], o - u dan sonra [-um], ö - ü den sonra [-üm], ünlüyle biten tabanlardan sonra [-m] şeklinde kullanılır.
Yukarıdaki dağılım hangi koşullanma yoluyla gerçekleşir?

A
Sesbilimsel koşullanma
B
Dilbilgisel koşullanma
C
Sözcüksel koşullanma
D
Biçimbilimsel koşullanma
E
Altbiçimsel koşullanma
Soru 9

Yazı yazdığımız şeye ‘kalem’ denmesinin belirli bir nedeni yoktur ve bu sözcüğün okunuşu ya da yazılışı, barındırdığı anlamı çağrıştırmaz.
Yukarıdaki durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türetme
B
Birleştirme
C
Yerine koyma
D
Nedensizlik
E
Karşıtsal ilişki
Soru 10

Almancada Mutter 'anne' sözcüğünün çoğulu Mütter 'anneler', İngilizcede woman 'kadın' sözcüğünün çoğulu women 'kadınlar' olarak gerçekleşir.
Yukarıdaki örneklerde hangi biçimbilimsel süreç görülmektedir?

A
Alaşım biçim ekleme
B
Kök altbiçim ekleme
C
Ünlü değişimi
D
Boş biçim ekleme
E
Sıfır biçim ekleme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çekimsel biçimbilimin çıktılarından biridir?

A
kitabı
B
kitapçılık
C
kitapçı
D
kitapsız
E
kitaplık
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi çatı bilgisi verir?

A
bitmişlik
B
İşteşlik
C
bilgisellik
D
alışkanlık
E
olumsuzluk
Soru 13

-MA biçimbirimi aşağıdakilerden hangisinde kullanılmamıştır?

A
Sarma
B
Yama
C
Sürme
D
Asma
E
Dolma
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir açık küme sözcüğü değildir?

A
Çocuk
B
Hızlı
C
Maalesef
D
Ama
E
Yarın
Soru 15

Doğuştan gelen ve bebeklerin anadillerini öğrenmelerini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuralcı Dilbilgisi
B
Betimleyici Dilbilgisi
C
Dil Edinim Düzeneği
D
Gözlemsel Yeterlilik
E
Açıklayıcı Yeterlilik
Soru 16

'örümcek adam' sözcüğü aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Kırpma
B
Evrişim
C
Ödünçlemeli çeviri
D
Türetim
E
Karma
Soru 17

Türkçede 'çoksuz' diye bir sözcük yoktur çünkü dilimizde bu anlamı karşılayan 'az' sözcüğü vardır. Türkçede 'çoksuz' sözcüğünün olmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nedensizlik
B
İşleklik
C
Türetme
D
Yerine koyma
E
Tıkama
Soru 18

Yalnız insanlar konuşuyor —> Yalnızlar konuşuyor.
Yukarıdaki tümcelerde altı çizili sözcükler hangi sözcük yapma sürecinin çıktılarıdır?

A
Türetme
B
İkileme
C
Gerioluşum
D
Karma
E
Evrişim
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi özyineleme örneği olabilir?

A
Köy kahvaltısı muhteşemdi.
B
Buralara bir daha gelmelisin.
C
Ben Kadıköy’e asla gitmem.
D
Ben seni, beni unut diye sevmedim.
E
Sen beni dikkatle dinlemelisin.
Soru 20

Kurum yetkilisi, çalışanlarının talebini istemeyerek de olsa şüphesiz geri çevirmiş olmalı.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümcenin sözdizimsel özelliğini doğru olarak betimler?

A
Kuralcı dilbilgisine göre yanlış bir tümcedir.
B
Özyineleme içermez.
C
Betimleyici dilbilgisine göre yanlış bir tümcedir.
D
İçe yerleştirme yoktur.
E
Gizli öznelidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x