Genel Dilbilim 2 2015-2016 Vize Sınavı

Genel Dilbilim 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

kal, kel, kil ve kul en küçük İkilileri aşağıdaki sesbilimsel özelliklerden hangisini gösterir?

A
Ön damak ünsüzünün karşıtsal olduğu ünsüzleri
B
Türkçede sesbirimcik olan ünlüleri
C
Art damak ünsüzünün karşıtsal dağılımını
D
Türkçede sesbirim olan ünlüleri
E
Serbest dağılımda olan ünlüleri
Soru 2

[phil] ve [cepken] ses dizilimlerinde görülen [ph] ve [p] sesleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

A
Aralarında karşıtsal dağılım vardır.
B
Her ikisi de birer sesbirimdir.
C
Her ikisi de /p/ sesbiriminin değişkeleridir.
D
Birbirinin yerine geçip anlam değiştirebilirler.
E
Serbest dağılım ilişkisi vardır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi oluşma biçimine göre üst damaksıl akıcı bir ünsüzdür?

A
[r]
B
[I]
C
[?]
D
[g]
E
[5]
Soru 4

Korecede, [phal] bacak anlamına gelirken [pal] kol anlamındadır.
Buna göre, Korecede [ph] ve [p] nasıl bir dağılım taşımaktadır?

A
Biçim-sesbilimsel dağılım
B
Bütüncül dağılım
C
Serbest dağılım
D
Karşıtsal dağılım
E
Anlamsal dağılım
Soru 5

Türkçede [git-ti] [gül-dü] sesdizilimlerinde görülen eylem çekim ekleri arasındaki ilişkiye ne ad verilir?

A
Bağımlı biçimbirimler
B
Bağımsız biçimbirimler
C
Sesbirimcikler
D
Farklı zaman çekimlerini gösteren ekler
E
Geçmiş zaman çekim ekinin değişkeleri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkçede anlaşılmadı ifadesinin IPA fontlarıyla gösterimidir?

A
[anlaşılmadı]
B
[anlad3ilmadı]
C
[aenlaeşıImaedı]
D
[anlajoılmadoı]
E
[anlatılmadı]
Soru 7

Aşağıdaki seslerden hangisi oluşma noktasına göre diş yuvasıl-damaksıldır?

A
[tır
B
[d]
C
[i]
D
[k]
E
m
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ötümlü bir sestir?

A
[t]T
B
[fl
C
[5]
D
[p]
E
[oı]
Soru 9

Genizsil olmayan patlamalılar, sürtünmeliler ve patlamalı-sürtünmeliler hangi doğal ses sınıfını oluşturur?

A
Engelliler
B
Palasıllar
C
Sürekliler
D
Engelsizler
E
Öncüller
Soru 10

Aşağıdaki seslerden hangisinin Türkçede karşıtsal dağılımı yoktur?

A
[f]
B
M
C
[s]
D
[b]
E
[k]
Soru 11

Aşağıdaki önermelerden hangisi sentetik bir önerme olamaz?

A
insan memeli bir canlıdır.
B
Günler gittikçe uzuyor.
C
Doğuya gittikçe hava soğur.
D
Murat okula yürüyerek gider.
E
Çocuklar şeker yemeyi sever.
Soru 12

Sevim sigara içmeyi bıraktı. önermesinde hangi anlamsal ilişki vardır?

A
Önvarsayım
B
Çıkarım
C
Sezdirim
D
Alt anlam
E
Gerektirim
Soru 13

Russell’a göre dil, dünya gerçekliği ve anlam ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dil dünya gerçeklğinden farklıdır.
B
Bir önermenin doğruluk değeri olabilmesi için gerçek dünyaya gönderimi olmalıdır.
C
Önermeler her durumda geçerli olur.
D
Doğruluk değeri önermesel ilişkilerden kaynaklanır.
E
Gönderimsellik ve önerme arasında doğrudan bir ilişki olamaz.
Soru 14

Aşağıdaki sözcük guruplarından hangisi derecelendir ilemeyen bir karşıtlık içerir?

A
kısa-uzun
B
kitap-defter
C
ölü-canlı
D
temiz-kirli
E
kalın-ince
Soru 15

Önerme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gönderimsel olmalıdır.
B
Kavramsal içeriktir.
C
Dilbilgisinden bağımsızdır.
D
Evrenseldir.
E
Tümceden farklıdır.
Soru 16

Fil fildir. önermesinin geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gönderimsiz olması
B
Eşsözlü olması
C
Gerçekliğe dayanmaması
D
Sentetik olması
E
Analitik olması
Soru 17

Eylemlerin çok anlamlılığı, hangi temelde hangi özellikler kullanılarak sağlanır?

A
Sesdizilim özellikler
B
Kültürel özellikler
C
Biçimsel özellikler
D
Fiziksel özellikler
E
Bireysel anlam özellikler
Soru 18

Ayaklarım yerden kesildi sanki, çok sevindim ifadesinde ayakları yerden kesilmek hangi kavramsal eğretilemeye dayanır?

A
insan uçar.
B
Sevinmek uçmaktır.
C
Yukarısı iyidir.
D
Aşağısı iyidir.
E
Mutluluk iyidir.
Soru 19

Sözcüklerin belli bir bağlam ve dizilim içinde kazandığı anlama ne ad verilir?

A
Sözlüksel anlam
B
Çağrışımsal anlam
C
Gösterimsel anlam
D
ilişkilendirilmiş anlam
E
Eşdizisel anlam
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerden hangisi gerektirim taşır?

A
Zeynep çok mutlu.
B
Ali Ankarada kalıyor.
C
Ahmet ders çalışıyor.
D
Fatma yemeğe gitti.
E
Öğrenciler sınavda.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x