Genel Muhasebe 1 2015-2016 Final Sınavı

Genel Muhasebe 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletmenin işletme sahipleri veya ortaklarına olan borçlarına ne ad verilir?

A
Pasif
B
Borçlar
C
Öz kaynaklar
D
Varlıklar
E
Aktif
Soru 2

ASYA işletmesi, BAMBU işletmesinden 10 ay vadeli 20.000 TL tutarlı X Malını 20 Aralık 2015 tarihinde satın almıştır. ASYA bu işleme ilişkin ödemeyi 20 Ekim 2016 da gerçekleştirecektir.
Bu bilgilere göre, ASYA işletmesinin mal alım işlemini 20 Aralık 2015 tarihinde kayda almasında aşağıdaki muhasebenin temel kavramlardan hangisi kullanılmıştır?

A
Netleştirme
B
Raporlama sıklığı
C
Birleştirme
D
Muhasebenin tahakkuk esası
E
Sunuluşun tutarlılığı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılmasıdır?

A
Hesabın açılması
B
Hesabın devretmesi
C
Hesabın kapatılması
D
Hesabın borç kalanı vermesi
E
Hesabın alacak kalanı vermesi
Soru 4

Vergi Usul Kanunu’na göre işletme hesabı defterini hangi tür işletmeler tutar?

A
Limited şirketler
B
Büyük işletmeler
C
Birinci sınıf işletmeler
D
ikinci sınıf işletmeler
E
Anonim şirketler
Soru 5

İşletme, tahsil edilmek üzere A Bankasına bıraktığı 8.000 TL nominal değerli çekin tahsil edildiğini bankadan gelen hesap özetinden öğrenmiştir. İşletme bu mali nitelikli işleme ait yapacağı yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisini alacaklandırır?

A
Borç Senetleri hesabı
B
Satıcılar hesabı
C
Alınan Çekler hesabı
D
Kasa hesabı
E
Sermaye hesabı
Soru 6

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Aktif karakterli bir hesaptır.
B
Nakit ve nakit benzerleri grubunda indirim olarak yer alır.
C
işletme çek keşide ettiğinde bu hesap alacalandırılır.
D
Hesap ya alacak kalanı verir ya da kalan vermez.
E
Bu hesapta yer alan çekler ibraz vadelidir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tahsilat işlemine ilişkin bir örnektir?

A
Bankaya para yatırılması
B
Verilen çeklere ilişkin ödemenin gerçekleştirilmesi
C
Banka havalesi yoluyla bir borcun ödenmesi
D
Geçici yatırım olarak hisse senedi satın alınması
E
Vadesi dolan bir alacağa ilişkin ödemenin kabul edilmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi nedeniyle çek cirosu geçersiz sayılır?

A
Kısmi ciro veya muhatap tarafından yapılan ciro işlemleri
B
Çekin yeni alacaklıya teslim edilmesi
C
Lehtarın ciroyu kabul etmesi
D
Hakların kayıtsız ve şartsız devredilmesi
E
Çekin tüm haklarını lehtarın kabul etmesi
Soru 9

Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sermaye payının %50’sinden fazlasına sahip olunan işletmelerden olan alacaklar için kullanılır.
B
İlgili alacak tahsil edildiğinde hesap alacalandırılır.
C
Alacak doğduğunda hesap alacalandırılır.
D
Diğer alacaklar grubunda yer alır.
E
Aktif karakterli bir hesaptır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi poliçenin taraflarından biri olan lehtarı ifade eder?

A
Poliçeyi düzenleyendir.
B
Poliçenin nominal değerini ödeyendir.
C
Poliçenin ilk borçlusudur.
D
Poliçenin nominal değerinin alacaklısıdır.
E
Poliçenin ibrazını kabul edendir.
Soru 11


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Senedin ıskonto edilmesine
B
Senedin teminata verilmesine
C
Senedin tahsil edilmesine
D
Senedin takibe alınmasına
E
Senedin ciro edilmesine
Soru 12

A İşletmesi sahip olduğu bir senedini teminat olarak vererek, karşılığında B Bankası’ndan 40.000 TL kredi kullanmıştır. B Bankası vadesi gelen ve ödenmeyen 50.000 TL nominal değerli senedi A İşletmesine iade etmiştir.
Buna göre B Bankasının senedi işletmeye iade etme işlemine ne ad verilir?

A
Ciro
B
Kabulü Rücu
C
İştirak
D
Protesto
E
Temlik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 118 Diğer Menkul Kıymetler hesabında muhasebeleştirilir?

A
Hisse Senetleri
B
Hazine Bonosu
C
Finansman Bonosu
D
Değerli Madenler
E
Tahviller
Soru 14


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
İşletmenin Hisse Senetlerini kayıtlı değerine eşit bir değerle satmasına
B
İşletmenin Hisse Senetlerini piyasa değerinin çok üzerinde satmasına
C
İşletmenin Hisse Senetlerini kayıtlı değerinin altında bir değerle satmasına
D
İşletmenin Hisse Senetlerini kayıtlı değerinin üzerinde bir değerle satmasına
E
İşletmenin Hisse Senetlerini nominal değerin üzerinde bir değerle satmasına
Soru 15

Hisse senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hisse senetlerinin tahsil edilebilir duruma gelmiş kâr payı varsa kâr payı ile birlikte satın alınır.
B
Hisse senetlerinin kayıtlı değerinden daha yüksek bir bedel üzerinden satılması, primli satıştır.
C
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin edinimi için ödenen komisyonlar aktifleştirilir.
D
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin edinimi için ödenen komisyonlar giderleştirilir.
E
Hisse senetlerinin kayıtlı değerinden daha düşük bir bedel üzerinden satılması, ıskontolu satıştır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi özel kesim tarafından borçlu sıfatı ile düzenlenen, bir yıldan kısa vadeli, emre ya da hamiline yazılı olarak çıkarılan menkul kıymetleri tanımlar?

A
Hisse Senetleri
B
Hazine Bonosu
C
iştirakler
D
Finansman Bonosu
E
Tahviller
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ticaret işletmelerinin ana faaliyet konusuna ilişkin doğru bir ifade değildir?

A
Satın alınan hammaddeler ile bir mamul üretip satmak
B
Bir imalat işletmesinin ürettiği mamulü alıp satmak
C
Bir ticaret işletmesinden satın aldığı malı satmak
D
Satın aldığı mala uygun gördüğü oranda kâr ilave edip satmak
E
Satın alınan malları uygun bir kârla ihtiyaç sahiplerine satmak
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi devamlı (sürekli) envanter yönteminin temel özelliklerinden biridir?

A
Tek tip malın alım-satımı için uygun bir yöntemdir.
B
Dönem içinde istenildiğinde stokların hem miktarı hem de maliyeti tespit edilebilir.
C
Mal hareketlerini optik okuyuculu elektronik sistemi ile takip edemeyen işletmeler tarafından tercih edilir.
D
Az sayıda mal satışı yapan işletmelerin kullandığı bir yöntemdir.
E
Faaliyet hacmi büyük olmayan işletmeler tercih etmektedir.
Soru 19

Bir işletmenin 31.12.2014 tarihinde “Ticari Mallar” hesabının bakiyesi 12.500 TL, 31.12.2015 tarihinde ise 28.000 TL dir. işletme 2015 yılında 53.000 TL tutarında mal almış, bu malların 6.700 TL lik kısmı iade edilmiştir. Ayrıca işletme 2015 yılında satın aldığı malların nakliyesi için 1.200 TL ödemiştir.
İşletmenin 2015 yılı Satılan Ticari Mallar Maliyeti kaç TL dir?

A
66.700
B
57.500
C
46.875
D
44.950
E
32.000
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir ticaret işletmesinin ana faaliyet konusuna ilişkin bilgilerin gösterildiği bilanço grubudur?

A
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
B
Alınan Çekler
C
Bankalar
D
Kasa
E
Stoklar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x