Genel Muhasebe 1 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Genel Muhasebe 1 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde elde edilme maliyetlerini esas alan muhasebenin temel kavramıdır?

A
İhtiyatlılık Kavramı
B
Dönemsellik Kavramı
C
Kişilik Kavramı
D
Maliyet Esası Kavramı
E
Önemlilik Kavramı
Soru 2

ASYA işletmesi, BAMBU işletmesinden 10 ay vadeli 20.000 TL tutarlı X Malını 20 Aralık 2015 tarihinde satın almıştır. ASYA bu işleme ilişkin ödemeyi 20 Ekim 2016 da gerçekleştirecektir.
Bu bilgilere göre, ASYA işletmesinin mal alım işlemini 20 Aralık 2015 tarihinde kayda almasında aşağıdaki muhasebenin temel kavramlardan hangisi kullanılmıştır?

A
Raporlama sıklığı
B
Netleştirme
C
Muhasebenin tahakkuk esası
D
Birleştirme
E
Sunuluşun tutarlılığı
Soru 3

Gider pusulası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kişilik kavramı gereği düzenlenen bir belgedir.
B
Yasal düzenlemelere tabi bir belgedir.
C
Sosyal sorumluluk kavramı gereği düzenlenen bir belgedir.
D
İşletmenin ihtiyacı gereği düzenlenen bir belgedir.
E
Tarafsızlık kavramı gereği düzenlenen bir belgedir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kısa zaman içinde paraya dönüşebilecek varlıklarından biridir?

A
Taşıtlar
B
Demirbaşlar
C
Binalar
D
Bankalar
E
Makineler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi işletmeye kredi verme riskini üstlenip üstlenmeme kararını almak isteyen muhasebe bilgi kullanıcısıdır?

A
Borç veren finans kurumlan
B
Devlet
C
Çalışanlar
D
Sendikalar
E
İşletme yöneticileri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili doğru bir ifadedir?

A
Varlık hesaplarına ilk kayıt alacak tarafına yapılır.
B
Varlık hesaplarındaki azalışlar hesabın alacak tarafına kaydedilir.
C
Varlık hesaplarındaki kalan bilançonun pasifinde yer alır.
D
Varlık hesaplarındaki artışlar hesabın alacak tarafına kaydedilir.
E
Varlık hesapları alacak kalanı verir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıkların özelliklerinden biri değildir?

A
İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesinin beklenmesi
B
Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması
C
Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi
D
Raporlama döneminden sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesinde kullanılan nakit ve nakit benzeri değerler
E
İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin beklenmemesi
Soru 8


Yukarıda "A" İşletmesinin dönem başı açılış kaydı yer almaktadır. Buna göre açılış kaydında Sermaye Hesabının alacak tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
33.000
B
28.000
C
23.000
D
20.000
E
5.000
Soru 9


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Ticari mal alışlarına
B
Taşıt satışlarına
C
Vadeli mal alışlarına
D
Kredili borcun ödenmesine
E
Vadeli ticari mal satışına
Soru 10

AsA Şirketi, 2011 yılında tanesi 275 TL den 350 adet mal satmış, bu malların 50 tanesi istenilen özellikleri taşımadığı gerekçesi ile müşteriler tarafından iade edilmiştir.
Bu bilgilere göre, AsA işletmesinin 2015 yılı net satış tutarı kaç TL dir?

A
110.000
B
96.250
C
82.500
D
27.500
E
13.750
Soru 11

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda Alıcılar Hesabının alacak tarafına kayıt yapılmaz?

A
Kredili (vadesiz) ticari mal satışı
B
İdari takibe alınan senetsiz ticari alacaklar
C
Müşterilerden yapılan senetsiz ticari alacak tahsilatı
D
Şüpheli duruma düşen senetsiz ticari alacaklar
E
Müşterilere yapılan kasa veya miktar ıskontoları
Soru 12

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Nakit ve nakit benzerleri grubunda indirim olarak yer alır.
B
İşletme çek keşide ettiğinde bu hesap alacalandırılır.
C
Bu hesapta yer alan çekler ibraz vadelidir.
D
Aktif karakterli bir hesaptır.
E
Hesap ya alacak kalanı verir ya da kalan vermez.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi özel kesim tarafından borçlu sıfatı ile düzenlenen, bir yıldan kısa vadeli, emre ya da hamiline yazılı olarak çıkarılan menkul kıymetleri tanımlar?

A
Tahviller
B
Hazine Bonosu
C
Finansman Bonosu
D
İştirakler
E
Hisse Senetleri
Soru 14

Hazır değerlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İşletmenin en likit unsurlarını içerir.
B
Banka garantili kredi kartı borçları nakit benzeri bir hazır değerdir.
C
Bilançonun dönen varlıklar bölümünde yer alır.
D
Bir değişim aracı olma niteliği taşır.
E
Hemen veya kısa sürede paraya dönüşen varlıklardan oluşur.
Soru 15

“A” işletmesi, sürekli müşterisi olan “B” işletmesine 3.000 TL ye “C” malını peşin satmıştır.
Bu bilgilere göre “A” işletmesinin yaptığı yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

A
Alıcılar Hesabı
B
Alacak Senetleri Hesabı
C
Satıcılar Hesabı
D
Yurtiçi Satışlar Hesabı
E
Kasa Hesabı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tahvilin özelliklerinden biri değildir?

A
ikincil piyasada işlem görmediği için sadece uzun vadeli yatırımdır.
B
Anonim şirketler tarafından ihraç edilebilir.
C
Kamu kurumu tarafından ihraç edilen tahvillere devlet tahvili denir.
D
Vadesi bir yıldan daha uzundur.
E
Sabit getirili menkul kıymetlerdir.
Soru 17

“A” işletmesi 8.200 TL nominal değerli, 8 ay vadeli ve senetli ticari alacağını nakden tahsil etmiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak muhasebe kaydında alacaklandılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satıcılar hesabı
B
Borç Senetleri hesabı
C
Alıcılar hesabı
D
Ticari Mallar hesabı
E
Alacak Senetleri hesabı
Soru 18

A işletmesinin dönem sonu bilançosunda aktif tutarı ile pasif tutarı arasında 5 TL lik fark ortaya çıkmıştır.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Öz Kaynaklar 5 TL artmıştır.
B
Tüm muhasebe işlemleri hatasız bir şekilde yapılmıştır.
C
Varlıklar 5 TL artmıştır.
D
Temel muhasebe eşitliği söz konusu değildir.
E
Borçlar 5 TL azalmıştır.
Soru 19

Bilgi kullanıcıları için düzenlenen bilginin; ihtiyaca uygun, güvenilir ve karşılaştırılabilir olması aşağıdaki finansal tabloların niteliksel özelliklerinden hangisi ile sağlanabilir?

A
Anlaşılabilirlik
B
Süreklilik
C
Zamanında sunum
D
Gerçeğe uygun şekilde sunum
E
Doğrulanabilirlik
Soru 20

Gelir ve gider hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dönem içinde gider hesaplarındaki artışlar sadece borçlandırılır.
B
Dönem içinde sadece hatalı kayıtların düzeltilmesinde gider hesapları borçlandırılır.
C
Gider hesaplarında dönem içi ilk hareket her zaman borç tarafına kaydedilir.
D
Dönem içindeki gelir hesaplarındaki artışlar alacalandırılır.
E
Gelir hesaplarında ya hesap kapalıdır ya da alacak kalanı verir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x