Genel Muhasebe 1 2015-2016 Vize Sınavı

Genel Muhasebe 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi işletmede gerçekleşen finansal nitelikli faaliyetleri muhasebeleştirme sürecinde yer alan öğelerden biri değildir?

A
Kaydetmek
B
Sınıflandırmak
C
Analiz etmek
D
Özetleme
E
Fiyatlama yapmak
Soru 2

Finansal kullanıcının alacağı kararı etkileme gücüne sahip olan bilgiye ne ad verilir?

A
ihtiyaca uygun bilgi
B
informal bilgi
C
Gerçek bilgi
D
Doğru bilgi
E
Karşılaştırılabilir bilgi
Soru 3

Belirli dönemlerde işletme varlıklarının ve kaynaklarının mevcut durumuna ve faaliyet sonucuna ilişkin bilgilerin ölçülmesi, izlenmesi ve ilgili taraflara sunulması aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır?

A
işletme Üretim Müdürü
B
iç Denetçi
C
Muhasebe Meslek Mensubu
D
Bağımsız Denetçi
E
Yeminli Mali Müşavir
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kısa zaman içinde paraya dönüşebilecek varlıklarından biridir?

A
Bankalar
B
Makineler
C
Taşıtlar
D
Demirbaşlar
E
Binalar
Soru 5

A İşletmesinin 2016 dönemine ilişkin toplam satış geliri 100.000 TL ve bu satışların elde edilebilmesi için katlandığı toplam satış giderleri 80.000 TL dir. A işletmesi, gelir tablosunda satışlarını 100.000 TL ve satış giderlerini 80.000 TL olarak ayrı ayrı göstermesinin temel nedeni aşağıdaki varsayımlardan hangisine dayanır?

A
Karşılaştırmalı bilgi
B
Netleştirme
C
Raporlama sıklığı
D
işletmenin sürekliliği
E
Sunuluşun tutarlılığı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasaları, uluslararası kuruluşlar, kredi kuruluşları gibi üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan daha uzun vadede ödenmesi düşünülen fon kaynaklarına verilen addır?

A
Satışlar
B
Teminatlar
C
Avanslar
D
Hakedişler
E
Uzun Vadeli Borçlar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde elde edilme maliyetlerini esas alan muhasebenin temel kavramıdır?

A
Önemlilik Kavramı
B
Maliyet Esası Kavramı
C
İhtiyatlılık Kavramı
D
Kişilik Kavramı
E
Dönemsellik Kavramı
Soru 8

İşletmeye kaynak sağlayan üçüncü tarafa ödenecek tutara ne ad verilir?

A
Sermaye
B
Kâr
C
Borç
D
Varlık
E
Zarar
Soru 9

İşletme yönetimi, işletme faaliyetlerinin sürekliliğine ilişkin belirsizlikler olması durumunda finansal tablolarda aşağıdakilerden hangisini yapar?

A
işletme iflasını ilan eder.
B
Finansal tablolarda belirsizlikler gizlenir.
C
ilgili dönemde finansal tablo düzenlemez.
D
Finansal tabloların dipnotlarında bu durumu açıklar.
E
Önceki dönemin finansal tabloları yayımlanır.
Soru 10

Bilgi kullanıcıları için düzenlenen bilginin; ihtiyaca uygun, güvenilir ve karşılaştırılabilir olması aşağıdaki finansal tabloların niteliksel özelliklerinden hangisi ile sağlanabilir?

A
Gerçeğe uygun şekilde sunum
B
Anlaşılabilirlik
C
Zamanında sunum
D
Süreklilik
E
Doğrulanabilirlik
Soru 11

I. Defterlere kayıtlar kurşun kalemle yazılır.
II. Defterler ve kayıtlar Türkçe tutulur.
III. Deftere yazılan hatalı kayıtlar silinir ve daksille düzeltilir.
IV. Yevmiye defterine yapılan yanlışların üzeri çizilir.
V. işlemler defterlere en geç 10 gün içinde kaydedilmelidir.
Yukarıda yasal defterinin özellikleriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
I ve III
B
I ve V
C
II ve III
D
II ve V
E
IV ve V
Soru 12

Bir hesabın borç tarafı toplamı 5.000 TL ve alacak tarafı toplamı 8.200 TL ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hesap, 3.200 alacak kalanı verir.
B
Hesap, 13.200 borç kalanı verir.
C
Hesap, 5.000 borç kalanı verir.
D
Hesap kalan vermez.
E
Hesap, 8.200 alacak kalanı verir.
Soru 13

Aşağıdaki defterlerden hangisinin rakamlarının matematiksel doğruluğunu kanıtlamak için mizanlar hazırlanır?

A
Yevmiye Defteri
B
Büyük Defter
C
Pay Defteri
D
işletme Hesabı Defteri
E
Envanter Defteri
Soru 14

İşletme sahipleri tarafından işletmeye verilen aktiflerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demirbaş
B
Ticari Mallar
C
Kâr
D
Para
E
Sermaye
Soru 15


Yukarıdaki gelir tablosu bilgilerine göre işletmenin Net Satışlar tutarı kaç TL'dir?

A
22.000
B
19.000
C
17.000
D
14.000
E
8.000
Soru 16

A işletmesinin dönem sonu bilançosunda aktif tutarı ile pasif tutarı arasında 5 TL lik fark ortaya çıkmıştır.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Temel muhasebe eşitliği söz konusu değildir.
B
Borçlar 5 TL azalmıştır.
C
Tüm muhasebe işlemleri hatasız bir şekilde yapılmıştır.
D
Öz Kaynaklar 5 TL artmıştır.
E
Varlıklar 5 TL artmıştır.
Soru 17

A İşletmesi sahip olduğu 2.000 TL maliyetli 50 çift ayakkabıyı, çifti 100 TL den nakit para karşılığında satmıştır.
Bu bilgilere göre A İşletmesinin kârı veya zararı kaç TL dir?

A
3.000 zarar
B
2.000 zarar
C
3.000 kâr
D
5.000 kâr
E
8.000 kâr
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili doğru bir ifadedir?

A
Varlık hesaplarına ilk kayıt alacak tarafına yapılır.
B
Varlık hesapları alacak kalanı verir.
C
Varlık hesaplarındaki azalışlar hesabın alacak tarafına kaydedilir.
D
Varlık hesaplarındaki artışlar hesabın alacak tarafına kaydedilir.
E
Varlık hesaplarındaki kalan bilançonun pasifinde yer alır.
Soru 19


Yukarıda "A" İşletmesinin dönem başı açılış kaydı yer almaktadır. Buna göre açılış kaydında Sermaye Hesabının alacak tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
33.000
B
28.000
C
23.000
D
20.000
E
5.000
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinin son aşamasıdır?

A
Kaydetme
B
Sınıflandırma
C
Açılış kaydı
D
Kapanış kaydı
E
Belgelerin toplanması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x