Genel Muhasebe 1 2016-2017 Final Sınavı

Genel Muhasebe 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çek defterinin sahibine ne ad verilir?

A
Lehtar
B
Muhatap
C
Keşideci
D
Hamil
E
Ciro
Soru 2

Tahsil edilememe olasılığı olan senetli alacakların borçlusuna senedin vadesinin dolduğunun bildirilmesi durumunda aşağıdaki yardımcı hesaplardan hangisi kullanılır?

A
Iskontolu Senetler
B
Cüzdandaki Senetler
C
Tahsildeki Senetler
D
Protestolu Senetler
E
Teminattaki Senetler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabında yer alan unsurlardan biri değildir?

A
Satış indirimleri
B
Satın alma bedeli
C
İthalat vergileri
D
Nakliye giderleri
E
Yükleme ve boşaltma maliyetleri
Soru 4

A işletmesi 30 Temmuz tarihinde hisseleri piyasada işlem gören B işletmesinin nominal değeri 10 TL olan 10.000 adet hisse senedini hisse başına 8 TL alım-satım amaçlı olarak satın almış ve işleme ilişkin 1.000 TL komisyonla birlikte toplam bedeli banka havalesi ile ödemiştir.
Bu işleme ilişkin A işletmesinin bankaya havale bedeli kaç TL dir?

A
80.000
B
81.000
C
100.000
D
101.000
E
181.000
Soru 5


Bu bilgilere göre işletmenin kasasında kaç dolar bulunmaktadır?

A
7.900
B
6.850
C
3.450
D
3.000
E
1.150
Soru 6

İşletme 5.000 TL’lik mal satın almış ve karşılığında nakit olarak ödeme yapmıştır.
Bu işlem sonucunda aşağıdakilerden hangisi sırasıyla meydana gelir?

A
Kaynak artışı, varlık azalışı
B
Kaynak azalışı, varlık artışı
C
Varlık artışı, varlık azalışı
D
Varlık artışı, varlık artışı
E
Varlık artışı, kaynak artışı
Soru 7


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Teminata bırakılan senedin ciro edilmesine
B
Şüpheli alacakların tahsil edilmesi için notere teslim edilmesine
C
Protestolu senetlerin işletmenin kasasına alınmasına
D
Bankaya teminat için verilen bir senedin geri alınmasına
E
Kasadaki senetlerin tahsil için bankaya bırakılmasına
Soru 8

Bir faaliyet dönemi boyunca finansal tabloların hazırlanabilmesi için bilanço kalemlerinde ve gelir ve giderlerde ortaya çıkan değişmeleri saptamak üzere kullanılan hesapların işleyişini gösteren yasal defter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük defter
B
Envanter defteri
C
Yevmiye defteri
D
Pay defteri
E
Kıymetli evrak defteri
Soru 9

Bir işletmenin kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri, belirli bir tarihte özet olarak sunan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâr dağıtım tablosu
B
Gelir tablosu
C
Nakit akış tablosu
D
Özkaynak değişim tablosu
E
Bilanço
Soru 10


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Menkul kıymetin satılması sonucu zararın ortaya çıkmasına
B
Alım - satım amaçlı hisse senedi satın alınmasına
C
Satışa hazır amaçlı hisse senedi satın alınmasına
D
Vadeye kadar elde tutma amaçlı hisse senedi satın alınmasına
E
Özel kesim tahvil, senet ve bono satışına
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İndirilecek KDV hesabı kalanının, Hesaplanan KDV hesabı kalanından büyük olması durumunda kullanılan hesaptır?

A
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabı
B
Diğer KDV hesabı
C
Devreden KDV hesabı
D
Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları hesabı
E
Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı
Soru 12

I Açılış için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.
II Artışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.
III Azalışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
Yukarıda verilen hesap hareketleri aşağıdaki hesaplardan hangisinin işleyişini göstermektedir?

A
Varlık hesaplarının
B
Nazım hesaplarının
C
Maliyet hesaplarının
D
Kaynak hesaplarının
E
Gider hesaplarının
Soru 13

SAM İşletmesi, 10 Ekim tarihinde peşin değeri 6.000 olan P12 malını; 60 gün vadeli 6.000 TL nominal değerli senet ve 300 TL KDV’yi peşin tahsil ederek satmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?

A
101 Alınan Çekler hesabı
B
100 Kasa hesabı
C
391 Hesaplanan KDV hesabı
D
600 Yurtiçi Satışlar hesabı
E
121 Alacak Senetleri hesabı
Soru 14

Varlık ve hizmetlerin muhasebeleş-tirilmesinde elde edilme maliyetlerini esas alan muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişilik kavramı
B
Önemlilik kavramı
C
Dönemsellik kavramı
D
İhtiyatlılık kavramı
E
Maliyet esası kavramı
Soru 15

Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ve belli bir biçime bağlı olmayan senetlere ne ad verilir?

A
Tahvil
B
Hisse senedi
C
Adi senetler
D
Banknot
E
Çekler
Soru 16


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Bulut işletmesine çek karşılığında mal satılmasına
B
Bulut işletmesine olan çekli borcun veresiyeye dönüştürülmesine
C
Bulut işletmesinden çek karşılığında demirbaş satın alınmasına
D
Bulut işletmesinden olan alacağa karşılık çek alınmasına
E
Bulut işletmesine olan kredili borcun çekle ödenmesine
Soru 17

'A' İşletmesi 1 Haziran tarihinde piyasada işlem gören 100 TL nominal değerli 100 adet 'B' işletmesinin hisse senetlerini hisse başına 150 TL ve satın alma bedelinin %2’si kadar komisyon ödemek suretiyle alım-satım amaçlı olarak satın almış, satın alma işlemine ilişkin bedeli banka havalesi ile ödemiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Komisyon Giderleri hesabı 300 alacalandırılır.
B
Hisse Senetleri hesabı 15.000 borçlandırılır.
C
Komisyon Giderleri hesabı 200 borçlandırılır.
D
Hisse Senetleri hesabı 15.300 borçlandırılır.
E
Bankalar hesabı 15.000 alacalandırılır.
Soru 18

Türev ürünleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Değeri değişime açık bir sözleşmeye dayalıdır.
B
Başlangıç yatırımı oldukça büyüktür ve gereklidir.
C
Vadeye kadar taraflar arasında nakit akışı bir zorunluluktur.
D
Değeri değişime kapalıdır.
E
Sabit bir değişim beklentisi söz konusudur.
Soru 19

Likiditesi bakımından kasadaki paradan sonra en likit varlık olan ve ibraz süresi sonunda tahsil edilmesi beklenen, hazır değerler grubundaki hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bankalar
B
Hisse Senetleri
C
Kasa
D
Alınan Çekler
E
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
Soru 20

Devamlı envanter yöntemi kullanan bir işletmenin kredili olarak satın aldığı malların bir kısmını iade etmesi durumunda yapılan yevmiye kayıtlarında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer alır?

A
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı
B
153 Ticari Mallar hesabı
C
191 İndirilecek KDV hesabı
D
610 Satıştan İadeler hesabı
E
600 Yurtiçi Satışlar hesabı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,60. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x