Genel Muhasebe 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Genel Muhasebe 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda Alıcılar Hesabının alacak tarafına kayıt yapılmaz?

A
idari takibe alınan senetsiz ticari alacaklar
B
Müşterilere yapılan kasa veya miktar ıskontoları
C
Şüpheli duruma düşen senetsiz ticari alacaklar
D
Kredili (senetsiz) ticari mal satışı
E
Müşterilerden yapılan senetsiz ticari alacak tahsilatı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde kullanılacak hesapların yer aldığı listedir?

A
Bilanço
B
Hesap
C
Hesap Planı
D
Envanter
E
Gelir Tablosu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tahsilat işlemine ilişkin bir örnektir?

A
Banka havalesi yoluyla bir borcun ödenmesi
B
Bankaya para yatırılması
C
Verilen çeklere ilişkin ödemenin gerçekleştirilmesi
D
Vadesi dolan bir alacağa ilişkin ödemenin kabul edilmesi
E
Geçici yatırım olarak hisse senedi satın alınması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi poliçenin taraflarından biri olan lehtarı ifade eder?

A
Poliçenin nominal değerini ödeyendir.
B
Poliçenin nominal değerinin alacaklısıdır.
C
Poliçenin ibrazını kabul edendir.
D
Poliçenin ilk borçlusudur.
E
Poliçeyi düzenleyendir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ilgili dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur?

A
Öz kaynaklar değişim tablosu
B
Nakit akış tablosu
C
Kapsamlı gelir tablosu
D
Bilanço
E
Öz kaynaklar akış tablosu
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinin son aşamasıdır?

A
Açılış kaydı
B
Belgelerin toplanması
C
Kaydetme
D
Sınıflandırma
E
Kapanış kaydı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ticaret işletmelerinin ana faaliyet konusuna ilişkin doğru bir ifade değildir?

A
Bir ticaret işletmesinden satın aldığı malı satmak
B
Satın aldığı mala uygun gördüğü oranda kâr ilave edip satmak
C
Satın alınan hammaddeler ile bir mamul üretip satmak
D
Bir imalat işletmesinin ürettiği mamulü alıp satmak
E
Satın alınan malları uygun bir kârla ihtiyaç sahiplerine satmak
Soru 8

Kaynak hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kaynak hesaplarında azalış için ilgili kaynak hesabı borç tarafına kayıt yapılır.
B
Kaynak hesaplarında artış için ilgili kaynak hesabı alacak tarafına kayıt yapılır.
C
Kaynak hesapları ya hiç kalan vermez veya verecek ise sadece alacak kalanı verir.
D
Kaynak hesapları kalan vermez ise bilançoda gösterilir.
E
Kaynak hesaplarında açılış için ilgili kaynak hesabı alacak tarafına kayıt yapılır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi stoklar grubunda yer almaz?

A
ilk Madde ve Malzeme hesabı
B
Yarı Mamuller-Üretim hesabı
C
Ticari Mallar hesabı
D
Mamuller hesabı
E
Taşıtlar hesabı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarından biridir?

A
Finansal kurumların dışındaki işletmelerin üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin nakit çıkışları
B
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
C
Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit giriş ve çıkışları
D
Ücret, komisyon ve diğer hasılatlarla ilgili nakit girişleri
E
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışına ilişkin nakit girişleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tahvilin özelliklerinden biri değildir?

A
ikincil piyasada işlem görmediği için sadece uzun vadeli yatırımdır.
B
Kamu kurumu tarafından ihraç edilen tahvillere devlet tahvili denir.
C
Vadesi bir yıldan daha uzundur.
D
Sabit getirili menkul kıymetlerdir.
E
Anonim şirketler tarafından ihraç edilebilir.
Soru 12

“C” işletmesi satın aldığı bir mal karşılığında verdiği 21.000 TL' lik çekin ödendiğini “A” Bankası’ndan gelen dekonttan öğrenmiştir.
Bu bilgilere göre çek ödemesine ilişkin yevmiye kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticari Mallar Hesabı
B
Alınan Çekler Hesabı
C
Kasa Hesabı
D
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı
E
Bankalar Hesabı
Soru 13

Kasa hesabı ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kasaya para girişleri hesabı borçlandırır.
B
Aktif karakterli bir hesaptır.
C
Yabancı paralar Türk Lirası cinsinde kayda alınır.
D
Hesabın borç ve alacak toplamları birbirine eşitse hesap kapalıdır.
E
Hesap kalan verdiğinde alacak kalanı verir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Kasa hesabının her zaman alacaklı çalıştığı muhasebe fişidir?

A
Mahsup fişi
B
Tediye fişi
C
Perakende satış fişi
D
Yazar kasa fişi
E
Tahsil fişi
Soru 15

Personelden Alacaklar Hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yolluk ve görevlendirme bu hesabın alacağında izlenir.
B
Personele verilen avanslar bu hesabın alacağında takip edilir.
C
Personele verilen ödünç paralar için bu hesap borçlandırılır.
D
Personel borcunu öderken bu hesap borçlandırılır.
E
Personele ödenecek maaş ve ücretlerde bu hesap alacalandırılır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki hakkını ifade eder?

A
Aktif
B
Sermaye
C
Nakit
D
Muhasebe
E
Borç
Soru 17

Aşağıdaki durumlardan hangisinde hisse senedinin satın alınması sırasında ödenen komisyon, hisse senedinin maliyetine ilave edilir?

A
Kayıtlı değer üzerinden satın alınan hisse senetlerinde
B
Alım-satım amacıyla satın alınan hisse senetlerinde
C
Vadeye kadar elde tutma amacıyla satın alınan hisse senetlerinde
D
Satılmaya hazır amacıyla satın alınan hisse senetlerinde
E
Nominal değer üzerinden satın alınan hisse senetlerinde
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?

A
Alacak Senedi
B
Devlet Tahvili
C
Gelir Ortaklığı Senedi
D
Hisse Senedi
E
Finansman Bonosu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin müşterilerine yaptığı mal satışları üzerinden aldığı Katma Değer Vergisi’nin (KDV) izlendiği hesaptır?

A
Gelecek Yıllarda indirilecek KDV Hesabı
B
Devreden KDV Hesabı
C
Hesaplanan KDV Hesabı
D
Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
E
indirilecek KDV Hesabı
Soru 20

Belirli dönemlerde işletme varlıklarının ve kaynaklarının mevcut durumuna ve faaliyet sonucuna ilişkin bilgilerin ölçülmesi, izlenmesi ve ilgili taraflara sunulması aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır?

A
Muhasebe Meslek Mensubu
B
Yeminli Mali Müşavir
C
iç Denetçi
D
Bağımsız Denetçi
E
işletme Üretim Müdürü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x