Genel Muhasebe 1 2016-2017 Vize Sınavı

Genel Muhasebe 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1


Yukarıdaki büyük defter hesabı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Alacak kalanı 50.000 TL dir.
B
Alacak kalanı 40.000 TL dir.
C
Borç kalanı 40.000 TL dir.
D
Borç kalanı 60.000 TL dir.
E
Varlık hesabıdır.
Soru 2

'A' İşletmesi toplam maliyeti 2.000 TL olan 50 çift ayakkabıyı, çifti 100 TL den nakit para karşılığında satmıştır.
Bu bilgilere göre 'A' İşletmesinin kârı veya zararı kaç TL dir?

A
3.000 zarar
B
2.000 zarar
C
3.000 kâr
D
5.000 kâr
E
8.000 kâr
Soru 3

Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi; hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması aşağıdaki kavramlardan hangisinin gereğidir?

A
İhtiyatlılık
B
İşletmenin sürekliliği
C
Kişilik
D
Özün önceliği
E
Dönemsellik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yasal düzenlemeye tabi belgelerden biri değildir?

A
Tahsilat makbuzları
B
Sevk irsaliyesi
C
İrsaliyeli fatura
D
Yazar kasa fişi
E
Fatura
Soru 5

İşletmelerin karşılaştığı finansal nitelikli bir işlemi borç ve alacak ilişkisini birlikte değerlendirerek madde adı verilen alan içinde gösteren ve tutulması yasalarca zorunlu olan fiziki veya elektronik defterler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük defter
B
Kasa defteri
C
Envanter defteri
D
Yevmiye defteri
E
Kıymetli evrak defteri
Soru 6

Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisi ifade etmektedir?

A
Önemlilik
B
İhtiyatlılık
C
Tam açıklama
D
Özün önceliği
E
Tutarlılık
Soru 7

Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve kârlar; gerçekleştirilmiş gibi ya da gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir.
Bu ilke aşağıdakilerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler
B
Özkaynaklara ilişkin ilkeler
C
Para ile ölçülmeye ilişkin ilkeler
D
Varlıklara ilişkin ilkeler
E
Gelir tablosu ilkeleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı türüdür?

A
Gider hesapları
B
Sonuç hesapları
C
Varlık hesapları
D
Maliyet hesapları
E
Gelir hesapları
Soru 9

I. ihtiyaca uygunluk
II. Gerçeğe uygun sunum
III. Karşılaştırılabilirlik
IV. Doğrulanabilirlik
V. Zamanında sunum
Yukarıdakilerden hangileri finansal tabloların temel özelliklerindendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
III ve V
Soru 10

Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olması aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisini ifade etmektedir?

A
Özün önceliği
B
Tutarlılık
C
Tam açıklama
D
Önemlilik
E
Para ile ölçülme
Soru 11

Mali nitelikli bir işlemin tarafları, tarih, içerik, miktar ve tutar olarak belirlenmesi işlemine ne ad verilir?

A
Tarafsızlık
B
Sosyal sorumluluk
C
Tutarlılık
D
Raporlama
E
Belgelendirme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir?

A
Likidite
B
Özün önceliği
C
Kişilik
D
Dönemsellik
E
işletmenin sürekliliği
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 31 Aralık itibariyle düzenlenen ilk zorunlu mizandır?

A
Açılış mizanı
B
Ara mizan
C
Genel geçici mizan
D
Geniş mizan
E
Kesin mizan
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablo setinde yer almaz?

A
Nakit akış tablosu
B
Fon akım tablosu
C
Gelir tablosu
D
Özkaynak değişim tablosu
E
Bilanço
Soru 15

Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlıklar grubunda yer almaz?

A
Alınan Çekler
B
Bankalar
C
Diğer Hazır Değerler
D
Sermaye
E
Kasa
Soru 16

Bir işletmenin ortaklarının sermayeyi 50.000 TL artırması ve paranın işletmenin banka hesabına yatırılması ile ilgili mali olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynak azalışı, gider artışı
B
Gider artışı, kaynak artışı
C
Kaynak artışı, varlık azalışı
D
Gelir artışı, varlık artışı
E
Kaynak artışı, varlık artışı
Soru 17

İşletmelerin nakit hareketlerini işletme faaliyeti, yatırım faaliyeti ve finansman faaliyeti olarak sunan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilanço
B
Kâr dağıtım tablosu
C
Nakit akış tablosu
D
Özkaynak değişim tablosu
E
Gelir tablosu
Soru 18

I. Açılış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
II. Artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
III. Azalışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.
Yukarıdaki hesap hareketleri aşağıdaki hesaplardan hangisinin işleyişini göstermektedir?

A
Varlık hesaplarının
B
Gelir hesaplarının
C
Kaynak hesaplarının
D
Maliyet hesaplarının
E
Gider hesaplarının
Soru 19

Mali nitelikli işlemlere ait belgelerin doğrudan defterlere kaydedilmesindeki olası hataları azaltmak için aşağıdaki belgelerden hangisi kullanılır?

A
Yazar kasa fişi
B
Muhasebe fişleri
C
Sevk irsaliyesi
D
Gider pusulası
E
irsaliyeli fatura
Soru 20

Bilançoda işletmenin borç ve alacaklarının farkını göstermek yerine, alacak ve borçların ayrı ayrı gösterilmesi aşağıdaki finansal tablo varsayımlarından hangisinin gereğidir?

A
Sunuşun tutarlılığı
B
Raporlama sıklığı
C
Dönemsellik
D
Netleştirme
E
Karşılaştırmalı bilgi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x