Genel Muhasebe 1 2018-2019 Final Sınavı

Genel Muhasebe 1 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Z işletmesi, 2018 yılında tanesi 200 TL den 400 adet mal satmış, bu malların 50 tanesi istenilen özellikleri taşımadığı gerekçesi ile müşteriler tarafından iade edilmiştir.
Bu bilgilere göre, Z işletmesinin 2018 yılı net satış tutarı kaç TL'dir?

A
110.000
B
87.500
C
82.500
D
70.000
E
12.500
Soru 2

Herhangi bir varlığın dönen varlık olarak sınıflandırılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekmez?

A
Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere ayrılan nakit veya nakit benzeri değerler olması
B
Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması
C
Normal faaliyet döneminden veya bir yıldan uzun süreli varlıklar olması
D
Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi
E
İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmeleri, satılmaları veya tüketilmelerinin beklenmesi
Soru 3

Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançonun stoklar grubunda yer alır?

A
İlk Madde ve Malzeme
B
Alıcılar
C
Yurtiçi Satışlar
D
Demirbaşlar
E
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Soru 4

İşletme 14 Ekim tarihinde 15 gün sonra tedarikçiye yapacağı ödeme için 3.000 dolar satın almıştır. 14 Ekim'de bir doların alış kuru 6,00 TL'dir.
Bu bilgilere göre işletmenin yapması gereken yevmiye kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alınan Çekler Hesabı - Tahsildeki Çekler 18.000
B
Kasa Hesabı - Türk Lirası Kasası 18.000
C
Hisse Senetleri Hesabı 18.000
D
Bankalar Hesabı - A Bankası 18.000
E
Kasa Hesabı - Yabancı Paralar Kasası 18.000
Soru 5

Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisi ifade etmektedir?

A
Tam açıklama
B
Önemlilik
C
Özün önceliği
D
İhtiyatlılık
E
Tutarlılık
Soru 6

Emre İşletmesinin 2017 dönemi sonunda Ticari Mallar hesabının borç tarafının tutarı 45.000 TL ve alacak tarafının tutarı 30.000 TL'dir.
Bu bilgilere göre işletmenin 2018 dönem başı mal stoku kaç TL'dir?

A
8.000
B
15.000
C
18.000
D
26.000
E
44.000
Soru 7

________ ________
100 KASA HS.     600
100.02 Yabancı Paralar Kasası
100 KASA HS.   600
100.01 Türk Lirası Kasası
________ ________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Bankadaki döviz tevdiat hesabından para çekilmesine
B
Ortaklara para ödenmesine
C
Yabancı paralara ilişkin alacakların tahsil edilmesine
D
İşletmenin yabancı para satın almasına
E
Yabancı paralara ilişkin bir çekin tahsil edilmesine
Soru 8

A İşletmesi, 10 Eylül tarihinde peşin değeri 4.000 TL olan C12 malını; 60 gün vadeli 4.000 TL nominal değerli senet ve 300 TL KDV’yi peşin tahsil ederek satmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?

A
100 Kasa hesabı
B
391 Hesaplanan KDV hesabı
C
101 Alınan Çekler hesabı
D
600 Yurtiçi Satışlar hesabı
E
121 Alacak Senetleri hesabı
Soru 9

Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ve belli bir biçime bağlı olmayan senetlere ne ad verilir?

A
Adi senetler
B
Çekler
C
Banknot
D
Hisse senedi
E
Tahvil
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi özel kesim tarafından borçlu sıfatı ile düzenlenen, bir yıldan kısa vadeli, emre ya da hamiline yazılı olarak çıkarılan menkul kıymetleri tanımlar?

A
Hazine Bonosu
B
Finansman Bonosu
C
Hisse Senetleri
D
Tahviller
E
İştirakler
Soru 11

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre kayıt yapan bir işletmenin ticari mal satışında vade farkı olarak faiz alması durumunda, bu fark aşağıdaki hesaplardan hangisine alacak kaydedilir?

A
Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabına
B
Kasa Hesabına
C
Alacak Senetleri Hesabına
D
Alıcılar Hesabına
E
Ertelenmiş Ticari Alacak Vade Farkı Hesabına
Soru 12

İndirilecek KDV hesabının bakiyesinin Hesaplanan KDV hesabının bakiyesini aşması durumunda, kalan tutarın izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı
B
Devreden KDV hesabı
C
Diğer KDV hesabı
D
Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları hesabı
E
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabı
Soru 13

________ ________
BANKALAR HS.      39.000
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI     HS. 3.000
HİSSE SENETLERİ HS.   42.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı
Kar veya Zarara Yansıtılan
________ ________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
İşletmenin hisse senetlerini kayıtlı değerinin altında bir değerle satmasına
B
İşletmenin hisse senetlerini kayıtlı değerine eşit bir değerle satmasına
C
İşletmenin hisse senetlerini piyasa değerinin çok üzerinde satmasına
D
İşletmenin hisse senetlerini kayıtlı değerinin üzerinde bir değerle satmasına
E
İşletmenin hisse senetlerini nominal değerin üzerinde bir değerle satmasına
Soru 14

________ ________
110 HİSSE SENETLERİ HS.    80.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı
Kâr veya Zarara Yansıtılan
653 KOMİSYON GİDERLERİ HS.    2.100
102 BANKALAR HS.    82.100
________ ________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Vadeye kadar elde tutma amaçlı hisse senedi satın alınmasına
B
Satışa hazır amaçlı hisse senedi satın alınmasına
C
Özel kesim tahvil, senet ve bono satışına
D
Menkul kıymetin satılması sonucu zararın ortaya çıkmasına
E
Alım - satım amaçlı hisse senedi satın alınmasına
Soru 15

B İşletmesi 30 Haziran tarihinde hisseleri piyasada işlem gören A işletmesinin nominal değeri 10 TL olan 10.000 adet hisse senedini hisse başına 5 TL alım-satım amaçlı olarak satın almış ve işleme ilişkin 2.000 TL komisyonla birlikte toplam bedeli banka havalesi ile ödemiştir.
Bu işleme ilişkin B işletmesinin bankaya havale bedeli kaç TL dir?

A
50.000
B
52.000
C
81.000
D
100.000
E
102.000
Soru 16

Z işletmesi satıcısı Y işletmesine olan 50.000 TL’lik borcun 10.000 TL’sini nakden ödemiştir.
Bu bilgilere göre yapılması gereken yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacalandırılır?

A
Borç Senetleri
B
Sermaye
C
Alacak Senetleri
D
Bankalar
E
Kasa
Soru 17

Aşağıdaki hesaplardan hangisi “Diğer Alacaklar” grubunda yer alır?

A
Verilen Depozito ve Teminatlar
B
Diğer Ticari Alacaklar
C
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
D
Alacak Senetleri
E
Alıcılar
Soru 18

işletme 125.000 TL’lik mal satın almış ve karşılığını nakit olarak ödemiştir.
Bu işlem sonucunda aşağıdakilerden hangisi sırasıyla meydana gelir?

A
Varlık artışı, varlık azalışı
B
Kaynak artışı, varlık azalışı
C
Kaynak azalışı, varlık artışı
D
Varlık artışı, kaynak artışı
E
Varlık artışı, varlık artışı
Soru 19

Çeki düzenleyen kişiye ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
muhatap
B
hamil
C
keşideci
D
lehtar
E
ciro
Soru 20

Kasa hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Pasif karakterli bir hesaptır.
B
Yabancı paralar yabancı para cinsinden kayda alınır.
C
Kasaya para girişleri hesabı alacaklandırır.
D
Hesap kalan verdiğinde borç kalanı verir.
E
Hesabın borç ve alacak toplamları birbirine eşitse hesap açıktır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (18 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,61. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x