Genel Muhasebe 1 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Genel Muhasebe 1 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mal alış-satışlarının muhasebeleştirilmesinde aralıklı envanter yöntemi kullanan işletmeler aldıkları mallarla ilgili nakliye giderini aşağıdaki hesapların hangisinin borcuna kaydeder?

A
Genel Yönetim Giderleri
B
Alış indirimleri
C
Alışlar
D
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
E
Ticari Mallar
Soru 2

Vergi Usul Kanunu’na göre işletme hesabı defterini hangi tür işletmeler tutar?

A
ikinci sınıf işletmeler
B
Büyük işletmeler
C
Birinci sınıf işletmeler
D
Limited şirketler
E
Anonim şirketler
Soru 3

Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eden muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dönemsellik
B
Kişilik
C
Sosyal Sorumluluk
D
Tutarlılık
E
Süreklilik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?

A
Gelir Ortaklığı Senedi
B
Finansman Bonosu
C
Alacak Senedi
D
Hisse Senedi
E
Devlet Tahvili
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi poliçenin taraflarından biri olan lehtarı ifade eder?

A
Poliçenin nominal değerinin alacaklısıdır.
B
Poliçeyi düzenleyendir.
C
Poliçenin ilk borçlusudur.
D
Poliçenin ibrazını kabul edendir.
E
Poliçenin nominal değerini ödeyendir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablo setinde yer almaz?

A
Bilanço
B
Fon akım tablosu
C
Özkaynak değişim tablosu
D
Nakit akış tablosu
E
Gelir tablosu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “Diğer Alacaklar” grubuna ilişkin bir hesaptır?

A
Verilen Depozito ve Teminatlar
B
Alacak Senetleri
C
Alıcılar
D
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
E
Diğer Ticari Alacaklar
Soru 8

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre kayıt yapan bir işletmenin ticari mal satışında vade farkı olarak faiz alması durumunda, bu fark aşağıdaki hesaplardan hangisine alacak kaydedilir?

A
Ertelenmiş Ticari Alacak Vade Farkı Hesabına
B
Alıcılar Hesabına
C
Alacak Senetleri Hesabına
D
Kasa Hesabına
E
Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabına
Soru 9

A işletmesi 30 Temmuz tarihinde hisseleri piyasada işlem gören B işletmesinin nominal değeri 10 TL olan 10.000 adet hisse senedini hisse başına 8 TL alım-satım amaçlı olarak satın almış ve işleme ilişkin 1.000 TL komisyonla birlikte toplam bedeli banka havalesi ile ödemiştir.
Bu işleme ilişkin A işletmesinin bankaya havale bedeli kaç TL dir?

A
80.000
B
81.000
C
100.000
D
101.000
E
181.000
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İndirilecek KDV hesabı kalanının, Hesaplanan KDV hesabı kalanından büyük olması durumunda kullanılan hesaptır?

A
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabı
B
Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı
C
Devreden KDV hesabı
D
Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları hesabı
E
Diğer KDV hesabı
Soru 11

A işletmesi satıcısı B işletmesine olan 20.000 TL’lik borcun 5.000 TL’sini nakden ödemiştir.
Bu bilgilere göre yapılması gereken yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacalandırılır?

A
Sermaye
B
Bankalar
C
Borç Senetleri
D
Kasa
E
Alacak Senetleri
Soru 12

Kasa hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kasaya para girişleri hesabı borçlandırır.
B
Hesap kalan verdiğinde alacak kalanı verir.
C
Yabancı paralar Türk Lirası cinsinde kayda alınır.
D
Aktif karakterli bir hesaptır.
E
Hesabın borç ve alacak toplamları birbirine eşitse hesap kapalıdır.
Soru 13

Türev ürünleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Değeri değişime açık bir sözleşmeye dayalıdır.
B
Başlangıç yatırımı oldukça büyüktür ve gereklidir.
C
Vadeye kadar taraflar arasında nakit akışı bir zorunluluktur.
D
Sabit bir değişim beklentisi söz konusudur.
E
Değeri değişime kapalıdır.
Soru 14

işletme 25 Mart tarihinde 15 gün sonra tedarikçiye yapacağı ödeme için 3.300 dolar satın almıştır. 25 Martta bir doların alış kuru 3,00 TL'dir.
Bu bilgilere göre işletmenin yapması gereken yevmiye kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hisse Senetleri Hesabı 9.900
B
Alınan Çekler Hesabı - Tahsildeki Çekler 9.900
C
Kasa Hesabı - Yabancı Paralar Kasası 9.900
D
Bankalar Hesabı - A Bankası 9.900
E
Kasa Hesabı - Türk Lirası Kasası 9.900
Soru 15

İşletmenin, işletme sahiplerine veya ortaklarına olan borçlarına ne ad verilir?

A
Gelirler
B
Dönen varlıklar
C
Duran varlıklar
D
Yabancı kaynaklar
E
Özkaynaklar
Soru 16

Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlıklar grubunda yer almaz?

A
Alınan Çekler
B
Bankalar
C
Kasa
D
Sermaye
E
Diğer Hazır Değerler
Soru 17

Likiditesi bakımından kasadaki paradan sonra en likit varlık olan ve ibraz süresi sonunda tahsil edilmesi beklenen, hazır değerler grubundaki hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
B
Alınan Çekler
C
Bankalar
D
Hisse Senetleri
E
Kasa
Soru 18

Farklı işlemlerin sınıflandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgeye ne ad verilir?

A
Bilanço
B
Yevmiye
C
Hesap planı
D
Mali tablo
E
Hesap
Soru 19

1 Temel özellikler
2 Destekleyici özellikler
T. Zamanında sunum
V. ihtiyaca uygunluk
Y. Anlaşılabilirlik
Z. Gerçeğe uygun sunum
Yukarıda finansal tabloların niteliksel özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

A
1-T, 1-V, 2-Z, 2-Y
B
1-T, 1-Y, 2-V, 2-Z
C
1-Y, 1-Z, 2-T, 2-V
D
1-V, 1-Z, 2-T, 2-Y
E
1-Z, 1-T, 2-Y, 2-V
Soru 20

Devamlı envanter yöntemi kullanan bir işletmenin kredili olarak satmış olduğu malların bir kısmının iade edilmesi durumunda yapılan yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?

A
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti
B
153 Ticari Mallar
C
610 Satıştan iadeler
D
191 indirilecek KDV
E
391 Hesaplanan KDV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (10 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,70. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x