Genel Muhasebe 1 2018-2019 Vize Sınavı

Genel Muhasebe 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

A işletmesinin cari dönem sonu bilançosu incelendiğinde; dönen varlık toplamının 15.000 TL, öz kaynaklar toplamının 19.000 TL ve kaynaklar toplamının 40.000 TL olduğu görülmektedir.
Bu bilgilere göre A işletmesinin duran varlık toplamı kaç TL'dir?

A
13.000
B
15.000
C
25.000
D
30.000
E
55.000
Soru 2

Raporlama döneminde ortaya çıkan ve işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri itibariyle sınıflandırılarak sunulan nakit alımlarını içeren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilanço
B
Kâr dağıtım tablosu
C
Özkaynak değişim tablosu
D
Gelir tablosu
E
Nakit akış tablosu
Soru 3

2017 Yılı Gelir Tablosu
Brüt Satışlar 22.000
Faaliyet Giderleri 5.000
Satış İndirimleri 5.000

Yukarıdaki gelir tablosu bilgilerine göre işletmenin net satışlar tutarı kaç TL'dir?

A
22.000
B
19.000
C
17.000
D
14.000
E
10.000
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin muhasebesini ilgilendiren bir olay değildir?

A
Ticari mal satın alınması
B
Çalışanlara ücret ödemelerinin yapılması
C
Bankadan nakit kredi çekilmesi
D
Banka ile kredi anlaşmasının sağlanması
E
Müşterilere mal ve hizmet satışının yapılması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden biri değildir?

A
Birleştirilebilirlik
B
Karşılaştırılabilirlik
C
Zamanında sunum
D
Anlaşılabilirlilik
E
ihtiyaca uygunluk
Soru 6

A işletmesinin ortakları, işletme sermayesini 60.000 TL artırmış ve parayı işletmenin banka hesabına yatırmışlardır.
Bu bilgilere göre yukarıdaki mali olay aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
Gider artışı, kaynak artışı
B
Kaynak artışı, varlık azalışı
C
Gelir artışı, varlık artışı
D
Kaynak azalışı, gider artışı
E
Kaynak artışı, varlık artışı
Soru 7

Yönetim muhasebesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Geleceğe yönelik karar almayı sağlayan bilgi üretir.
B
Geçmişe yönelik bilgiler üretir.
C
Planlama yapmaya olanak sağlar.
D
Yasal düzenlemelerle şekiİlen- di rilmemektedir.
E
Finansal ve operasyonel içerikli bilgi üretir.
Soru 8

__________, varlık ve hizmetlerin muhasebeleş- tirilmesinde elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini ifade eden muhasebenin temel kavramıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Maliyet esası kavramı
B
Kişilik kavramı
C
Önemlilik kavramı
D
Dönemsellik kavramı
E
İhtiyatlılık kavramı
Soru 9

A işletmesi toplam maliyeti 3.000 TL olan 50 çift ayakkabıyı, çifti 100 TL'den nakit para karşılığında satmıştır.
Bu bilgilere göre A İşletmesinin kârı veya zararı kaç TL'dir?

A
3.000 zarar
B
2.000 zarar
C
2.000 kâr
D
5.000 kâr
E
8.000 kâr
Soru 10

Para tahsilatlarına ait belgelerin toplandığı fişe ne ad verilir?

A
Tediye fişi
B
Tahsil fişi
C
irsaliye
D
Mahsup fişi
E
Fatura
Soru 11

__________, bir işletmenin kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri, belirli bir tarihte özet olarak sunan finansal tablodur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Nakit akış tablosu
B
Kâr dağıtım tablosu
C
Gelir tablosu
D
Bilanço
E
Özkaynak değişim tablosu
Soru 12

Varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Açılış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
B
Artışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.
C
Açılış için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.
D
Azalışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
E
Kalan verdiğinde alacak kalanı verirler.
Soru 13

I. Yardımcı defter
II. Envanter defteri
III. Büyük defter
IV. Yevmiye defteri
V. işletme hesabı defteri
Mali nitelikli bir olaya ilişkin ispat edici belgenin ilk olarak kaydedildiği yasal defterler yukarıdakilerden hangileridir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız IV
D
I ve II
E
III ve V
Soru 14

- Finansal durum tablosu
- Gelir tablosu
- Nakit akış tablosu
- Özkaynak değişim tablosu
Yukarıda verilen tabloların genel adı nedir?

A
Eşdeğer birimler
B
Finansal tablo
C
Fatura
D
Satışların maliyeti tablosu
E
Muhasebe standartları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir?

A
işletmenin sürekliliği
B
Kişilik
C
Özün önceliği
D
Dönemsellik
E
Kapasite
Soru 16

İşletme sahipleri tarafından işletmeye verilen aktiflerin kaynağına ne ad verilir?

A
Sermaye
B
Aktif
C
Borç
D
Varlık
E
Pasif
Soru 17

I. Varlıklar
II. Yabancı kaynaklar
III. Duran varlıklar
IV. Dönen varlıklar
V. Özkaynaklar
Yukarıdaki bilanço gruplarından hangileri ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları veya zararları ile dönem net kârı veya zararı kalemlerini içerir?

A
Yalnız III
B
Yalnız V
C
I ve II
D
II ve III
E
II, III ve IV
Soru 18

__________, mali nitelikli bir işlemin tarafları, tarih, içerik, miktar ve tutar olarak belirlenmesi işlemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?

A
Tutarlılık
B
Raporlama
C
Tarafsızlık
D
Sosyal sorumluluk
E
Belgelendirme
Soru 19

31 Aralık itibarı ile düzenlenen ilk zorunlu mizan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ara mizan
B
Yasal mizan
C
Kesin mizan
D
Genel geçici mizan
E
Kapalı mizan
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (17 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,71. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x