Genel Muhasebe 2018-2019 Vize Sınavı

Genel Muhasebe 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Eşitliğin her iki tarafı birlikte artar.
II. Eşitliğin bir tarafı artarken diğer tarafı azalır.
III. Eşitliğin her iki tarafı birlikte azalır.
IV. Varlıkların kendi içindeki değişimi eşitliği bozmaz.
Bilanço eşitliği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I ve IV
E
II ve IV
Soru 2

Maliyeti 50.000 TL, birikmiş amortismanı 25.000 TL olan demirbaşlar, KDV hariç 30.000 TL'ye satılmıştır.
Bu bilgilere göre satıştan elde edilen kâr veya zarar kaç TL'dir?

A
25.000 zarar
B
20.000 zarar
C
5.000 kâr
D
20.000 kâr
E
25.000 kâr
Soru 3

2 Temmuz'da, 120.000 TL bedelle aktifleştirilen bir otomobil için kist amortisman uygulanmaktadır. Amortisman süresi 5 yıldır ve normal amortisman yöntemi uygulanmaktadır.
Bu bilgilere göre ilk yıl ayrılacak amortisman tutarı kaç TL'dir?

A
8.000
B
12.000
C
14.000
D
20.000
E
24.000
Soru 4

Aşağıdaki hesaplardan hangisi Ticari Alacaklar hesap grubundadır?

A
Alıcılar
B
Ortaklardan Alacaklar
C
Alınan Çekler
D
Verilen Çekler
E
iştiraklerden Alacaklar
Soru 5

Aşağıdaki hesaplardan hangisi maddi duran varlıklar kapsamındadır?

A
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
B
iştirakler
C
Bağlı Ortaklıklar
D
Haklar
E
Taşıtlar
Soru 6

Muhasebenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansal tabloları düzenlemek
B
ilgili taraflara doğru, güvenilir ve yararlı bilgi sağlamak
C
işletmenin ödeyeceği vergiyi saptamak
D
işletmenin girdi ve çıktılarını kaydetmek
E
işletmenin kârını hesaplamak
Soru 7

Mali nitelikteki olayların büyük deftere kaydı muhasebenin hangi işlevi kapsamında gerçekleştirilir?

A
Analiz ve yorum
B
Kaydetme
C
Raporlama
D
Sınıflama
E
Özetleme
Soru 8

İşletme, portföyünde bulunan bir çeki satıcılara ciro ettiğinde yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Bankalar hesabına alacak kaydı yapılır.
B
Verilen Çekler hesabına alacak kaydı yapılır.
C
Alınan Çekler hesabına alacak kaydı yapılır.
D
Alıcılar hesabına alacak kaydı yapılır.
E
Satıcılar hesabına alacak kaydı yapılır.
Soru 9

1. Ana hesap K. Varlık ve kaynak yapısında değişim yaratmayan, hatırlanması istenen bazı bilgileri muhasebe içinde izlemek için kullanılır
2. Düzenleyici hesap L. Asli hesapların bilançoda net değerleriyle gösterilmelerini sağlayan hesaptır
3. Nazım hesap M. Benzer işlemleri toplu olarak gösteren, kalanları bilanço ve gelir tablosunu oluşturan hesaplardır
Yukarıdaki hesap türleri ve ilgili tanımların doğru eşleştirilmesi hangisidir?

A
1-M, 2-L, 3-K
B
1-M, 2-K, 3-L
C
1-K, 2-L, 3-M
D
1-L, 2-K, 3-M
E
1-K, 2-M, 3-L
Soru 10

I. Varlık hesaplarındaki artışlar hesabın borç tarafına kaydedilir.
II. Gider hesaplarındaki artışlar hesabın alacak tarafına kaydedilir.
III. Kaynak hesaplarındaki artışlar hesabın alacak tarafına kaydedilir.
IV. Gelir hesaplarındaki artışlar hesabın borç tarafına kaydedilir.
Hesapların işleyişi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 11

işletmenin maliyeti 15.000 TL olan hisse senetleri 16.000 TL'ye satılmış ve para banka hesabına yatırılmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Hisse Senetleri Hesabı 16.000 alacaklandırılır..
B
Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı 16.000 alacaklandırılır.
C
Banka Hesabı 15.000 boçlandırılır.
D
Hisse Senetleri Hesabı alacaklandırılır. 15.000
E
Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı 1.000 borçlandırılır.
Soru 12

Zaman içinde gelişerek günümüze gelen, muhasebecilere finansal nitelikteki olayları ölçmeleri ve raporlamaları için yol gösteren ve işletmeler tarafından kullanılan ayrıntılı esaslar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Ticaret Kanunu
B
Sermaye Piyasası Kanunu
C
Vergi Usul Kanunu
D
Muhasebe Standartları
E
Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri
Soru 13

Kiralanan gayrimenkuller için yapılan, normal tamir- bakım ve temizlik giderleri dışında kalan ve kira bitiminde gayrimenkul sahibine bırakılacak olan ilaveler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A
Gelecek Yıllara Ait Giderler
B
Binalar
C
Haklar
D
Özel maliyetler
E
Demirbaşlar
Soru 14

Yeni kurulan bir işletmede, aşağıdakilerden hangisi dönem başı açılış işlemleri kapsamında yer almaz?

A
Genel geçici mizan
B
Bilanço düzenlenmesi
C
Envanter çıkarılması
D
Yevmiye defterine kayıt
E
Büyük deftere kayıt
Soru 15

1. Basit madde K. Birden çok hesap borçlanırken birden çok hesabın alacaklandığı yevmiye maddesi
2. Bileşik madde L. Birden çok hesap borçlanırken bir hesabın alacaklandığı yevmiye maddesi
3. Karışık madde M. Bir hesap borçlanırken bir hesabın alacaklandığı yevmiye maddesi
Yukarıdaki yevmiye maddesi türleri ile tanımların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1- -L, 2-M, 3-K
B
1- -M, , 2-K, 3-L
C
1- -M, , 2-L, 3-K
D
1- -L, 2-K, 3-M
E
1- -K, 2-M, 3-L
Soru 16

Aşağıdaki işlemlerin hangisi dönen varlıklar toplamında artışa neden olur?

A
Çek ciro edilerek ticari mal satın alınması
B
Elde bulunan bir çekin bankadan tahsil edilmesi
C
Hisse senetlerinin maliyet değeriyle nakit karşılığı satılması
D
Banka havalesi ile satıcılara borç ödenmesi
E
Vadeli olarak ticari mal satın alınması
Soru 17

1. ihtiyatlılık K. işletmelerin en kötü olasılığı öngörerek gider ve zararlar için karşılık kaydı yapması
2. Tutarlılık L. Finansal tabloların işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle açıklaması
3. Önemlilik M. Benzer işlem ve olaylarda benzer muhasebe politikalarının uygulanması
Yukarıdaki muhasebe kavramları ve bunlara ilişkin açıklamaların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
T -K, 2-M, 3-L
B
T -L, 2-M, 3-K
C
T -M, , 2-L, 3-K
D
T -M, , 2-K, 3-L
E
T -K , 2-L, 3-M
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi amortismana tabi tutulmaz?

A
Taşıtlar
B
Demirbaşlar
C
Boş arsa ve araziler
D
Binalar
E
Tesis Makine ve Cihazlar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar hesap grubunda yer almaz?

A
Alınan Çekler
B
Hisse Senetleri
C
Ticari Mallar
D
Finansman Giderleri
E
Alıcılar
Soru 20

İşletmenin gerçek durumunun ne olduğunun sayım ve değerleme yapılarak saptanmasına ne ad verilir?

A
Değerleme
B
Muhasebe içi envanter
C
Sayım
D
Belirleme
E
Muhasebe dışı envanter
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x