Genel Uygarlık Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Genel Uygarlık Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Geç Hitit Kent Devletleri'nden biri değildir?

A
Hattuşa
B
Kummuh
C
Kargamış
D
Que
E
Milidia
Soru 2

Erken Neolitik Dönemin en önemli yerleşmesi olan ve Konya’nın Çumra ilçesi yakınlarında bulunan yerleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnandıktepe
B
Alacahöyük
C
Sardis
D
Çatalhöyük
E
Çavuştepe
Soru 3

Sümer kanunlarında en fazla görülen ceza türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Para cezası
B
Hayvanla yerde sürükleme
C
İdam etme
D
Taşlayarak öldürme
E
Kısasa kısas
Soru 4

Tüccarların ana merkez arasında konakladığı, mallarını geçici olarak depoladıkları ve konuk anlamına gelen yerlere ne ad verilir?

A
Potern
B
Karum
C
Vabartum
D
Mastaba
E
Hilani
Soru 5

Eski Mısır’da yönetim ve hukuk metinlerinin yazımında hiyeroglif işaretlerinin kısaltılarak kullanılmaya başlanması sonucu ortaya çıkan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demotik yazı
B
Linear A
C
Çivi yazısı
D
Hiyeratik yazı
E
Kopt yazısı
Soru 6

Mikrolit adı verilen küçük taş aletler hangi çağa özgüdür?

A
Mezolitik
B
Tunç
C
Kalkolitik
D
Neolitik
E
Paleolitik
Soru 7

Konuşabildiği düşünülen ilk insan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Homo neanderthalensis
B
Homo sapiens
C
Homo erectus
D
Homo habilis
E
Homo heidelbergensis
Soru 8

Kral ve soylu kişiler için yapılmış, genellikle altında mezar odası bulunan toprak ya da taştan yapılmış mezar anıta ne ad verilir?

A
Vabartum
B
Potern
C
Tümülüs
D
Mastaba
E
Karum
Soru 9

Eski Mısırlılar’ın “Yabancı diyarların şefleri” olarak adlandırdıkları topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hititler
B
Libyalılar
C
Persler
D
Nubyalılar
E
Hiksoslar
Soru 10

Assurlular'ın MÖ. 1950-1750 yıllan arasında Anadolu’ya geliş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yağma seferleri yapmak
B
Anadolu'da ticaret yapmak
C
Anadolu'yu bir köprü olarak kullanıp Yunanistan'a geçmek
D
Anadolu kültürünü öğrenmek
E
Assur Devleti'nin sınırlarını genişletmek
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Eski Yunan dinindeki tanrılardan biri değildir?

A
Poseidon
B
Athena
C
Apollon
D
Haldi
E
Demeter
Soru 12

Athena Partheon Tapınağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Görünen kısımlarının tamamı mermerdir.
B
Tapınak tamamen boyanmıştır.
C
Tapınağın mimarları İktinos ve Kallikrates'tir.
D
Dor düzeninde inşa edilmiştir.
E
Tapınağın yapımına MÖ. 338 yılında başlanmıştır.
Soru 13

Fenikeli kolonistlerce Kuzey Afrika'da kurulan, başkenti bugünkü Tunus'ta bulunan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kartaca
B
Roma
C
Mısır
D
Assur
E
Eski Babil
Soru 14

Eski Yunan’da heykeltıraşların başlıca temalarından biri olan Korenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çıplak genç erkek heykeli
B
Çıplak genç kız heykeli
C
Giysili genç kız heykeli
D
Tanrı heykeli
E
Mitolojik hayvan heykeli
Soru 15

Geç Ortaçağ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kardinaller Kurulu'nun temeli bu dönemde atılmıştır.
B
Barut ve ağır topun icadı, savaşlarda ağır kayıplar verilmesine neden olmuştur.
C
Veba, Avrupa'nın birçok bölgesini etkisi altına almıştır.
D
Siyasi, sosyal ve dinsel alanda yaşanan gelişmeler Avrupa'yı sarsmıştır.
E
Yüzyıl Savaşları bu dönemde yaşanmıştır.
Soru 16

Orta Çağ Batı Avrupası’nın ilk yükseköğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cambridge ÜnI versitesi
B
Bologna ÜnI versitesi
C
Oxford ÜnI versitesi
D
Roma ÜnI versitesi
E
Heidelberg ÜnI versitesi
Soru 17

Hazreti İsa ve azizlerle ilişkili ya da onlardan arta kalan kutsal eşya ve parçalara ne ad verilir?

A
Apsis
B
Akroter
C
Rölik
D
Naos
E
Narteks
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Eski Yunan uygarlığının kültürel dönemlerinden biri değildir?

A
Geometrik Çağ
B
Arkaik Çağ
C
Klasik Çağ
D
Hellenistik Çağ
E
Assur Ticaret Kolonileri Çağı
Soru 19

Bir mitoloji ya da dine özgü tüm tanrıların birliğine ne ad verilir?

A
Syros
B
Knossos
C
Kore
D
Kuros
E
Pantheon
Soru 20

Malikâne sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her malikânenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek sayıda köy cemaati bulunurdu.
B
Malikânede çalışan köylüler özgürce seyahat edebilirlerdi.
C
Krallar, vassallardan malikâne sayısı oranında asker ve vergi toplardı.
D
Malikânelerin içinde lordun evi, çalışanların kulübeleri, depolar, tarlalar ve meralar bulunurdu.
E
Özgür köylülerin ve sertlerin çalıştığı iki tür malikâne vardı.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...