Girişim Finansmanı 2015-2016 Vize Sınavı

Girişim Finansmanı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Finansal araçların alım-satım işlemlerinin belli kurallara bağlanmadığı ve bu işlemlerin herhangi bir fiziksel mekân olmadan yapıldığı piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sermaye piyasaları
B
Para piyasaları
C
Spot piyasalar
D
Finansal piyasalar
E
Tezgâhüstü piyasalar
Soru 2

Kullanılan veya kullanılması planlanan her çeşit finansman kaynağının maliyetlerinin ortalamasına ne ad verilir?

A
Sermaye maliyeti
B
Cari oran
C
Likidite oranı
D
Finansal kaldıraç
E
Başabaş oranı
Soru 3

Hisse senetlerinin geçmiş fiyat hareketlerini ve bu hareketlerdeki trendler, grafikler ya da formasyonlar gibi bir takım oluşumları inceleyerek hisse senetlerinin gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmeye çalışan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatay analiz
B
Trend analizi
C
Teknik analiz
D
Temel analiz
E
Likidite analizi
Soru 4

Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgilerin kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanılması şeklinde yapılan etik dışı davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aktüerya
B
Arbirtaj
C
Spekülasyon
D
içeriden öğrenenlerin ticareti
E
Manipülasyon
Soru 5

Bir varlığın hızlı bir şekilde ve değerinden kaybetmeksizin paraya çevrilebilme gücüne ne ad verilir?

A
Likidite
B
Derinlik
C
Fizibilite
D
Etkinlik
E
Volatilite
Soru 6

Bütçe oluşturma sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütçenin varsayımlarının yapılması
B
Bütçenin amacının belirlenmesi
C
Bütçenin ön planlamasının yapılması
D
Bütçe taslaklarının hazırlanması
E
Bütçenin onaylanması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi temel finansal tablolardan biridir?

A
işletme sermayesi değişim tablosu
B
Fon akım tablosu
C
Satışların maliyeti tablosu
D
Gelir tablosu
E
Nakit akım tablosu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kâr planlaması yöntemlerinden biridir?

A
Genel denge analizi
B
Trend analizi
C
Başabaş analizi
D
Yüzde analizi
E
Oran analizi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bütçe hazırlamanın avantajlarından biri değildir?

A
işletmenin ek finansal kaynak yaratmasına olanak sağlaması
B
Beklenmedik durumlar karşısında yöneticilerin yapması gerekenleri ortaya koyması
C
Faaliyetlerin denetimi açısından ölçütlerin belirlenmesini sağlaması
D
Finansal kaynakların nasıl yönlendirileceği konusunda yardımcı olması
E
Kaynak israfının önlemesine ve etkin verimlilik düzeyine ulaşılmasına olanak sağlaması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların oluşturulma amaçlarından biri değildir?

A
işletme varlıklarının ve kaynaklarının durumunu belirlemek
B
Ticari veya finansal ilişkide olunan ya da olunabilecek kurum ve kuruluşları işletmenin finansal yapısı ile ilgili olarak bilgilendirmek
C
işletme çalışanlarına işletmenin ekonomik durumu hakkında bilgi vermek
D
içinde bulunulan ve gelecek dönemdeki likidite akışını değerlendirmek ve yönlendirmek
E
işletmenin borç ve alacak durumu çerçevesinde kredibilitesini ortaya koymak
Soru 11

Duran varlıklar uzun vadeli kaynaklarla finanse edilirken, çalışma sermayesinin hem sürekli kısmının hem de dalgalanma gösteren kısmının kısa vadeli kaynaklarla finanse edildiği strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olağanüstü finansman stratejisi
B
ihtiyatlı finansman stratejisi
C
Dengeli finansman stratejisi
D
Olağan finansman stratejisi
E
Atılgan finansman stratejisi
Soru 12

İşletmenin faaliyetlerini minimum düzeyde sürdürebilmesi için gerekli olan, satış hacmi ve zamana bağlı olarak değişim göstermeyen çalışma sermayesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçici çalışma sermayesi
B
Sürekli çalışma sermayesi
C
Olağan çalışma sermayesi
D
Yarı değişken çalışma sermayesi
E
Net çalışma sermayesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde nakit çıkışlarını kontrol altına almak amacıyla alınabilecek önlemlerden biri değildir?

A
Nakit bütçelerinin yıllık olarak hazırlanması
B
Ödeme yetkisinin belirli kişilerde olması
C
Tasarruf tedbirleri alınması
D
Büyük miktarda nakit çıkışı gerektiren, ancak acil olmayan yatırımların ertelenmesi
E
Ödemelerin belirli günlere toplanması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi yetersizliğinin sonuçlarından biri değildir?

A
Net işletme sermayesinin pozitif olması
B
Stokların, siparişleri karşılamada yetersiz kalması
C
Müşterilerin vadeli satış taleplerinin karşılanamaması
D
Üretim için gerekli girdilerin zamanında, uygun koşullarda ve miktarlarda temin edilememesi
E
Borçların zamanında ödenememesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin unsurlarından biri değildir ?

A
Menkul değerler
B
Alacaklar
C
Stoklar
D
Özsermaye
E
Hazır değerler
Soru 16

Yatırım tutarı 200.000 Türk Lirası olan bir yatırım projesinin sağlayacağı nakit girişleri yıllara göre sırasıyla 30.000 Türk Lirası, 60.000 Türk Lirası, 80.000 Türk Lirası ve 120.000 Türk Lirası olduğuna göre, bu projenin geri ödeme süresi kaç yıldır?

A
3
B
3,3
C
3,6
D
3,9
E
4
Soru 17

Bir yatırım projesinin toplam net nakit girişleri 60.000 Türk Lirası ve yatırım tutarı 15.000 Türk Lirası’dır. Projenin ekonomik ömrü 3 yıl olduğuna göre, toplam net nakit girişinin yatırım tutarına oranı kaçtır?

A
1
B
2
C
4
D
6
E
9
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin proje finansmanında kullanabilecekleri orta ve uzun vadeli finansman kaynaklarından biri değildir?

A
Özkaynaklar
B
Orta vadeli banka kredileri
C
Forfaiting
D
Leasing
E
Satıcı kredileri
Soru 19

Yatırım tutarı 100.000 Türk Lirası ve bugüne indirgenmiş nakit girişleri 150.000 Türk Lirası olan bir projenin kârlılık endeksi kaçtır?

A
0,5
B
0,75
C
1
D
1,5
E
2
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan dinamik yöntemlerden biridir?

A
Toplam net nakit girişinin yatırım tutarına oranı yöntemi
B
Ortalama yıllık gelirin ortalama yatırım tutarına oranı yöntemi
C
iç kârlılık oranı yöntemi
D
Geri ödeme süresi yöntemi
E
Yıllık ortalama net nakit girişinin yatırım tutarına oranı yöntemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x