Girişim Finansmanı 2016-2017 Final Sınavı

Girişim Finansmanı 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletmelerin dönen varlıklarına yaptığı toplam yatırıma ne ad verilir?

A
Brüt çalışma sermayesi
B
Harcama bütçesi
C
Net çalışma sermayesi
D
Yatırım sermayesi
E
Risk sermayesi
Soru 2

İşletmede bütçe hazırlanırken, ödeme ve tahsilat konusu tüm olayların göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden planlama ve bütçeleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birlik
B
Merkezcilik
C
Kesinlik
D
Bütünlük
E
Şeffaflık
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi işletme sahiplerinin varlıklarının maksimize edilebileceği işletme sermayesi düzeyini ifade eder?

A
Brüt işletme sermayesi
B
Maksimum işletme sermayesi
C
Optimal işletme sermayesi
D
Net işletme sermayesi
E
Minimum işletme sermayesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi orta vadeli finansman kaynaklarından biridir?

A
Açık hesap
B
Hisse senedi
C
Factoring
D
Finansman bonosu
E
Leasing
Soru 5

Enerji verimlilik ya da yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen endüstriyel firmalara, ticari girişimcilere ve özel konut sahiplerine yönelik olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ( EBRD ) tarafından geliştirilen kredi olanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa enerji verimlilik kredisi
B
TURSEFF kredisi
C
Mikro kredi
D
Girişimcilik kredisi
E
Ar-ge projelerini destekleme kredisi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi KOSGEB Girişimcilik Destek Programının amaçlarından biri değildir?

A
Yerel dinamiklere dayalı girişimciliği desteklemek
B
iş geliştirme merkezleri kurmak
C
Çalışanlara iş başı eğitim imkânları sağlamak
D
Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak
E
istihdamı artırmak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İŞKUR girişimcilik eğitim programından yararlanma şartlarından biri değildir?

A
18 yaşını tamamlamış olmak
B
iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanılarak olumlu görüş almış olmak
C
Girişimcilik eğitim programında, aynı modülden daha önce yararlanmamış olmak
D
İŞKUR’a kayıtlı olmak
E
Başka bir kurumun herhangi bir eğitim programından yararlanmamış olmak
Soru 8

Yenilikçi bir iş fikrini, fikir aşamasından itibaren destekleyen ve yenilikçiliğin girişimciliğe dönüşmesinde önemli rol oynayan yatırım finansman biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Girişim sermayesi
B
Başlangıç sermayesi
C
Mikro kredi
D
inovasyon kredisi
E
Sendikasyon kredisi
Soru 9

Risk sermayesi şirketinden özkaynak şeklinde fon elde eden taraf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Menkul kıymet borsaları
B
Merkez bankaları
C
Yatırımcılar
D
Yatırım ortaklıkları
E
Girişimci şirketler
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi risk sermayesinin özelliklerinden biri değildir?

A
Genellikle yüksek katma değer yaratan projelere yönelmesi
B
Kısa vadeli bir yatırım olması
C
Reel bir yatırım olması
D
Teknolojik yeniliğe uygun projeleri desteklemesi
E
Girişimcilere, faiz yükü olmayan bir sermaye sağlaması
Soru 11

Kuruluş aşamasında olan girişimci şirketlerin üretim ve pazarlama süreçlerini destekleyen risk sermayesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyüme sermayesi
B
Geliştirme sermayesi
C
Geçit sermayesi
D
Başlangıç sermayesi
E
Şirket kurtarma sermayesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi risk sermayesi şirketlerinin, finansal destek sağlayacakları girişimlere ne oranda ortak olacakları konusunu değerlendirirken üzerinde durmaları gereken konulardan biri değildir?

A
Yatırım teklifini sunan şirketin organizasyon yapısı
B
Yatırımdan çıkış seçenekleri
C
Likiditeye ve kâra geçişe kadar geçecek olan süre
D
Dönemsel gelirler ve muhtemel sermaye kazancı
E
Genel ekonomik koşullar ve yatırım ortamı
Soru 13

Melek yatırımcılara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bağımsız hareket edebildikleri gibi, birleşerek grup olarak da hareket edebilmektedirler.
B
Bilgi ve deneyimlerini genç girişimcilerle paylaşarak, görünmeyen yönetici gibi de davranırlar.
C
Risk almak ve zorluklara karşı savaşmak konusunda istekli değildirler.
D
Genellikle başarılı bir kariyere sahiptirler.
E
Yaşlılık veya başka nedenlerle kendilerini tamamen işe adayamazlar.
Soru 14

Girişimcinin, şirketine ait bazı bilgileri vermekte tereddüt ederek saklaması nedeniyle, melek yatırımcının aleyhinde ve girişimcinin lehinde bir bilgi eşitsizliği ortaya çıkması durumuna ne ad verilir?

A
Finansal risk
B
itibar riski
C
Girişimci riski
D
Asimetrik bilgi riski
E
Çevresel risk
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi melek sermaye yatırım araçlarından biri değildir?

A
Adi hisse senetleri
B
Finansman bonoları
C
Tercihli hisse senetleri
D
Hisse senedine dönüştürülebilir tahviller
E
Ertelenmiş adi hisse senetleri
Soru 16

Melek yatırımcılar, yatırım yapma konusunda aşağıdaki sektörlerden hangisini diğerlerine göre daha fazla tercih eder?

A
Yazılım
B
Ağır sanayi
C
Perakende ve dağıtım
D
Madencilik
E
Finansal hizmetler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş sanayi ülkelerinde girişim sermayesi finansman modeli ve yatırım şeklinin 1950’li yıllardan sonra hızla gelişmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
Yüksek teknoloji gerektiren yöntemlerin finansmanına devletin getirdiği kolaylıklar ve bu tür yatırımların kârlı hale getirilmesi
B
Ülkeler arası teknolojik rekabet sonucu, ülkelerin teknolojik gelişmeyi oldukça az bir maliyetle yakından izleme olanaklarının ortaya çıkması
C
Girişim sermayesi yatırımlarından sağlanan kazançlara vergilendirme avantajları sağlanması
D
Sermaye piyasalarının gelişerek derinlik kazanmasının, girişim sermayesi yatırımlarının artmasına ve gelişmesine katkı sağlaması
E
Alışılmış mal ve hizmetleri üreten firmalara yapılmakta olan yatırımların, giderek çekici hale gelmesi
Soru 18

Avrupa kıtasında girişim finansmanının öncülüğünü yapan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
Almanya
C
İngiltere
D
ispanya
E
Hollanda
Soru 19

Avrupa’da girişim finansmanı alanındaki ilk ciddi teşebbüs aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Ekonomik işbirliği Teşkilatı
B
Avrupa Merkez Bankası
C
Avrupa Kalkınma Fonu
D
Avrupa Girişim Finansmanı Birliği
E
Avrupa Finansal Kuruluşlar Birliği
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ABD’deki girişim finansmanı yaklaşımlarının temelini oluşturan konulardan biri değildir?

A
Yatırım yapmayı teşvik eden uygun bir ortamın var olması
B
Geleneksel üretim tekniklerinin kullanılması
C
Gelişmiş sermaye piyasalarının mevcudiyeti
D
Sermaye getirileri üzerinde birtakım vergi kolaylıklarının sunulması
E
Risk alma yönündeki kararları cesaretlendiren uygun bir ortamın var olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x