Girişim Finansmanı 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Girişim Finansmanı 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Faiz oranları, enflasyon ve döviz kurlarında meydana gelen değişmeler gibi işletmelerin kontrolünde olmayan, genel ekonomi ve piyasa koşullarındaki değişmeleri yansıtan risk türüne ne ad verilir?

A
Sistematik risk
B
Basit risk
C
iş riski
D
Spekülatif risk
E
Sistematik olmayan risk
Soru 2

Alıcı ve satıcıların belirli fiziksel alanlarda bir araya geldiği, işleyişi, denetimi ve gözetimi belli kurumlar tarafından yapılan piyasalara ne ad verilir?

A
Borç piyasaları
B
Organize piyasalar
C
Birincil piyasalar
D
ikincil piyasalar
E
Türev piyasalar
Soru 3

İşletmelerde uzun dönemli amaç ve hedeflerin belirlenmesi, gereksinim duyulan kaynakların ve uygun faaliyet programlarının hazırlanmasına ne ad verilir?

A
Finansman
B
Yöneltme
C
Yatırım
D
Planlama
E
Örgütleme
Soru 4

İşletmede bütçe hazırlanırken, ödeme ve tahsilat konusu tüm olayların göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden planlama ve bütçeleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeffaflık
B
Birlik
C
Bütünlük
D
Kesinlik
E
Merkezcilik
Soru 5

İşletmelerin hammadde için ödeme yapması ile müşterilerden alacaklarını tahsil etmesi arasında geçen süreye ne ad verilir?

A
Nakde dönüşme süresi
B
Stokta geçen süre
C
Üretim süresi
D
Alacakların tahsil süresi
E
Ticari borçların ödenme süresi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi kalemlerinden biridir?

A
Mali borçlar
B
Maddi olmayan duran varlıklar
C
Ticari borçlar
D
Stoklar
E
Maddi duran varlıklar
Soru 7

İşletmelerin varlıkları ile kısa süreli borçları arasındaki farka ne ad verilir?

A
Piyasa değeri
B
Yeni işletme sermayesi
C
Dönen varlık toplamı
D
Defter değeri
E
Net işletme sermayesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli finansman kaynaklarından biri değildir?

A
Ticari krediler
B
Hisse senedi
C
Finansman bonosu
D
Banka kredileri
E
Factoring
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye piyasası aracılığı ile finansman sağlamasını mümkün kılan finansal araçlardan biridir?

A
Yedek akçe
B
Finansman bonosu
C
Tahvil
D
Borç senedi
E
Prefinansman kredisi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İŞKUR girişimcilik eğitim programından yararlanma şartlarından biri değildir?

A
Başka bir kurumun herhangi bir eğitim programından yararlanmamış olmak
B
Girişimcilik eğitim programında, aynı modülden daha önce yararlanmamış olmak
C
iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanılarak olumlu görüş almış olmak
D
18 yaşını tamamlamış olmak
E
İŞKUR’a kayıtlı olmak
Soru 11

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Kredisi aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A
İŞKUR
B
EBRD
C
DPT
D
TÜBİTAK
E
KOSGEB
Soru 12

KOSGEB tarafından kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlen girişimcilik destek programı aşağıdakilerden hangisidir?

A
iş geliştirme merkezi (İŞGEM) desteği
B
iş planı desteği
C
Uygulamalı girişimcilik eğitimi
D
Sürekli girişimcilik eğitimi
E
Yeni girişimci desteği
Soru 13

Kuruluş aşamasında olan girişimci şirketlerin üretim ve pazarlama süreçlerini destekleyen risk sermayesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyüme sermayesi
B
Geliştirme sermayesi
C
Geçit sermayesi
D
Şirket kurtarma sermayesi
E
Başlangıç sermayesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi risk sermayesi finansman sisteminin aşamalarından biri değildir?

A
Fon kaynaklarının vergilendirilmesi
B
Fonların toplanması
C
Yatırım önerilerinin değerlendirilmesi
D
Ortaklık payının belirlenmesi
E
Girişim şirketinin desteklenmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de risk sermayesi şirketlerinin kullanabilecekleri menkul kıymetlerden biri değildir?

A
Ortaklık varantları
B
Yatırım kuruluşu varantları ve sertifikaları
C
Katılma intifa senetleri
D
Faiz kuponları
E
Değiştirilebilir tahviller
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi melek yatırımcı türlerinden biri değildir?

A
Lider melekler
B
Çekirdek melekler
C
Gümüş kaşık melekleri
D
ileri teknoloji melekleri
E
Savunmacı melekler
Soru 17

Melek yatırımcılar, yatırım yapma konusunda aşağıdaki sektörlerden hangisini diğerlerine göre daha fazla tercih eder?

A
Ağır sanayi
B
Madencilik
C
Finansal hizmetler
D
Yazılım
E
Perakende ve dağıtım
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi melek yatırım ağlarının, üyelerine sunduğu hizmetlerden biri değildir?

A
Potansiyel yatırımcılara fikirlerini anlatacak girişimcilerin forumlarını organize etmek
B
Üyelerine, potansiyel teklifler hakkında bilgi veren bülten veya yayınlar hazırlamak
C
Üyeleri adına potansiyel teklifleri değerlendirmek ve onlar adına söz konusu teklifler arasından seçim yapmak
D
iş planı yarışmalarını organize etmek
E
Potansiyel iş meleklerini tespit etmek, yatırım tercihlerindeki önceliklerini ve motivasyonlarını belirlemek
Soru 19

Japon girişim finansmanı şirketlerinin işleyişi aşağıdaki ülkelerden hangisinin modeli ile aynıdır?

A
Endonezya
B
İngiltere
C
Fransa
D
Rusya
E
ABD
Soru 20

Girişim sermayesi şirketlerinin yatırımlarından doğan zararlarını garanti altına alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küba
B
Hollanda
C
Vietnam
D
Yunanistan
E
ispanya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x