Girişim Finansmanı 2016-2017 Vize Sınavı

Girişim Finansmanı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

15.000 TL’nin %25 basit faiz oranı üzerinden 8 aylık faiz tutarı kaç TL'dir?

A
1.600
B
1.900
C
2.250
D
2.500
E
2.750
Soru 2

Faiz oranları, enflasyon ve döviz kurlarında meydana gelen değişmeler gibi işletmelerin kontrolünde olmayan, genel ekonomi ve piyasa koşullarındaki değişmeleri yansıtan risk türüne ne ad verilir?

A
Sistematik risk
B
Basit risk
C
iş riski
D
Sistematik olmayan risk
E
Spekülatif risk
Soru 3

Dönem içerisinde işletmede duran varlıkların elde edilmesi ve elden çıkarılması sonucu oluşan farka ne ad verilir?

A
Net çalışma sermayesi
B
Amortisman
C
Net yatırım harcaması
D
Faiz ve vergi öncesi kâr
E
Faaliyet nakit akışı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici kurallara göre finansal piyasalar sınıflandırmasında yer alır?

A
Borç piyasaları
B
ikincil piyasalar
C
Birincil piyasalar
D
Organize piyasalar
E
Türev piyasalar
Soru 5

Menkul kıymet fiyatlarının kamuya duyurulmuş veya duyurulmamış bütün bilgileri yansıttığı piyasa etkinlik türüne ne ad verilir?

A
Kuvvetli formda piyasa etkinliği
B
Yarı kuvvetli formda piyasa etkinliği
C
Düşen formda piyasa etkinliği
D
Zayıf formda piyasa etkinliği
E
Yükselen formda piyasa etkinliği
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde finansal planlama yapılmasını etkileyen temel faktörlerden biri değildir?

A
Yatırım tutarının belirlenmesi
B
işgücü devir hızının belirlenmesi
C
Finansal kaynak ihtiyacının belirlenmesi
D
Proforma finansal tabloların hazırlanması
E
Satışların tahmin edilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesinin özelliklerinden biri değildir?

A
Kısa vadeli finansal planlama aracı olması
B
Bir yıldan kısa olmak üzere, herhangi bir dönem üzerinden düzenlenebilmesi
C
Satışların yüzdesi yöntemi kullanılarak hazırlanması
D
Aylık, haftalık hatta gerekirse günlük olarak da düzenlenebilmesi
E
işletmenin gelecekteki nakit ihtiyacını veya nakit fazlasını göstermesi
Soru 8

Uzun süreli bir planlama aracı olan proforma fon akım tablosu yardımıyla, planlanan dönem için işletmeye ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilmez?

A
Gelecek dönemlerde sağlanabilecek kaynaklar
B
Sağlanan kaynakların nerelerde kullanılacağı
C
Planın kapsadığı dönem içindeki kaynak gereksinimi
D
işletmenin ürettiği kaynakların ihtiyaçlar için yeterli olup olmadığı
E
Kaynak ihtiyacı varsa hangi yollarla karşılanacağı
Soru 9

Aşağıdaki finansal plan türlerinden hangisinin temel amacı nakit yönetimidir?

A
Olağan finansal planların
B
Olağanüstü finansal planların
C
Orta süreli finansal planların
D
Uzun süreli finansal planların
E
Kısa süreli finansal planların
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uzun süreli finansman gereksinimlerinin tahmin edilmesinde kullanılan yöntemlerden biridir?

A
Standart sapma yöntemi
B
Regresyon yöntemi
C
Korelasyon yöntemi
D
Varyans yöntemi
E
Kovaryans yöntemi
Soru 11

İşletmelerin hammadde için ödeme yapması ile müşterilerden alacaklarını tahsil etmesi arasında geçen süreye ne ad verilir?

A
Alacakların tahsil süresi
B
Stokta geçen süre
C
Nakde dönüşme süresi
D
Ticari borçların ödenme süresi
E
Üretim süresi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi atak çalışma sermayesi politikasının özelliklerinden biri değildir?

A
Risk düzeyinin düşük olması
B
Dönen varlıklara daha az yatırım yapılması
C
Likiditenin düşük tutulması
D
Beklenen kârlılığın yüksek olması
E
işletmenin net çalışma sermayesinin az olması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bağımlı yatırım türlerinden biridir?

A
Modernizasyon yatırımları
B
Komple yeni yatırımlar
C
Tevsii yatırımları
D
Yenileme yatırımları
E
Almaşık yatırımlar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi kalemlerinden biridir?

A
Ticari borçlar
B
Maddi olmayan duran varlıklar
C
Mali borçlar
D
Stoklar
E
Maddi duran varlıklar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi işletme sermayesi yönetiminin konusuna girmez?

A
Her bir dönen varlık kalemine ne kadar yatırım yapılacağı
B
Her bir duran varlık kalemine ne kadar yatırım yapılacağı
C
Dönen varlıklara toplam ne kadar yatırım yapılacağı
D
Her bir dönen varlık kaleminin hangi kaynaklarla finanse edileceği
E
Dönen varlıkların hangi kaynaklarla finanse edileceği
Soru 16

Kredilendirme sürecinde işletmelerin bankalarla olan kredi ilişkisi aşağıdaki aşamaların hangisiyle başlar?

A
Belgeleme ve teminatlandırma
B
Mali tabloların analizi ve istihbaratı
C
Kredi değerliliğinin ölçülmesi ve kredinin yapılandırılması
D
Kredi teklifi ve değerlendirilmesi
E
Kredi talebi ve ön görüşme
Soru 17

Kârların dağıtılmayıp işletmede bırakılması yoluyla sağlanan finansmana ne ad verilir?

A
Otofinansman
B
Forfaiting
C
işletme dışı finansman
D
Factoring
E
Dönemsel finansman
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi leasingin avantajlarından biri değildir?

A
Kredi işlemlerine göre daha kısa sürede tamamlanabilmesi
B
Esnek ödeme kolaylığının olması
C
Maliyetinin düşük olması
D
Kısa vadeli olması
E
Peşinat ödeme zorunluluğunun olmaması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli finansman kaynaklarından biri değildir?

A
Finansman bonosu
B
Factoring
C
Tahvil
D
Banka kredileri
E
Ticari krediler
Soru 20

İşletmelere kasa kolaylığı sağlanması ve kısa süreli nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla belli bir limit dahilinde para çekme yetkisi veren kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Prefinansman kredisi
B
Iskonto kredisi
C
Spot kredi
D
Eximbank kredisi
E
Borçlu cari hesap
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x