Girişim Finansmanı 2017-2018 Final Sınavı

Girişim Finansmanı 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir işletmenin dönem içerisindeki faaliyetleri nedeniyle kayda alınan gerçekleşmiş nakit giriş ve çıkışları sonucunda meydana gelen net akış tutarına ne ad verilir?

A
Net çalışma sermayesi
B
Faaliyet nakit akışı
C
Amortisman
D
Yatırım harcaması
E
Faiz ve vergi öncesi kâr
Soru 2

İşletmelerde uzun dönemli amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi için gereksinim duyulan kaynakların ve uygun faaliyet programlarının hazırlanmasına ne ad verilir?

A
Finansman
B
Yöneltme
C
Örgütleme
D
Yatırım
E
Planlama
Soru 3

Teknik bakımdan artık kullanılmaya elverişli olmayan mevcut yöntem ve tesislerin yenilenmesi kapsamındaki yatırımlara ne ad verilir?

A
Yenileme yatırımları
B
Komple yeni yatırımlar
C
Tevsii yatırımları
D
Modernizasyon yatırımları
E
Tamamlama yatırımları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye piyasası aracılığı ile finansman sağlamasını mümkün kılan finansal araçlardan biridir?

A
Yedek akçe
B
Finansman bonosu
C
Tahvil
D
Borç senedi
E
Prefinansman kredisi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi TURSEFF’in yatırım kategorilerinden biridir?

A
inşaat sektöründe ekipman ve materyal yatırımları
B
Küçük ölçekli teknoloji yatırımları
C
Küçük ölçekli sanayi yatırımları
D
Küçük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımları
E
Konut sektöründe inovasyon yatırımları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinin temel hedefi yeni işletmelerin açılmasını teşvik etmek ve girişimciyi eğitsel ve finansal anlamda desteklemektir?

A
KOSGEB
B
BDDK
C
SPK
D
IMF
E
TMSF
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Grameen Mikrokredi Projesinin (TGMP) kapsamında yer alan kredi türlerinden biridir?

A
Yatırım kredileri
B
Girişimcilik kredileri
C
Teknoloji kredileri
D
istihdam kredileri
E
Gelişim kredileri
Soru 8

Fon fazlasına sahip yatırımcıların, gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptıkları uzun vadeli yatırımlara ne ad verilir?

A
Ortaklık yatırımları
B
Destek yatırımları
C
inovasyon yatırımları
D
Girişim sermayesi yatırımları
E
Teknoloji yatırımları
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de risk sermayesi şirketlerinin kullanabilecekleri menkul kıymetlerden biridir?

A
Mevduat sertifikaları
B
Finansman bonoları
C
Varlığa dayalı menkul kıymetler
D
Gayrimenkul sertifikaları
E
Paya dönüştürülebilir tahviller
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi melek yatırımcıların temel özelliklerinden biridir?

A
Gerileme aşamasındaki şirketlere odaklanmaları
B
Finansman sağladıkları şirketlerin yönetimlerinde rol alma konusunda isteksiz olmaları
C
En çok sağlık, medikal hizmetler, yazılım ve donanım ile biyoteknoloji sektörlerine ilgi duymaları
D
Büyük çoğunluğunu 20-40 yaş arası işadamlarının oluşturması
E
Yatırım yaptıkları alanla ilgili kişisel deneyime sahip olmamaları
Soru 11

Melek yatırım ağları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tamamen kâr amaçlı olarak kurulduklarından, yatırım için müzakereye girerek hisse senedi ahırımda bulunurlar.
B
Girişimci ve iş meleği taraflarını buluşturmada çok önemli bir rol oynarlar.
C
Üyelerine, iş planı yarışmaları organize etmek gibi çeşitli hizmetler verirler.
D
Ağların devamlılığı için gerekli kaynak genellikle üyelerden alınan aidatlarla sağlanır.
E
Ağların finansmanında başarılı yatırımların kârından belli bir pay alınması da söz konusu olabilir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi risk sermayesi finansman sistemi kapsamında yatırımdan çıkış seçeneklerinden biri değildir?

A
Birleşme
B
Şirketin halka açılması
C
Likidasyon (tasfiye)
D
Pay satışı
E
Borçlanma
Soru 13

1946 yılında ABD'de kurulan ve ilk kurumsal girişim finansmanı şirketi olarak kabul edilen şirket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Industrial and Commercial Financial Corporation
B
Small Business Investment Act
C
Canadian Development Corporation
D
The American Research and Development Corporation
E
Indonesian Development Finance Company
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi melek yatırımcı türlerinden biri değildir?

A
Çekirdek melekler
B
Savunmacı melekler
C
Lider melekler
D
ileri teknoloji melekleri
E
Gümüş kaşık melekleri
Soru 15

Girişim finansmanının insanlık tarihindeki başlangıcı aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?

A
Risk sermayesi
B
Commenda
C
Yozma
D
Muşaraka
E
Mudaraba
Soru 16

İşletmenin, satışlarından kazanç elde edecek kadar pazara giriş yaptığı veya satışları henüz başabaş noktasına ya da kazanç elde edecek seviyeye ulaşmamış olsa bile, belirlediği pazar payını elde etmek için gerekli üretim miktarı ve hızını kalitatif olarak tespit etmiş durumda olduğu melek yatırımcılık evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geç evre
B
Genişleme evresi
C
Başlangıç evresi
D
Çekirdek evresi
E
Erken evre
Soru 17

Girişim projesinin ekonomik, mali ve teknik tüm yönlerini ayrıntılı olarak ortaya koyan plana ne ad verilir?

A
Süreç planı
B
Teknik plan
C
iş planı
D
Destekleme planı
E
Yatırım planı
Soru 18

Girişim finansmanı sermaye şirketlerinin, girşim sermayesi yatırımlarından doğan zararlarını garanti altına alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hollanda
B
Küba
C
ispanya
D
Vietnam
E
Yunanistan
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi risk sermayesi finansman sisteminin aşamalarından biri değildir?

A
Yatırım önerilerinin değerlendirilmesi
B
Girişim şirketinin desteklenmesi
C
Ortaklık payının belirlenmesi
D
Fon kaynaklarının vergilendirilmesi
E
Fonların toplanması
Soru 20

Ulusal ve uluslararası kaynakların girişim finansmanına aktarılmasını sağlamak amacıyla İsrail devleti tarafından verilen fonlara ne ad verilir?

A
Muşaraka
B
Naraqqum
C
Yozma
D
Commenda
E
isqa
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x