Girişim Finansmanı 2017-2018 Vize Sınavı

Girişim Finansmanı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Menkul kıymetlerin piyasa fiyatlarının geçmişle ilgili tüm bilgileri yansıttığı, dolayısıyla menkul kıymetlerin geçmiş ve gelecek fiyatları arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı piyasa etkinlik türüne ne ad verilir?

A
Yükselen piyasa etkinliği
B
Kuvvetli formda piyasa etkinliği
C
Yarı kuvvetli formda piyasa etkinliği
D
Düşen piyasa etkinliği
E
Zayıf formda piyasa etkinliği
Soru 2

Risk ve getiri bağlamında, belirli bir risk düzeyinde en yüksek beklenen getiriye sahip portföye ne ad verilir?

A
Endüstri portföyü
B
Etkin portföy
C
Piyasa portföyü
D
Optimal portföy
E
Likit portföy
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaları oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Yatırımcılar
B
Tasarruf sahipleri
C
Yasal ve idari düzen
D
Arbitrajcılar
E
Yatırım ve finansman araçları
Soru 4

10.000 TL'nin %30 basit faiz oranı üzerinden 4 aylık faiz tutarı kaç TL olur?

A
1.000
B
1.500
C
2.000
D
2.500
E
3.000
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sistematik risk faktörlerinden biri değildir?

A
Genel ekonomik koşullar
B
Yönetim stratejileri
C
Döviz kurları
D
Faiz oranları
E
Enflasyon
Soru 6

Gerçekleştirilen satışlara bağlı olarak işletmeye giren nakit akımlarına ne ad verilir?

A
Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
B
Net kârdan kaynaklanan nakit akımları
C
Satışlardan kaynaklanan nakit akımları
D
Finansmandan kaynaklanan nakit akımları
E
Amortismanlardan kaynaklanan nakit akımları
Soru 7

Bütçelerin periyodik olarak düzenlenmesi gerektiğini ifade eden planlama ve bütçeleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütünlük ilkesi
B
Birlik ilkesi
C
Merkezcilik ilkesi
D
Dönemsellik ilkesi
E
Şeffalık ilkesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi gelecek dönemlerde ortaya çıkabilecek nakit akımlarının tahmin edilmesinde kullanılan yöntemlerden biridir?

A
Oranlar yöntemi
B
Bilanço yöntemi
C
Rüçhan hakkı yöntemi
D
Korelasyon yöntemi
E
Bütçe yöntemi
Soru 9

İşletmenin finansal planlarının detaylarını sayısal olarak ortaya koymaya yarayan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fon akım tablosu
B
Proforma bilanço
C
Bilanço
D
Gelir tablosu
E
Bütçe
Soru 10

I. Planlamanın bir amaç değil, bir araç olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
II. Planlama değişen koşullara uyum sağlamalı, sıklıkla gözden geçirilmelidir.
III. Planlama sürecine sadece üst düzey yöneticiler katılmalıdır.
IV. Planlama, işletmenin durumuna göre değişik özellikler gösterebilmelidir.
Yukarıdakilerden hangileri planlamanın başarılı olabilmesi için dikkate alınması gereken hususlardır?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi ihtiyacını etkileyen işletme ile ilgili faktörlerden biri değildir?

A
Üretim süresi
B
Devir hızları
C
Finans kurumlarının gelişmişlik düzeyi
D
işletmenin çalışma konusu ve büyüklüğü
E
Satın alma ve satış koşulları
Soru 12

Dönen varlıklara daha az yatırım yapılarak likiditenin düşük tutulduğu ve varlıkların, risk düzeyini artıracak şekilde oluşturulduğu çalışma sermayesi politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tutucu çalışma sermayesi politikası
B
Atak çalışma sermayesi politikası
C
Maksimum çalışma sermayesi politikası
D
Optimal çalışma sermayesi politikası
E
Sabit çalışma sermayesi politikası
Soru 13

İşletmelerin dönen varlıkları ile kısa süreli borçları arasındaki farka ne ad verilir?

A
Net işletme sermayesi
B
Defter değeri
C
Yeni işletme sermayesi
D
Piyasa değeri
E
Dönen varlık toplamı
Soru 14

Bir yatırımın sağlayacağı para girişi veya işletmeye yükleyeceği giderler, diğer yatırım projelerinin kabul edilmesinden veya reddedilmesinden etkileniyorsa bu tür yatırımlara ne ad verilir?

A
Bağımsız yatırımlar
B
Başabaş yatırımlar
C
Sabit yatırımlar
D
Bağımlı yatırımlar
E
Değişken yatırımlar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir yatırım önerisinin değerlendirilebilmesi için ihtiyaç duyulan temel verilerden biri değildir?

A
Yatırım harcamalarının tutarı
B
Yatırımın ekonomik ömrü
C
Yatırımın sağlayacağı sosyal faydalar
D
Yatırımdan beklenen getiri oranı
E
Yatırımın işletmeye sağlayacağı faydalar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin özsermaye ile finansman kararlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Alternatif finansman kaynaklarının yetersizliği
B
işletmenin finansal yapısı
C
Kaynak maliyeti
D
Geleceğe ait tahminler
E
Kredi kuruluşlarının tanınırlığı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli finansal kaynaklar kapsamında yer almaz?

A
Ticari krediler
B
Hisse senetleri
C
Amortismanlar
D
Yedek akçeler
E
Tahviller
Soru 18

Kârların dağıtılmayıp işletmede bırakılması yoluyla sağlanan finansmana ne ad verilir?

A
Leasing
B
Faktoring
C
Otofinansman
D
Rotatif kredi
E
Forfaiting
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin borçlanma yoluyla uzun vadeli kaynak sağlama yöntemlerinden biridir?

A
Finansman bonosu ihracı
B
Tahvil çıkarma
C
Faktoring
D
Yedek akçe ayırma
E
Hisse senedi ihracı
Soru 20

İşletme bilançosundaki varlıkların vadesi ile kaynakların vadesinin uyumlu olmasına ne ad verilir?

A
Eşdeğer gider kuralı
B
5C kuralı
C
iskonto kuralı
D
Kaldıraç kuralı
E
Vade uyumu kuralı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x