Girişimcilik ve İş Kurma 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Girişimcilik ve İş Kurma 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyük ölçekli işletmeler yeni ________, teknolojiye ve yeniliklere erişim sağlamakta, küçük ölçekli işletmeler ise finans, bilgi ve iletişim ağlarından daha kolay yararlanabilmektedir.

A
Ağlara
B
Pazarlara
C
Okullara
D
AR_GE merkezlerine
E
Planlara
1 numaralı soru için açıklama 
Bü yü k ö lçekli işletmeler yeni pazarlara, teknolojiye ve yeniliklere erişim sağ lamakta, kü çü k ö lçekli işletmeler ise finans, bilgi ve iletişim ağlarından daha kolay yararlanabilmektedir.
Soru 2

İşgücü piyasasındaki __________ büyümeye engel olmaktadır.

A
rekabet
B
genişlemeler
C
darboğazlar
D
prototipler
E
Ajanlar
2 numaralı soru için açıklama 
İşgücü piyasasındaki darboğazlar büyümeye engel olmaktadır.
Soru 3

Toplum üzerinde en büyük etkinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür
B
Ekonomi
C
Siyaset
D
Sosyal yaşam
E
Aile
3 numaralı soru için açıklama 
Toplum üzerinde en büyük etkinin kaynağı kültürdür.
Soru 4

Girişimci sayısının arttırabilmesi için gerekli olan ortama ne ad verilir?

A
Girişimcilik İklimi
B
Kültür Girişimciliği
C
Fiyat İstikrarı
D
Makroekonomik İstikrar
E
Ar-Ge Destekleri
4 numaralı soru için açıklama 
Girişimcilik İklimi: Girişimci sayısının arttırabilmesi için gerekli olan ortam.
Soru 5

“Girişimcilik İklimi” nedir?

A
Girişimcilerin çalışabileceği hava şartları
B
Girişimci sayısının arttırılabilmesi için gerekli olan ortam
C
Girişimcilerin çalışılan ortamın hava sıcaklığı
D
İklime göre girişimcilik çeşitleri
E
Girişimci topluluklarının davranış psikolojileri
5 numaralı soru için açıklama 
Cevap B
Soru 6

Anuradha Basu ve Eser Altınay tarafından Londra’da yaşayan göçmen toplulukları üzerinde yapılan bir çalışmada kültür ve girişimcilik etkileşiminde farklı düzeyler elde edilmiştir. Bu çalışmadan çıkarılacak kesin sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür ve girişimcilik arasındaki etkileşimin bulunmadığı
B
Kültür ve girişimcilik arasındaki etkileşim düzeyinin göçmenlerde daha yüksek olduğu
C
Kültür ve girişimcilik arasında tek yönlü bir etkileşim olduğu
D
Kültür ve girişimcilik arasındaki etkileşimin toplumlara göre değişebileceği
E
Kültür ve girişimcilik arasındaki etkileşimin Avrupa’da daha yüksek olduğu
6 numaralı soru için açıklama 
Kültür ve girişimcilik arasındaki etkileşim bazı toplumlarda diğerlerine göre daha güçlü olabilir. Anuradha Basu ve Eser Altınay tarafından Londra’da yaşayan göçmen toplulukları üzerinde yapılan bir çalışmada, Hindistan, Doğu Afrika, Asya, Pakistan, Bangladeş, Türk ve Kıbrıslı göçmen girişimcilerde işe başlama motifleri, finans kaynakları, etnik yapıları, aile bağlılık durumları gibi faktörlerin etnik yapı, kültür ve girişimcilik etkileşiminde farklılık gösterdiği ancak bazı durumlarda, örneğin bankalardan borçlanma konusunda kültürün etkisinin beklenenden çok düşük olduğu ortaya konulmuştur.
Soru 7

Girişimci sayısının arttırılması için gerekli ortama ne ad verilir?

A
Melek Yatırımcı
B
Girişim Dinamiği
C
Girişim Fırsatları
D
Girişimcilik Kültürü
E
Girişimcilik İklimi
7 numaralı soru için açıklama 
Girişimci sayısının arttırılması için gerekli ortama girişimcilik iklimi denir.
Soru 8

Yeni teşşebbüslere ve işletme kurma çabalarına destek veren değerlerden biri değildir?

A
Bireycilik
B
Belirsizlikten kaçınma
C
Güç mesafesi
D
Zaman yönelimi
E
Sosyal hareketlilik
8 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hareketlilik sosyal bağlam içerisindeki unsurlardandır.
Soru 9

Uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir bir sosyoekonomik gelişme sağlamak için ne yapılmalıdır?

A
Teknolojik yeni buluşlar yapılması
B
Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi
C
Firmalar arası işbirliği sağlanması
D
Girişimcinin kapasitesinin arttırılması
E
Girişimci desteğinin varlığı
9 numaralı soru için açıklama 
Ar-Ge Desteklerinin Arttırılması Uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir bir sosyoekonomik gelişme sağlamak Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, yürütülmesi ve yeniliğe dönüştürülmesi ile mümkündür. Yapılan Ar- Ge harcamalarının vergiden indirilebilmesi, Ar-Ge harcamalarının mutlak ve göreli düzeylerinin zaman içerisinde artması, yetiştirilecek girişimci sayısını ve girişimcinin ekonomik ortamını yakından ilgilendirmektedir
Soru 10

Girişimci sayısının arttırılabilmesi için gerekli olan ortama ne ad verilir?

A
Girişimcilik politikası
B
Girişimcilik eğitimi
C
Melek yatırımcı
D
Girişimcilik iklimi
E
Ar-ge
10 numaralı soru için açıklama 
Girişimci sayısının arttırılabilmesi için gerekli olan ortama girişimcilik iklimi denir.
Soru 11

Aşağıdakilerden açıklamalardan hangisi Franchising sistemi açısından doğru değildir?

A
Franchisee pazarda bilinen bir marka, ürün ya da hizmet ile çalışma fırsatı bulur
B
Franchisee için sağlanan yönetsel destek karışıklığa sebep olabilir
C
Franchisee finansal destek alma konusunda avantajlıdır
D
Franchisee pazara ilişkin bilgi birikiminden yararlanır
E
Franchising kalite standartlarının korunmasına yardımcı olur
11 numaralı soru için açıklama 
Franchisee, franchising anlaşması ile pazarda bilinen bir marka, ürün ya da hizmet ile çalışma fırsatı bulacaktır. Girişimci bu noktada bilinen bir marka ile çalışmanın getirilerine sahip olacaktır. Bu sayede girişimci marka imajını ve güvenini oluşturmak için finansal kaynak ayırmak zorunda kalmayacaktır. Franchisee için önemli getirilerden birinin de franchisor tarafından kendisine sağlanan yönetsel destek olduğu söylenebilir. Franchising anlaşmalarının büyük bir bölümü, franchisee’nin konu ile ilgili bir eğitim programına katılmasını gerektirmektedir. Genellikle girişimcilerin en fazla sıkıntı çektikleri kaynakların başında da finansal kaynaklar gelmektedir. Bu noktada franchising sözleşmesi sayesinde, franchisee finansal destek alma konusunda bazı üstünlükler sağlayabilir. Uzun süredir faaliyetlerine devam etmekte olan bir franchisor’ın pazara ilişkin derin bir bilgi birikimi mevcuttur. Franchisor, potansiyel ve mevcut müşterilere, rakiplerin ve sektörün mevcut ve gelecekteki durumuna ilişkin bir bilgi birikimine sahiptir. Franchisee faaliyete başladığında bu bilgi birikiminden yararlanma fırsatına sahip olacaktır. Tedarik süreçlerinin, ürünlerin ve hizmetlerin belli bir standartta gerçekleştirilmesi, son derece önemli olan kalite standartlarının korunmasına yardımcı olacaktır.
Soru 12

Yönetsel kontrol mekanizmaları aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

A
Maliyet kontrolü
B
Stoklar ve nakit akışı
C
İşe alım
D
Eğitim
E
Tasarım
12 numaralı soru için açıklama 
Yönetsel kontrol mekanizmaları ise genellikle maliyet kontrolü, stoklar ve nakit akışı gibi finansal kararlar ile birlikte, işe alım / işten çıkartma, programlama ve eğitim gibi insan kaynakları ile ilgili kararları kapsamaktadır.
Soru 13

- Franchisee, anlaşma yapılan markanın pazarda artık talep görmeyen bir marka olduğunu geç farkedebilir.
- Anlaşma öncesi söz verilen destekler sağlanmayabilir.
Yukarıdaki durumlar Franchising Anlaşmalarının Getirebileceği Olumsuzluklardan hangisidir?

A
Kısıtlamalar
B
Yerine Getirilmeyen Taahütler
C
Gerçekçi Olmayan Beklentiler
D
Anlaşmanın Sonlandırılması
E
Kârın Paylaşılması ve Maliyetler
13 numaralı soru için açıklama 
Yerine Getirilmeyen Taahütler: Özellikle düşük tanınırlığa sahip franchisor’larla yapılan anlaşmalarda zaman zaman franchisee’ler kendilerine verilen taahütlerin getirilmediği durumlar ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Örneğin pekçok örnekte franchisee, anlaşma yapılan markanın pazarda artık talep görmeyen bir marka olduğunu geç farkedebilmektedir. Ayrıca, anlaşma öncesinde verilen destek sözlerinin de tutulmadığı durumlar sıkça yaşanmaktadır.
Soru 14

İşletme satın alma sürecinde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması önerilmez?

A
İşletme ile ilgili olarak müşterilerle görüşmek.
B
İşletmenin halen iş yaptığı tedarikçilerle görüşmek.
C
İşletme ile ilgili medyada çıkan haberleri ve yazıları takip etmek.
D
İşletmeye ait finansal kayıtları incelemek.
E
İşletme sahibinin ailesiyle görüşüp bilgi almak.
14 numaralı soru için açıklama 
Satın Alma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular Girişimci ilk aşamada öncelikle işletme ile ilgili bulabildiği kadar dış kaynaklı bilgiye erişmelidir. Sonrasında ise işletmenin içerisine yönelip, finansal kayıtları incelemeli, çalışanlardan ve işletmenin mevcut sahibinden bilgiler almalıdır. Dış kaynaklı bilgilere erişim söz konusu olduğunda, girişimci, satın almayı düşündüğü işletme ile ilgili olarak müşterilerle ve işletmenin halen iş yaptığı tedarikçilerle görüşebilir. Bunun dışında girişimci, işletme ile ilgili medyada çıkan haberleri ve yazıları takip edebilir. Dış kaynaklı bilgilerin toplanması ve analiz edilmesi süreci son derece önemli bir konudur. Çünkü işletme bir sonraki aşama olan iç kaynaklı bilgi toplama gereksiniminin olup olmadığına karar verirken dış kaynaklı bilgilerden elde ettiği sonuçları göz önünde bulunduracaktır. Girişimci dış kaynaklı bilgilerin analiz edilmesi sürecinde, yetersiz kaldığı durumlarda profesyonel destek almalıdır. Bu sayede konuya daha tarafsız bakabilen kişi ya da grupların da satın alma kararı sürecine dahil olmaları sağlanabilir.
Soru 15

Hangisi mevcut bir işletmenin satın alınmasının üstünlükleri arasında değildir?

A
Görece düşük risk
B
Olası konum üstünlüğü
C
Yerleşmiş çalışan ve tedarikçi yapısı
D
Mevcut stoklar ve ticari itibar
E
Giriş ödemesi
15 numaralı soru için açıklama 
Giriş ödemesi franchising maliyetleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple doğru cevap E seçeneğidir.
Soru 16

I. Sivil toplum örgütleri
II. Franchisor'un kendisi
III. İnternet
IV. Eski franchisee'ler
Hangileri potansiyel franchise'ın araştırılmasında üçüncü parti bilgi kaynakları arasında sayılabilir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
16 numaralı soru için açıklama 
Franchising ile ilgili özel/kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri, işletme ve ekonomi alanında yayın yapan dergiler, Internet ve bağımsız franchising danışmanları üçüncü parti bilgi kaynakları arasında sayılabilir.
Soru 17

Franchising anlaşmasına konu olabilecek maliyetlerden hangisi yanlıştır?

A
Franchise Giriş Ödemesi
B
Ev giderleri
C
Açılış Ürün Stokları
D
Yasal izinler ve Sertifikalar
E
Yasal ve Profesyonel Ödemeler
17 numaralı soru için açıklama 
Franchising anlaşmasına konu olabilecek maliyetlerden ev giderleri kişiseldir bu yüzden konu olamaz.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Franchisee açısında Franchising’in yararlarından biri değildir?

A
Büyüme risklerinin azaltılması
B
Ürün veya hizmet tanınırlığı
C
Finansal destek
D
Pazara ilişkin bilgi birikimi
E
Yönetim uzmanlığı
18 numaralı soru için açıklama 
Büyüme risklerinin azaltılması franchisor açısından franchisingin yararlarından biridir.
Soru 19

I. Bağımsız, üçüncü parti bilgi kaynakları
II. Franchisor'uın kendisi
III. Mevcut ve eski franchisee'ler
Yukarıdakilerin hangisi veya hangiler, potansiyel franchise'ın araştırılmasında bilgi toplanabilecek kaynaklar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
19 numaralı soru için açıklama 
Verilenlerin hepsi potansiyel franchise'ın araştırılmasında bilgi toplanabilecek kaynaklar arasında yer alır.
Soru 20

I. Kıısıtlamalar
II. Kârın Paylaşılması ve Maliyetler
III. Gerçekçi Olmayan Beklentiler
IV. Anlaşmanın Sonlandırılması
Yukarıdakilerin hangisi veya hangileri franchising anlaşmalarının getirebileceği olumsuzluklar arasında yer alır?

A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
I, II,III ve IV
20 numaralı soru için açıklama 
Verilenlerin hepsi franchising anlaşmalarının getirebileceği olumsuzluklar arasında yer alır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x