Girişimcilik ve İş Kurma 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Girişimcilik ve İş Kurma 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangileri iş fikirlerini arama ve bulma konusunda yöneticilerin ihtiyaç duyacağı tekniklerdendir?
I. GZFT Analizi
II. Öngörü ve Yol haritaları
III. Senaryo Analizi
IV. Süreç Analizi
V. Bütçe Analizi

A
I-II-III-IV
B
I-II-III-V
C
I-II-IV-V
D
I-III-IV-V
E
I-II-III-IV-V
1 numaralı soru için açıklama 
II. Öngörü ve Yol haritaları III. Senaryo Analizi IV. Süreç Analizi V. Bütçe Analizi
Soru 2

Kolaylık, güvenlik, rahatlık ve hayatta kalma hangi temel değer unsuru içinde yer alır?

A
Fiziksel
B
Duygusal
C
Entellektüel
D
Yaratıcılık
E
Özgürlük
2 numaralı soru için açıklama 
Kolaylık, güvenlik, rahatlık ve hayatta kalma, fiziksel temel değer unsuru içinde yer alır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi müşteriye değer sunarken kendisi için de nasıl değer yaratılacağının tasarımıdır?

A
Analiz süreçleri
B
İş fikri
C
Kar formülü
D
Kilit kaynaklar
E
Kilit süreçler
3 numaralı soru için açıklama 
Kâr Formülü: Müşteriye değer sunarken kendisi için de nasıl değer yaratılacağının tasarımıdır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi fizibilitenin diğer adıdır?

A
Gözlemleme
B
İlişkilendirme
C
Örgütleşme
D
Sorgulama
E
Yapılabilirlik
4 numaralı soru için açıklama 
Fizibilite, yapılabilirlik anlamını taşımaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Apple’ı Steve Jobs’la birlikte yaratan kişidir?

A
Gary Hamal
B
Roger Martin
C
Scott Cook
D
Steve Wozniak
E
Peter Drucker
5 numaralı soru için açıklama 
Apple’ı Steve Jobs’la birlikte yaratan Steve Wozniak'tır. Doğru yanıt D seçeneğidir.
Soru 6

I: İş fikrini uygulamaya hazırlamaII: İş fikirlerini arama/bulmaIII: İş fikrini uygulamaIV: İş fikrini seçmeGirişimcilik süreçleri düşünüldüğünde yukarıdaki basamakların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
II-IV-I-III
B
I-II-III-IV
C
II-III-I-IV
D
II-IV-III-I
E
I-III-II-IV
6 numaralı soru için açıklama 
Girişimcilik süreçleri aşağıda sıralandığı şekildedir: 1. İş fikirleri arama, bulma 2. İş fikrini seçme 3. İş fikrini uygulamaya hazırlama 4. İş fikrini uygulama (Yatırım, piyasaya çıkış, ölçme, değerlendirme, öğrenme, tekrar arama.)
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri strateji ile ilgilidir?
I. İcra ve eylem içerir.
II. Taklit edilebilir.
III. İşin sistem olarak nasıl çalıştığıyla ilgilenir.
IV. Yaratıcılık olayıdır.

A
Sadece I
B
Sadece IV
C
I ve III
D
II ve III
E
III ve IV
7 numaralı soru için açıklama 
İş modeli, kâr etmek için tasarlanmış bir sistemdir. Hiç şüphesiz taklit edilebilir. Bu yönüyle stratejiden ayrılır. Strateji icra ve eylemi içerir.
Soru 8

Hangisi müşterinin önem verdiği, henüz çözülmemiş ya da yeteri kadar çözülememiş sorununu çözmek için öneride bulunmayı kapsayan iş modeli bileşenidir?

A
Müşteri değer önermesi
B
Kar formülü
C
Kilit kaynaklar
D
Kilit süreçler
E
Kar maksimizasyonu
8 numaralı soru için açıklama 
Müşteriye değer yaratmak, müşterinin önem verdiği, henüz çözülmemiş ya da yeteri kadar çözülememiş sorununu çözmek için öneride bulunmayı kapsar. Müşteri kendisine sunulan çözümden çok tatmin olması durumunda değer önermesinin kıymeti de fiyatı düşük olması şartıyla yüksek olacaktır.
Soru 9

Yapılabilirlik (fizibilite) araştırmalarında uzmanlaşma, görev dağılımları, insan kaynakları, yetki ve sorumluluk hangi tür araştırma kapsamındadır?

A
Yasal araştırma
B
Örgütsel araştırma
C
Pazar araştırması
D
Finansal araştırma
E
Teknolojik araştırma
9 numaralı soru için açıklama 
Örgütsel araştırmalar, iş fikriyle ilgili kurulması düşünülen organizasyonun yapısıyla ilgili bir araştırmalardır. Yaşayan bir işletmede yeni iş fikrimiz işletmemizin organizasyon yapısında nasıl bir değişiklik yaratacaktır gibi konularda varsayımlara dayalı olarak kestirimlerde bulunulur. Burada iş analizi, uzmanlaşma, yetki ve sorumlulukların dağılım, prosedürler, kritik insan kaynakları, ücretler gibi konuları araştırır. Bu konularda bir engelin olup olmadığını bulmaya çalışır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işletme için güçlü varsayımlara dayanan, işletme hakkında objektif ve eleştirel bir bakış sağlayan bir araçtır?

A
İş planı
B
İş fikri
C
Yapılabilirlik araştırması
D
Deneysel yöntemler
E
Finansal ve mali tablolar
10 numaralı soru için açıklama 
İş planı güçlü varsayımlara dayanan bir önerme, varsayımları kanıtlarla destekleyen belge ve 30-40 sayfalık bir dokümandır. Ayrıca, girişimciye işletmesi hakkında eleştirel ve objektif olmasını sağlar. Bununla birlikte, girişimcinin dışarıdaki fon sağlayıcılar ve yatırımcılarla iletişimini sağlar.
Soru 11

Teknik, finansal, pazarlama ve tasarım ile ilgili bilgiler bulunmalıdır. Tasarımcılar amaçlar, iş çizelgesi, iş listesi ve bütçeyi içeren iletişim raporları hazırlamaktadırlar.
Yukarıda verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisine denk gelmektedir?

A
Kavram geliştirme
B
Tasarım brifi
C
Uyarıcı
D
Tasarım spesifikasyonları
E
Proje planlama
11 numaralı soru için açıklama 
Teknik, finansal, pazarlama ve tasarım ile ilgili bilgiler bulunmalıdır. Tasarımcılar amaçlar, iş çizelgesi, iş listesi ve bütçeyi içeren iletişim raporları hazırlamaktadırlar. Buna tasarım brifi denir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi (fikrin) somut (mal) ya da soyut (hizmet) bir çıktıya dönüştüren bilinçli bir karar verme süreci tanımının karşılığıdır?

A
Tasarım
B
Tüketim
C
Maliyet
D
Üretim
E
Satış
12 numaralı soru için açıklama 
Tasarım bilgiyi (fikrin) somut (mal) ya da soyut (hizmet) bir çıktıya dönüştüren bilinçli bir karar verme süreci olarak da tanımlanmaktadır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Walsh ve arkadaşlarının söz ettiği tasarımının 4C'sinden biri değildir?

A
Yaratıcılık
B
Karmaşıklık
C
Uzlaşma
D
Deneyim
E
Seçim
13 numaralı soru için açıklama 
Walsh ve arkadaşları tasarımın 4 C’sinden söz etmektedir (Walsh, vd., 1992): • Yaratıcılık (Creativity): Daha önceden olmayan bir şeyin yaratılması • Karmaşıklık (Complexity): Tasarımın, şeklinden yapısına ve malzemesinden rengine kadar birçok eleman ve parametreler hakkında kararı kapsaması • Uzlaşma (Compromise): Performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanım gibi konular hakkında ödünleşilmesi • Seçim (Choice):Tasarımda kavramdan rengi ya da şekline kadar birçok konu hakkında kararlar verilmesi. Doğru yanıt D seçeneğidir.
Soru 14

Tasarımın 4C'si olarak adlandırılan unsurlardan hangisi tasarımın, şeklinden yapısına ve malzemesinden rengine kadar birçok eleman ve parametreler hakkında kararları kapsar?

A
Yaratıcılık (Creativity)
B
Karmaşıklık (Complexity)
C
Uzlaşma (Compromise)
D
Seçim (Choice)
E
Maliyet ve Zaman (Cost and Time)
14 numaralı soru için açıklama 
Tasarımın 4 C’si şunlardır: Yaratıcılık (Creativity): Daha önceden olmayan bir şeyin yaratılması, Karmaşıklık (Complexity): Tasarımın, şeklinden yapısına ve malzemesinden rengine kadar birçok eleman ve parametreler hakkında kararları kapsaması, Uzlaşma (Compromise): Performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanım gibi konular hakkında ödünleşilmesi, Seçim (Choice): Tasarımda kavramdan rengi ya da şekline kadar birçok konu hakkında kararlar verilmesi.
Soru 15

Hangisi Walsh ve arkadaşlarının tasarımın 4C'si dedikleri kavramlardan biridir?

A
Üretim
B
Teknik
C
Pazar
D
Tasarım
E
Uzlaşma
15 numaralı soru için açıklama 
Walsh ve arkadaşları tasarımın 4 C’sinden söz etmektedir Yaratıcılık (Creativity) Karmaşıklık (Complexity) Uzlaşma (Compromise) Seçim (Choice)
Soru 16

Performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanma gibi konular hakkında ödünleşilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
teknik geliştirme
B
yaratıcılık
C
karmaşıklık
D
seçim
E
uzlaşma
16 numaralı soru için açıklama 
Uzlaşma, performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanma gibi konular hakkında ödünleşilmesidir. Doğru yanıt E'dir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi klasik pazarlama kavramının 4 P'sinden biridir?

A
fiyat
B
farklılaşma
C
odaklanma
D
müşteri kazanma
E
üstün değer yaratma
17 numaralı soru için açıklama 
Fiyat, klasik pazarlama kavramının 4 P'sinden biridir. Doğru yanıt A'dır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinde tasarımın 4C si doğru verilmiştir?

A
Yaratıcılık, Basitlik, Uzlaşma, Seçim
B
Yaratıcılık, Karmaşıklık, Uzlaşma, Seçim
C
Yaratıcılık, Çatışma, Basitlik, Seçim
D
Yaratıcılık, Seçim, Karmaşıklık, Çatışma
E
Yaratıcılık, Çatışma, Uzlaşma, Basitlik
18 numaralı soru için açıklama 
Yaratıcılık, Karmaşıklık, Uzlaşma, Seçim
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri müşterinin bir ürünü almasında etkilidir?
I. Estetik çekicilik
II. Uygunluk
III. Değişik ve eşsiz özellikler

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
19 numaralı soru için açıklama 
Müşterilerin bir ürünü almalarını sağlayan birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında kalite, paranın algılanan değeri, estetik çekicilik, değişik ve eşsiz özellikler, uygunluk ve fiyat sayılabilir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tasarımın 4C'sinden biri olan uzlaşmanın tanımıdır?

A
Performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanım gibi konular hakkında ödünleşilmesi
B
Daha önceden olmayan bir şeyin yaratılması
C
Tasarımın, şeklinden yapısına ve malzemesinden rengine kadar birçok eleman ve parametreler hakkında kararı kapsaması
D
Tasarımda kavramdan rengi ya da şekline kadar birçok konu hakkında kararlar verilmesi
E
Yeni fikirlerin başarılı uygulamalara dönüştürülmesi süreci
20 numaralı soru için açıklama 
Walsh ve arkadaşları tasarımın 4 C’sinden söz etmektedir (Walsh, vd., 1992): yaratıcılık, karmaşıklık, uzlaşma ve seçim. A seçeneği uzlaşmanın tanımıdır. B, C ve D seçenekleri sırasıyla yaratıcılık, karmaşıklık ve seçimin tanımlarıdır. E seçeneğindeki ifade ise inovasyonun tanımıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (8 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x