Görsel Web Tasarımı 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Görsel Web Tasarımı 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tipolojide Tracking aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Metindeki satırlar arası boşluk
B
Bir satır içindeki karakterler arası boşluk
C
Metni oluşturan harfler arasındaki boşluk
D
Harfin gövde kısmının üst kısmında kalan çıkıntı
E
Karakterlerin uç kısımlarındaki tırnaklı kısımlar
1 numaralı soru için açıklama 
Kerning: Metni oluşturan harfler arasındaki boşluğu ifade eder. Tracking ise bir satır içindeki karakterler arası boşluktur.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tipografi paketi olarak kullanılan ve web sayfası tasarımında esnek tasarımı sağlayan tipografi paketlerinden biri değildir?

A
Skeleton
B
Bootstrap
C
Photos
D
Cardinal
E
Mueller
2 numaralı soru için açıklama 
Tipografi paketi olarak kullanılan ve web sayfası tasarımında esnek tasarımı sağlayan tipografi paketleri;Bootstrap, Skeleton, Cardinal, Concise, BassCSS, Furtive, Mueller’dir.
Soru 3

Bir metinde harflerin aralarında bulunan boşlukların düzenlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sözcükler arasında bir boşluk bırakılır.
B
Noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılır.
C
Harf arası boşluk gereğinden fazla arttırıldığında ya da azaltıldığında okuma güçlüğü doğar.
D
Satır arası boşluk gereğinden fazla arttırıldığında ya da azaltıldığında okuma güçlüğü doğar.
E
Paragraf boşluğu verildiği durumlarda satırların arası ayrıca açılarak paragraf vurgulanmaya çalışılır.
3 numaralı soru için açıklama 
Harflerin birbirlerinden farklı görsel ağırlık ve biçimlere sahip olmalarından dolayı aralarında bulunan boşlukların düzenlenmesi gerekmektedir. Bir metinde; Sözcükler arasında bir boşluk bırakılır. Noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılır. Harf arası boşluk gereğinden fazla arttırıldığında ya da azaltıldığında okuma güçlüğü doğar. Satır arası boşluk gereğinden fazla arttırıldığında ya da azaltıldığında okuma güçlüğü doğar. Paragraf boşluğu verildiği durumlarda satırların arası ayrıca açılarak paragraf vurgulanmaya çalışılmaz.
Soru 4

Metni oluşturan harflerin, karakterlerin boyutunu ifade eden tipografi terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Type Size
B
Descender (Alt)
C
Ascender (Ü st)
D
Leading
E
Kerning
4 numaralı soru için açıklama 
Type Size: Metni oluşturan harflerin, karakterlerin boyutunu ifade eder. Tipografik ölçü birimleri dijital ortam ve baskı için ayrı ayrı ifade edilmektedir. Dijital Ö lçü ler: 12 punto (point) = 1 em (pica), Baskı Ölçüleri: 1 punto = 0,376 mm, 72 punto (point) = 6 pika (pica) = 1 inç (inch).
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi web ortamındaki tasarım yapılarından biri değildir?

A
Sabit
B
Akışkan
C
Uyarlanabilir
D
Renkli
E
Esnek
5 numaralı soru için açıklama 
Bir tasarıma renk unsuru kazandırılabilir ancak bu unsur tasarım kapsamında yer almaz.
Soru 6

Metindeki satılar arası boşluğu ifade eden tipografi kavramı aşağıakilerden hangisidir?

A
Serif
B
Sans Serif
C
Leading
D
Kerning
E
Baseline
6 numaralı soru için açıklama 
Leading: Metindeki satırlar arası boşluğu ifade eder. Kerning: Metni oluşturan harfler arasındaki boşluğu ifade eder.
Soru 7

Tipografi kavramı en basit açıklamasıyla ne demektir?

A
Forma uygun yazma
B
Güzel yazı yazma
C
Desenli form oluşturma
D
Matbaada yazma
E
Okunaklı düzen oluşturma
7 numaralı soru için açıklama 
Tipografi kavramı en basit açıklamasıyla forma uygun yazmaktır. Sarıkavak (2004)’e göre tipografi, harf, sözcük ve satırlarla, boşluklarının düzenlenmesi gereken diğer ögelerle belirlenmiş bir sayfa üzerinde yapılan görsel ve işlevsel düzenlemelerdir. Tipografi, izleyiciye sözel mesajları iletmek üzere tasarlanmış harfler, rakamlar ve noktalama işaretlerinin iki boyutlu yüzeyler üzerinde, tek başlarına, kelimeler ya da metinler olarak hangi büyüklük ve türde kullanılacaklarını ve bir araya geleceklerini belirleyen kurallar sistemidir.
Soru 8

Doğru tipografinin seçilmesi neyi sağlar?

A
Düzenli görünüm sağlanır.
B
Harflerin estetikliği artar.
C
Fontlar düzgün yazılır.
D
Sayfa düzeni sağlanır.
E
Metinlerin okunurluğu artar.
8 numaralı soru için açıklama 
Tipografinin doğru şekilde seçimi bir tasarım yaparken görsellerin kullanılması kadar önemlidir. Doğru tipografinin seçilmesi ile metinlerin okunurluğu artar ve okuyucular rahat bir şekilde metinleri okuyabilir
Soru 9

I. Arka planın metnin önüne geçmemesi
II. Kullanım amacına göre seçim
III. Kuralsızlık
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Dan Mayer'in font seçimi için belirlediği kurallardandır?

A
Yalnızca I
B
Yalnızca III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
Dan Mayer (2010. font seçimi için beş kural belirlemiştir. Bu kurallar: • Duruma uygun seçim • Font ailelerini bilme • Arka planın metnin önüne geçmemesi • Kullanım amacına göre seçim • Kuralsızlık
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir CSS yollarından en önemli adımlar olan Sass, Less ve Stylus temelli CSS çerçevesidir?

A
Bootstrap
B
Skeleton
C
Cardinal
D
Concise
E
BassCSS
10 numaralı soru için açıklama 
Concise, sürdürülebilir CSS yollarından en önemli adımlar olan Sass, Less ve Stylus temelli CSS çerçevesidir. Bunun yanında, istenildiği takdirde basit CSS yapısı da tercih edilebilir. www.concisecss.com adresinden.zip dosyası indirilerek tasarımlarda kullanılabilir.
Soru 11

Temizliği, saflığı, masumiyeti, gençliği ve ferahlığı temsil eden, okunabilirliği en iyi düzeyde sağlaması nedeniyle web ortamında en çok tercih edilen arka plan rengi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyah
B
Mavi
C
Sarı
D
Beyaz
E
Turuncu
11 numaralı soru için açıklama 
Beyaz, temizliği, saflığı, masumiyeti, gençliği ve ferahlığı temsil etmektedir. Okunabilirliği en iyi düzeyde sağlaması nedeniyle web ortamında en çok tercih edilen arka plan rengi olarak ifade edilmektedir.
Soru 12

Rengin saflığını ve sadeliğini ifade eden bir kavram olup bir rengin aynı ışık ortamında griye oranıyla ölçülmektedir. tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
parlaklık
B
derinlik
C
doygunluk
D
ton
E
renk değeri
12 numaralı soru için açıklama 
Doygunluk, rengin saflığını ve sadeliğini ifade eden bir kavram olup bir rengin aynı ışık ortamında griye oranıyla ölçülmektedir.
Soru 13

İkili sayı sistemi olarak kullanılan ve bilgisayar terminolojisindeki en küçük veri nedir?

A
bit
B
web
C
ton
D
cyan
E
magenta
13 numaralı soru için açıklama 
Bit, ikili sayı sistemi olarak kullanılan ve bilgisayar terminolojisindeki en küçük veridir.
Soru 14

CIELab olarak da adlandırılmaktadır. Temelde rengin nasıl oluştuğunu değil insan tarafından nasıl algılandığını temel alan bir modeldir. tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gri Tonlamalı (Grayscale) Renk Modeli
B
RGB Renk Modeli
C
CMYK Renk Modeli
D
Lab Renk Modeli
E
Modeller Arası Renk Dönüşümleri
14 numaralı soru için açıklama 
Lab renk modeli, CIELab olarak da adlandırılmaktadır. Temelde rengin nasıl oluştuğunu değil insan tarafından nasıl algılandığını temel alan bir modeldir.
Soru 15

Bir piksel tarafından emilen ya da yayılan yani bir cisimden geri dönen ışık miktarını ifade eden bir kavramdır.
Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Ton
B
Parlaklık
C
Doygunluk
D
Değer
E
Derinlik
15 numaralı soru için açıklama 
Parlaklık, bir piksel tarafından emilen ya da yayılan yani bir cisimden geri dönen ışık miktarını ifade eden bir kavramdır. Parlaklık azaltıldığında cisim daha fazla ışığı soğurmakta ve aydınlatılan cisimden geri dönen ışık azalmaktadır. Aydınlık ise bir rengin açıklık koyuluk değerini ifade eden bir kavramdır.
Soru 16

Bir rengin değişik tonlarıyla meydana getirilen armoni, ________ armoni olarak adlandırılmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Renk
B
Polokrom
C
Analog
D
Kontrast
E
Monokromatik
16 numaralı soru için açıklama 
Bir rengin değişik tonlarıyla meydana getirilen armoni, monokromatik armoni olarak adlandırılmaktadır. Bir rengi beyazla açarak veya siyahla koyulaştırarak elde edilen aynı renge ait değişik tonlar arasındaki yavaş geçişler yoluyla armoni oluşturulmaktadır.
Soru 17

Renklere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
Beyaz, okunabilirliği en iyi düzeyde sağlar.
B
Gri, web ortamında arka plan rengi olarak önerilir.
C
Yeşil rengin zıt renklerle okunabilirliği kolaydır.
D
Turuncu, tasarımın dikkat çekiciliğini sağlar.
E
Sarı rengin zıt renkler ile okunabilirliği kolaydır.
17 numaralı soru için açıklama 
Yeşil renk ile zıt renklerin bir arada kullanımına dikkat edilmelidir. Çünkü bu şekilde bir kullanım özellikle renk körleri için okunabilirliği güçleştirici bir etkiye sahiptir. Web tasarımında renk uyumu bağlamında sarı, turuncu ve okuma söz konusu olmadığında kırmızıyla birlikte uygun kombinasyonları oluşturulabilmektedir.
Soru 18

Işığın cisimlere çarpmasıyla yansıyan ışınlar sayesinde gözde meydana gelen duyumların her birine ........... denilmektedir. Noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A
Renk
B
Ton
C
Doku
D
Ölçü
E
Biçim
18 numaralı soru için açıklama 
Işığın cisimlere çarpmasıyla yansıyan ışınlar sayesinde gözde meydana gelen duyumların her birine renk denilmektedir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi soğuk renklerin özelliklerinden birisidir?

A
Dalga boyu yüksek
B
Canlı
C
Enerji verici
D
Güçlü
E
Sakinleştirici
19 numaralı soru için açıklama 
Soğuk renkler ise dalga boyu düşük, sakinleştirici ve serinlik etkisi veren renkler olup genellikle tasarımların sembolik güçlerini zayıflatmak amacıyla kullanılmaktadırlar.
Soru 20

Renkle ilgili verilmiş aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Prizmadan geçen renkler için en yaygın sınıflama ana, ara ve üçüncül renklerden oluştur.
B
Kırmızı, sarı ve mavi renkler ana (temel) renkler olarak ifade edilmektedir.
C
Doğada görülebilen tüm renkler ana renklerdir.
D
Ana renklerin eşit oranda ikişerli karışımı ile ikincil renkler oluşur.
E
Mavi ve sarının karışımı ile yeşil renk oluşur.
20 numaralı soru için açıklama 
Doğada görülen tüm renkler ana renklerden oluşur, bu renkler arasında kimisi ara renkler olarak sınıflandırılmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x