Görsel Web Tasarımı 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Görsel Web Tasarımı 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi etkileşim tasarımla ilişkilendirilen akademik disiplinlerden biridir?

A
Bilişsel Mühendislik
B
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
C
Yazılım Mühendisliği
D
Bilişsel Ergonomi
E
İnsan Faktörü
1 numaralı soru için açıklama 
Bilişsel mühendislik, insan-bilgisayar etkileşimi, bilişsel ergonomi ve insan faktörü etkileşim tasarımının disiplinler arası çalışma konularıdır. Yazılım Mühendisliği ise etkileşim tasarımınla ilgilenen akademik bir disiplindir.
Soru 2

Microsoft Word programında Belge1 içindeki değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz? uyarısı aşağıdaki kullanılabilirlik ilkelerinden hangisine karşılık gelmektedir?

A
Görünürlük
B
Geri Bildirim
C
Kısıtlar
D
Tutarlılık
E
Haritalama
2 numaralı soru için açıklama 
Kullanılabilirlik ilkeleri; görünürlük, geri bildirim, kısıtlar, tutarlılık, sağlarlık ve haritalamadır.
Soru 3

Kullanıcıların Web arayüzünde gezinmelerini ve ulaşmak istedikleri içerikler ile bağlantı kurmalarına yardımcı olan etkileşim elementi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Formlar
B
Simgeler
C
Butonlar
D
Menüler
E
Rozetler
3 numaralı soru için açıklama 
Butonlar kullanıcıların Web arayüzünde gezinmelerini ve ulaşmak istedikleri içerikler ile bağlantı kurmalarına yardımcı olan bileşenlerdir. Web tasarımlarında ilk dikkat edilmesi gereken kullanıcıların Web arayüzünde var olan butonların farkında olmalarını sağlamaktır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bootstap üzerinde tanımlanmış uyarı yollarından biri değildir?

A
Başarı mesajı
B
Bilgi mesajı
C
Uyarı mesajı
D
Resimli mesaj
E
Hata mesajı
4 numaralı soru için açıklama 
Uyarılar, kullanıcı eylemleri için geri bildirim mesajları sunan bileşenlerdir. Uyarı bileşenleri genellikle kullanıcıların doldurması gereken formlarda karşımıza çıkmaktadır. Doldurulması zorunlu olan alanlar doldurulmadığında kullanıcılar uyarı mesajı almaktadır. Farklı olarak çevrimiçi ticaret sitelerinde ve bankacılık işlemlerinde uyarı bileşenleri sıkça kullanılmaktadır. Bootstap üzerinde tanımlanmış dört farklı uyarı yolu vardır. Bunlar başarı, bilgi, uyarı ve hata mesajlarıdır.
Soru 5

I. Gereksinimleri karşılayacak alternatif tasarımların geliştirilmesi
II. Gereksinimlerin belirlenmesi ve istenilenlerin saptanması
III. Sü reç boyunca gerçekleştirilen tasarımı değ erlendirme
IV. Değerlendirme için tasarımların etkileşimli sürümlerinin hazırlanması
Yukarıda verilen maddeler doğrultusunda, disiplinler arası bir çalışma alanı olan etkileşim tasarımı sürecinin doğru sıralaması aşağ ıdakilerden hangisinde verilmektedir?

A
II - I - IV - V
B
I - II - III - IV
C
II - I - III - IV
D
III - IV - I - II
E
I - IV - III - II
5 numaralı soru için açıklama 
Disiplinler arası bir çalışma alanı olan etkileşim tasarımı sü reci aşağ ıdaki dö rt temel etkinliğ i içermektedir (Kriwaczek, 2009): • Gereksinimlerin belirlenmesi ve istenilenlerin saptanması • Gereksinimleri karşılayacak alternatif tasarımların geliştirilmesi • Değ erlendirme için tasarımların etkileşimli sü rü mlerinin hazırlanması • Sü reç boyunca gerçekleştirilen tasarımı değerlendirme.
Soru 6

Kullanılabilirliğin hedeflerinden hangisi “Sistem bireylerin daha iyi ö ğ renebilmelerine, işlerini daha etkili yapabilmelerine, ihtiyaç duydukları bilgiye erişebilmelerine, istediklerini satın alabilmelerine olanak sağ lamakta mıdır?” sorusuna yanıt arar?

A
Etkililik
B
Yararlılık
C
Hatırlanabilirlik
D
Güvenlik
E
Verimlilik
6 numaralı soru için açıklama 
Etkililik amaçlanan hedefe uygun olarak bir sistemin ne kadar iyi çalıştığıdır. Etkililiği ölçmek için tasarımcı “Sistem bireylerin daha iyi ö ğ renebilmelerine, işlerini daha etkili yapabilmelerine, ihtiyaç duydukları bilgiye erişebilmelerine, istediklerini satın alabilmelerine olanak sağlamakta mıdır?” sorusunu sormalıdır.
Soru 7

Web teknolojilerinin dönemlerine ilişkin yukarıda verilen tabloda doğru eşleştirme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A
1-A / 2-B / 3-C
B
1-B / 2-C / 3-A
C
2-A / 1-B / 3-C
D
1-C / 2-A / 3-B
E
1-C / 2-B / 3-A
7 numaralı soru için açıklama 
Web 1.0 dönemi içerik yönetim sistemlerini, Web 2.0 dönemi Viki uygulamalarının, Web 3.0 dönemi ise işlenmiş bilgiye bağlanma dönemidir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi etkileşim tasarımının iki hedefidir?

A
Anlaşılabilirlik ve Kavrama Hedefi
B
Öğrenilebilirlik ve Hatırlama
C
Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Amaçları
D
Uygulanabilirlik ve Kullanıcı
E
Görsellik ve Estetik
8 numaralı soru için açıklama 
Etkileşim tasarımının kullanılabilirlik ve kullanıcı amaçları olmak üzere iki hedefi vardır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi etkileşim tasarımı sürecinin dört temel etkinliğinden biri değildir?

A
Gereksinimlerin belirlenmesi ve istenilenlerin saptanması
B
Gereksinimleri karşılayacak alternatif tasarımların geliştirilmesi
C
Değerlendirme için tasarımların etkileşimli sürümlerinin hazırlanması
D
Etkileşimli sürümlerden birinin seçilmesi
E
Süreç boyunca gerçekleştirilen tasarımı değerlendirme
9 numaralı soru için açıklama 
Disiplinler arası bir çalışma alanı olan etkileşim tasarımı sureci aşağıdaki dört temel etkinliği içermektedir; Gereksinimlerin belirlenmesi ve istenilenlerin saptanması Gereksinimleri karşılayacak alternatif tasarımların geliştirilmesi Değerlendirme için tasarımların etkileşimli sürümlerinin hazırlanması Süreç boyunca gerçekleştirilen tasarımı değerlendirme. Etkileşimli sürümlerden birinin seçilmesi bu etkinlikler arasında yer almamaktadır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarın insan tarafından kullanılan arayüzünün sağladığı işlevsel olanaklar ve bu olanakları kullanma ve kontrol etme noktasında kullanıcı ile bilgisayar uygulaması arasındaki etkileşim olarak ifade edilebilir?

A
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
B
Web 3.0
C
Telekonferans
D
Öğrenen-İçerik Etkileşimi
E
İnsan-Arayüz Etkileşimi
10 numaralı soru için açıklama 
İnsan-bilgisayar etkileşimi
Soru 11

I. Tasarım sınırlılığı
II. Dosya boyutu sınırlaması
III. Yüksek abonelik ücreti
Yukarıdakilerden hangileri Behance portfolyo sitesinin dezavantajlarındandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
11 numaralı soru için açıklama 
Behance portfolyo sitesinin dezavantajlarını ise tasarım sınırlılığı ve dosya boyutu sınırlaması şekilde sıralamak mümkündür.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Behance portfolyo sitesinin dezavantajıdır?

A
Kolay kullanım,
B
Portfolyo tasarım seçeneklerinin sınırlı olması,
C
Kullanışlı arayüz,
D
Site-içi etkileşim olanakları,
E
Sosyal medya entegrasyonu.
12 numaralı soru için açıklama 
Portfolyo tasarım seçeneklerinin sınırlı olması,
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tasarımlarınızın hedeflediği kişi, kurum veya kuruluşlar arama motorlarından portfolyonuzu kolaylıkla bulabilmesi için yapılması gerekli işlemlerden değildir?

A
Görsel tasarımının kullanıcı dostu olması,
B
Kodların W3.Org dünya standardı ile kontrol edilmesi,
C
Portfolyo ziyaretçi bilgilerinin gözardı edilmesi
D
H1ve H2 başlık taglarının kullanımı,
E
Görsel tasarımlara açıklama eklenmesi önerilebilir.
13 numaralı soru için açıklama 
Portfolyo ziyaretçi bilgilerinin gözardı edilmesi yanlış bir cümledir. yanlıştır.
Soru 14

İnternet üzerinden alışveriş yapmak için geliştirilmiş olan yazılım sistemleri bütününe ne ad verilir?

A
Online ödeme sistemi
B
Typekit font kütüphanesi
C
Site bileşenleri
D
Mobil uyumlu responsive tasarım,
E
Behance eşlemesi
14 numaralı soru için açıklama 
Online ödeme sistemi; İnternet üzerinden alışveriş yapmak için geliştirilmiş olan yazılım sistemleri bütünüdür.
Soru 15

Görsel kalite açısından en başarılı portfolyo sitelerinden biri olarak değerlendirilen, kullanıcıyı sınırlı bazı şablonlar ile kısıtlamaması ile diğer portfolyo hazırlama sitelerinden ayrılan, sunulan portfolyo tasarım hizmeti ile bölünmüş bloklar halinde çalışmaya imkân sağlayan servis aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dunked
B
Behance
C
Portfoliobox
D
Artstation
E
Linkedin
15 numaralı soru için açıklama 
Grafik tasarımların elektronik ortamda sunulmasını sağlamak amacıyla portfolyo Web sitesi hizmeti veren sitelerden biri de Portfoliobox sitesidir. Portfoliobox, görsel kalite açısından en başarılı portfolyo sitelerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu siteyi diğer portfolyo hazırlama sitelerinden ayıran en önemli özelliği ise kullanıcıyı sınırlı bazı şablonlarla kısıtlamamasıdır. Sunulan portfolyo tasarım hizmeti bölünmüş bloklar halinde çalışmaya imkân sunmaktadır. Portfoliobox sitesinin aynı zamanda Türkçe dil desteği de bulunmaktadır.
Soru 16

I. Hedef kitlenin betik dili hakkında bilgi sahibi olması
II. Hedef kitlenin görsel web tasarımına yönelik beklenti ve talepleri
III. Hedef kitlenin web tasarım veya grafik tasarım deneyimi
IV. Hedef kitlenin görsel Web tasarımına yönelik önyargıları
V. Hedef kitlenin sunucu yönetimiyle ilgili bilgi sahibi olması
Yukarıda sıralananlardan hangileri portfolyo oluştururken hedef kitlenin özellikleri doğru olarak verilmiştir?

A
I - II – III
B
I – III – IV
C
II – III – IV
D
II – IV – V
E
III – IV – V
16 numaralı soru için açıklama 
Grafik tasarımcının bir elektronik portfolyo oluştururken sorması gereken en temel soru “Hedef kitlem kim?” sorusudur. Bu soruya cevap bulmak amacıyla hedef kitlenizin bazı özelliklerini açık bir biçimde ortaya koymanız gerekecektir. Bu özelliklerden en önemlileri şunlardır: Hedef kitlenin (müşterilerin) sektörü; Hedef kitlenin görsel Web tasarımına yönelik beklenti ve talepleri; Hedef kitlenin Web tasarım veya grafik tasarım deneyimi; Hedef kitlenin görsel Web tasarımına yönelik önyargıları.
Soru 17

Aşağıdaki programlardan hangisi “Typekit font” kütüphanesine erişim sağlamaktadır?

A
Adobe Portfolio
B
Dunked
C
Folio 24
D
Portfoliobox
E
Sliding Boxes
17 numaralı soru için açıklama 
Adobe Portfolio özellikleri: Typekit font kütüphanesine erişim, • Çevrimiçi düzenleme özelliği ile yapılan ayarların hemen gözden geçirilebilmesi, • Site bileşenlerinin ayrı ayrı ayarlanabilmesi, • Kişisel bilgisayar, tablet ve mobil uyumlu responsive tasarım, • Behance eşlemesi, • Özgün alan adlarının kullanılabilmesi, • Görsel tasarımların gizlenmesi ve korunması.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Behance portfolyo sitesinin avantajlarından değildir?

A
Kolay Kullanım
B
Kullanışlı Arayüz
C
Güvenlik Duvarı
D
Site-içi Etkileşim Olanakları
E
Sosyal Medya Entegrasyonu
18 numaralı soru için açıklama 
Behance portfolyo sitesinin avantajlarını şu şekilde sıralamak mü mkü ndü r: • Kolay kullanım, • Kullanışlı arayü z, • Sek ziyaretçi sayısı, • Site-içi etkileşim olanakları ve • Sosyal medya entegrasyonu
Soru 19

Aarama motorlarının web sayfalarını daha kolay bir şekilde taramasına olanak sağlayan, site içi ve site dışı sorgulama algoritmalara uygun dü zenlemeleri içeren teknik dü zenlemelere verilen genel ad nedir?

A
SEO
B
CSS
C
W3
D
FSEO
E
H2
19 numaralı soru için açıklama 
SEO: arama motorlarının web sayfalarını daha kolay bir şekilde taramasına olanak sağlayan, site içi ve site dışı sorgulama algoritmalara uygun düzenlemeleriiçeren teknik düzenlemelerdir.
Soru 20

Arama Motoru Optimizasyonu için kullanılan kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?

A
CSS
B
LOE
C
W3
D
SEO
E
URL
20 numaralı soru için açıklama 
SEO, (Search Engine Optimisation-Arama Motoru Optimizasyonu) için kullanılan bir kısaltmadır. SEO, arama motorlarının web sayfalarını daha kolay bir şekilde taramasına olanak sağlayan, site içi ve site dışı sorgulama algoritmalara uygun düzenlemeleri içeren teknik düzenlemelerdir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x