Görsel Web Tasarımı 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Görsel Web Tasarımı 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir web sitesinin gezinim, içerik, başlık gibi bütün alanlarındaki çeşitli unsurlarının ve bu unsurlar arasındaki ilişkilerin daha kolay algılanması ve anlaşılması için oluşturulan düzen aşağıdaki görsel tasarım ilkelerinden hangisidir ?

A
Denge
B
Vurgu
C
Yakınlık
D
Bütünlük
E
Hizalama
1 numaralı soru için açıklama 
Bir web sitesinin gezinim, içerik, başlık gibi bütün alanlarındaki çeşitli unsurlarının ve bu unsurlar arasındaki ilişkilerin daha kolay algılanması ve anlaşılması için oluşturulan düzene hizalama denilir.
Soru 2

Yön ve hareket gösteren, şekilleri ayırma ya da birleştirmede kullanılabilen, kullanıcının dikkatini belirli bir yöne çekmekte yararlanılan görsel tasarım ögesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çizgi
B
Şekil
C
Alan
D
Boyut
E
Doku
2 numaralı soru için açıklama 
Çizgi: Yön ve hareket gösteren, şekilleri ayırma ya da birleştirmede kullanılabilen, kullanıcının dikkatini belirli bir yöne çekmekte yararlanılan bir öğedir. Diğer seçenekler farklı görsel tasarım ögelerini ifade etmektedir.
Soru 3

Bir yüzeyde oluşturulan iki boyutlu biçimler olarak tanımlanabilen, birden fazlasının bir araya gelerek bir bütünü ifade eden anlamlı yapıları oluşturabilen görsel tasarım ögesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çizgi
B
Şekil
C
Alan
D
Boyut
E
Doku
3 numaralı soru için açıklama 
Şekil: Bir yüzeyde oluşturulan iki boyutlu biçimler olarak tanımlanabilir. Farklı şekiller bir araya gelerek bir bütünü ifade eden anlamlı yapıları oluşturabilir. Diğer seçenekler farklı görsel tasarım ögelerini ifade etmektedir.
Soru 4

Bir görsel tasarımda kullanılan şekil, metin, görsel gibi çeşitli ögelerin birbirine uyum sağlaması amacıyla kullanılan görsel tasarım ögesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çizgi
B
Şekil
C
Alan
D
Boyut
E
Doku
4 numaralı soru için açıklama 
Boyut: Bir görsel tasarımda kullanılan şekil, metin, görsel gibi çeşitli ögelerin birbirine uyum sağlaması amacıyla kullanılacak ögelerin ebatlarının ayarlanmasını sağlayan bir unsur olarak tanımlanabilir. Diğer seçenekler farklı görsel tasarım ögelerini ifade etmektedir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi görsel tasarım ögelerinden biri değildir?

A
Çizgi
B
Nokta
C
alan
D
boyut
E
şekil
5 numaralı soru için açıklama 
Çizgi, şekil, alan, boyut, doku ve renk konularından oluşan görsel tasarım ögeleri, bir bilgi aktarımında kullanılan temel unsurları oluşturmaktadırlar.
Soru 6

İletilmek istenen mesajı anlamayı ve yorumlamayı kolaylaştırıcı, çizgi, şekil, renk gibi tasarım ögelerinden faydalanılarak bir görseli ögeleri arasındaki ilişkilerle yansıtma ilkesi olarak tanımlanan görsel tasarım ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütünlük
B
Denge
C
Vurgu
D
Hizalama
E
Yakınlık
6 numaralı soru için açıklama 
Bütünlük, iletilmek istenen mesajı anlamayı ve yorumlamayı kolaylaştırıcı, çizgi, şekil, renk gibi tasarım öğelerinden faydalanılarak bir görseli öğeleri arasındaki ilişkilerle yansıtma ilkesidir. Diğer seçenekler farklı görsel tasarım ilkelerini ifade etmektedir.
Soru 7

“Yön ve hareket gösteren, şekilleri ayırma ya da birleştirmede kullanılabilen, kullanıcının dikkatinin belirli bir yöne çekmek için kullanılabilen bir ögedir.”
Yukarıdaki tanım hangi görsel tasarım ögesine aittir?

A
Alan
B
Çizgi
C
Doku
D
Renk
E
Boyut
7 numaralı soru için açıklama 
Çizgi, tanımda da verildiği gibi belirli bir yönelimi vurgulamak, kavramlar arası ayrım amaçlı kullanılan bir görsel tasarım ögesidir.
Soru 8

I. Kullanıcıların düşünmesine izin vermeyin
II. Kullanıcıların sabırlarını boşa harcamayın
III. Mantıklı düzenlemeler yapın
IV. Kullanıcının dikkatini yönetin
V. Etkili yazı kullanın
VI. Bol renk öğesi kullanın
Bir web sitesi tasarlanırken yukarıda verilen hangi prensipler dikkate alınmalıdır?

A
I, II, IV, V
B
I, II, III, IV
C
III, IV, V, VI
D
I, III, VI
E
Hepsi
8 numaralı soru için açıklama 
Web sitesi tasarlanırken önemli olan prensiplerden bazıları; kullanıcıların düşünmesine izin vermeyin, sabırlarını boşa harcamayın, dikkatini yönetin ve etkili yazı kullanılması şeklinde verilmiştir. Diğer prensipler site tasarımda kullanılacak olan önemli prensipler arasında gösterilmemektedir.
Soru 9

I. Kullanıcının bilişsel yükünü azaltmaya yardım eder
II. Gözleri yormaz
III. Algılanmasını kolaylaştırır
IV. Hiyerarşik yapılar da karmaşıklığı azaltmaktadır
V. Okumayı kolaylaştırır
Bir web sitesi hazırlanırken beyaz alan kullanmanın amaçları nelerdir?

A
I, III, IV
B
I, II, V
C
II, IV, V
D
III, IV, V
E
I, III, V
9 numaralı soru için açıklama 
Kullanıcının bilişsel yükünü azaltmaya yardım eder, algılanmasını kolaylaştırır ve hiyerarşik yapılar da karmaşıklığı azaltmaktadır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, bir web sitesinin gezinim, içerik, başlık gibi bütün alanlarındaki çeşitli unsurlarının ve bu unsurlar arasındaki ilişkilerin daha kolay algılanması ve anlaşılması için oluşturulan düzendir?

A
Bütünlük
B
Hizalama
C
Vurgu
D
Simetri
E
Denge
10 numaralı soru için açıklama 
Bütünlük, denge, vurgu, hizalama ve yakınlık genel olarak ele alınan görsel tasarım ilkelerini oluşturmaktadır. Web için görsel tasarımda temel alınan bir diğer husus da görsel tasarım ilkeleridir. Bütünlük, iletilmek istenen mesajı anlamayı ve yorumlamayı kolaylaştırıcı, çizgi, şekil, renk gibi tasarım öğelerinden faydalanılarak bir görseli öğeleri arasındaki ilişkilerle yansıtma ilkesidir. Denge ve simetri, kullanılacak içerik unsurlarının ve görsel unsurların yatay ve dikey olarak web sitesini oluşturan sayfaların her birinde denk biçimde yerleştirilmesiyle sağlanır. Web sayfaları yatay ve dikey olarak ortadan ikiye bölündüğünde, içeriğinde bulunan bağlantıların, bu bağlantılara atanan tıklanabilir alanların, görseller veya metinlerin birbirine denk ağırlıkta olmaları gerekmektedir. Vurgu, bir web sitesi için düşünüldüğünde kullanıcıların dikkati çekmesi için sayfadaki belirli bölgenin ilgi merkezi haline getirilmesidir. Bunun için renklendirme, yön belirtici çizgilerin kullanılması gibi görsel öğelerin çeşitli tekniklerle ilgili sayfa düzeninden daha farklı görünmesi sağlanabilir. Hizalama, bir web sitesinin gezinim, içerik, başlık gibi bütün alanlarındaki çeşitli unsurlarının ve bu unsurlar arasındaki ilişkilerin daha kolay algılanması ve anlaşılması için oluşturulan düzendir. Görsel tasarım ilkelerine ilişkin ayrıntılı bilgileri bu kitabın ikinci ünitesinde bulabilirsiniz.
Soru 11

Web sayfası bağlantısı (URL), nasıl olmalıdır?

A
Kısa ve hatırlanması kolay
B
Uzun ve yabancı dillerle uyumlu
C
Kısa ve estetik
D
Anlamlı ve karmaşık
E
Uzun ve güncel
11 numaralı soru için açıklama 
Web sayfası bağlantısı (URL) kısa ve hatırlanması kolay olmalıdır.
Soru 12

Web sayfası sürekli olarak kimlerin dönütleriyle yeniden güncellenmelidir?

A
Uygulamacıların
B
Web sağlayıcıların
C
İçerik uzmanlarının
D
Tasarımcıların
E
Kullanıcıların
12 numaralı soru için açıklama 
Kullanıcı Memnuniyeti Kullanıcı memnuniyeti gözetilmeli, sayfa sürekli olarak kullanıcıların dönütleriyle yeniden güncellenmelidir. Bu doğrultuda kullanıcı deneyimlerini sorgulamak ve memnuniyetlerini ölçmek amacıyla web sayfasında memnuniyet anketlerine yer verilmelidir.
Soru 13

Aşağıdaki seçeneklerde bir web sitesinde,ziyaretçiyi daha sonra aynı sayfaya çeken ve rahat kullanım şansı veren ilke doğru olarak adlandırılmıştır ?

A
Kullanılabilirlik
B
Hız
C
İçerik
D
İşlevsellik
E
Uyumluluk ve Görsel Tasarım
13 numaralı soru için açıklama 
Bir web sitesinde,ziyaretçiyi daha sonra aynı sayfaya çeken ve rahat kullanım şansı veren ilke kullanılabilirlilik ilkesidir. Doğru yanıt A seçeneğidir.
Soru 14

I. Google Chrome
II. Windows
III. Safari
IV. Mozilla Firefox
Yukarıdaki seçeneklerden hangisi/hangileri bir internet tarayıcısı değildir ?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I,II ve IV
D
Yalnız IV
E
I,II ve III
14 numaralı soru için açıklama 
Goggle chrome,safari ve mozilla firefox bir internet tarayıcıdır,windows bir işletim sistemidir.
Soru 15

Anlatılmak istenileni kullanıcıya daha kolay ifade edebilmek için farklı nesneler yardımıyla oluşturulan görsel türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçekçi görseller
B
Yorumlayıcı görseller
C
İlişkisel görseller
D
Yorumlayıcı görseller
E
Analojik görseller
15 numaralı soru için açıklama 
Analojik Görseller: Anlatılmak istenen durumla ilişkili olan farklı nesnelerle oluşturulan görsellerdir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi web siteleri tasarlanırken içerik açısından dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

A
Web sayfası kullanıcının sorusuna cevap verir özellikteki içeriği barındırmalıdır.
B
İçerik hakkında kullanıcıların beklentilerini belirtebilecekleri formlar ya da iletişim kurabilecekleri alanlar eklenmelidir.
C
Yazım ve dilbilgisi kurallarına, terminolojiye dikkat edilmelidir.
D
İçerik içerisinde oluşturulan bağlantıların anlamlı olması gerekir.
E
İçerik bütün boyutlarıyla sayfalaya yüklenmemeli, görsel kullanacaksa küçültülmelidir.
16 numaralı soru için açıklama 
İçerik açısından site tasarlanırken dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlardır; • Web sayfası kullanıcının sorusuna cevap verir özellikteki içeriği barındırmalıdır. Kullanıcı çekmek için arama motoru uyumu sağlayıp boş içeriğe kullanıcı çekilmemelidir. • İçerik hakkında kullanıcıların beklentilerini belirtebilecekleri formlar ya da iletişim kurabilecekleri alanlar eklenmelidir. Web sayfası yapısı itibariyle içerik olarak sürekli güncelleniyorsa mutlaka eski içerikleri için iyi bir arşiv sistemi ve bağlantı oluşturma sistemi olmalıdır. • Yazım ve dilbilgisi kurallarına, terminolojiye dikkat edilmelidir. Anlaşılması güç yabancı kelimelerden, kısaltmalardan kaçınılmalıdır. • İçerik içerisinde oluşturulan bağlantıların anlamlı olması gerekir. Alakalı olmayan bir sayfaya bağlantı eklenmemelidir. İçeriğin bütün boyutlarıyla sayfalara yüklenmemesi ve görsel kullanılacaksa küçültülmesi içerik ile değil web sitesinin hızı ile ilgili bir tasarım önerisidir.
Soru 17

Aşagıdakilerden hangisi web tasarımda dikkat edilmesi gereken ilkeler arasında değerlendirilmez?

A
İşlevsellik
B
Kullanılabilirlik
C
İçerik
D
Hız
E
Yapılanma
17 numaralı soru için açıklama 
Web tasarım ilkeleri olarak sayılabilecek bir çok farklı unsur vardır. Ancak bunlar arasında en çok dikkat edilmesi gerekenler; içerik, hız, kullanılabilirlik, işlevsellik, uyumluluk ve görsel tasarımdır. Ancak yapılanma bu ilkeler arasında sayılmaz.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel görseller arasında yer alır?

A
İz düşümler
B
Zaman çizgileri
C
Haritalar
D
Pasta grafikleri
E
Akış şemaları
18 numaralı soru için açıklama 
İlişkisel Görseller: Niceliksel ilişkileri anlatmada tercih edilirler. Yaygın olarak tercih edilen ilişkisel görseller arasında çubuk grafikler, resimli grafikler, pasta grafikleri ve çizgi grafikleri gösterilebilir.
Soru 19

________ ilkesi web sayfası tasarımlarında ve web sayfası içeriğinde oldukça önemli olan bir görsel tasarım ilkesidir. Kullanıcının sayfaya eriştiğinde kullandığı aracın bütününe hitap etmeyecek bir düzen biçimsel tasarımın doğru yapılmadığının göstergesidir. Tasarımcı nesneleri dizerken belirli bir terazi ________ (su,si) gözetmeli ve bir düzen takip etmelidir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Derleme
B
Asimetri
C
Vurgu
D
Denge
E
Hizalama
19 numaralı soru için açıklama 
Denge ilkesi web sayfası tasarımlarında ve web sayfası içeriğinde oldukça önemli olan bir görsel tasarım ilkesidir. Kullanıcının sayfaya eriştiğinde kullandığı aracın bütününe hitap etmeyecek bir düzen biçimsel tasarımın doğru yapılmadığının göstergesidir. Tasarımcı nesneleri dizerken belirli bir terazi dengesi gözetmeli ve bir düzen takip etmelidir.
Soru 20

Gerçekçi görselleri oluşturmada, aşağıdaki programlardan hangisi kullanılmaz?

A
Internet Explorer
B
Photoshop
C
PowerPoint
D
Paint
E
Photoscape
20 numaralı soru için açıklama 
Gerçekçi görselleri oluşturmada, Photoscape, Photoshop, PowerPoint, Illustrator, Paint, Panit.NET, Pencil vb. kullanılır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x