Görüşşme Teknikleri 2015-2016 Final Sınavı

Görüşşme Teknikleri 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sistem yaklaşımının temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sorun-Çelişki-Denge
B
Bütünlük-İlişki-Denge
C
Çel işki-İ lişki-Sistem
D
Bütünlük-Çelişki-Kaos
E
İlişki-Denge-Karmaşa
Soru 2

Annesinin kızgın bakışını gören bir çocuğun yaramazlık yapmayı bırakması iletişim öğelerinden hangisini ifade eder?

A
Kod açma
B
Kodlama
C
Gürültü
D
Kanal
E
Empati
Soru 3

İşsiz olduğu için depresyonda olan bir başvurana nasıl iş bulabileceği konusunda destek vermeye ve özgüvenini artırmaya yönelik sosyal hizmetler görüşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal inceleme
B
Teşhis
C
Yapılandırılmamış
D
Yapılandırılmış
E
Tedavi
Soru 4

Biyo-psiko-sosyal yaklaşımın en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyin psikolojik yönlerinin vurgulanmasıdır.
B
Bireyin biyolojik ve sosyal yönlerinin incelenmesidir.
C
Bireyin ailesiyle bir arada incelenmesidir.
D
Bireyin bir bütün olarak ele alınmasıdır.
E
Bireyin bulunduğu çevre bağlamında değerlendirilmesidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi görüşme sürecinin “problem çözme girişimi” aşamasındaki eylemlerden biri değildir?

A
Çözüme yönelik strateji ve plan geliştirmek
B
Çözüm planının sonuçlarını değerlendirmek
C
Değişimi görüşmeciden bağımsız kılmak
D
Çözüm planını uygulamak
E
Değişimi sağlamaya çalışmak
Soru 6

Alfred Kadushin ve Goldie Kadushin’in görüşme aşamalarından biri olan giriş aşamasının özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başvuranın probleminin derinlemesine anlaşılması
B
Problemin çözülmeye çalışılması
C
Görüşmenin değerlendirilmesi ve kayıt altına alınması
D
Başvuran ile görüşmeci arasında ilişki kurulması
E
Görüşmenin önkoşullarının belirlenmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi görüşme sürecinin sonunda gerçekleştirilen tamamlayıcı aşamalardan biridir?

A
izleme görüşmelerinin planlanması
B
Çözüme yönelik plan geliştirilmesi
C
Başvuranla ilgili bilgi toplanması
D
Başvuranın görüşmeye hazırlanması
E
Sürecin genel değerlendirilmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi görüşmede kayıt tutmayı zorlaştıran unsurlardan biri değildir?

A
Görüşmede kullanılan dilde kelimelerin değişik anlamlara gelmesi
B
Görüşülen bireylerin çok yavaş konuşması
C
Görüşmecinin özel işaret dilini kullanmadaki yetersizliği
D
Görüşmede kullanılan dilin esnek olmaması
E
Görüşülen bireylerin çok hızlı konuşması
Soru 9

Sosyal çalışmacılar tarafından hazırlanan özet raporlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Özet raporlarında başvuranların kimlik bilgilerine yer verilmez.
B
Özet raporlar, sosyal inceleme raporlarında yer alan bilgilerle düzenlenir.
C
Özet raporlarının hazırlanmasına süreç raporları temel teşkil eder.
D
Özet raporlarının sorun çözücü fonksiyonu bulunmamaktadır.
E
Özet raporlarının bir parçasını mesleki raporlar oluşturur.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet görüşmelerinde kullanılan görüşme kılavuzunda yer almaz?

A
Görüşmecinin görev listesi
B
Görüşmecinin uyması gereken kurallar
C
Görüşmeye eşlik eden her türlü durum kayıtları
D
Görüşme soruları
E
Başvuranın uyması gereken kurallar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi görüşmede plansız sonlandırma gerektiren durumlardan biri değildir?

A
Zaman sınırı nedeniyle çalışmanın sonlandırılması
B
Görüşmeci ile başvuran arasında çalışma işbirliği oluşması
C
Başvuranın gerekçesiz çalışmadan çekilmesi
D
Kurumsal sınırlılıklar nedeniyle çalışmanın bitirilmesi
E
Görüşmecinin görevinden ayrılması nedeniyle çalışmanın sonlandırılması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet görüşmelerinde kullanılan görüşme tekniğinin işlevlerinden biri değildir?

A
Değişim yaratmak
B
Başvuranla ilgili bilgi toplamak
C
Başvuranlarla kişisel etkileşimi artırmak
D
Başvuranla ilgili bilgileri değerlendirmek
E
Başvuranla ilgili sistematik şekilde kayıt tutmak
Soru 13

“Etik” kavramını tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğru ve yanlış davranış teorisinin pratiğidir.
B
insanların ahlaklı yaşamın temelleri üzerine akıl yordukları bir felsefedir.
C
insan davranışlarını belirleyen toplumsal düzenektir.
D
Belirli bir topluma ait değer yargıları, normlar ve ilkeler bütünüdür.
E
Gelenek, görenek ve alışkanlıklardır.
Soru 14

Yaşlılık hekimliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pediatri
B
Onkoloji
C
Gelişim Psikolojisi
D
Geriatri
E
Gerontoloji
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi unutkanlık sorunu yaşayan yaşlı bireylerle görüşmede yapılabileceklerden biri değildir?

A
Dolaylı cümlelerin kurulması
B
Görüşmenin kısa tutulması
C
Konuşulanların yaşlı bireye özetlenmesi
D
Görüşme sırasında açık ve anlaşılır konuşulması
E
Hatırlatma amaçlı ipuçları kullanılması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi görüşmede iletişim sorununa yol açan nörolojik bozukluklardan biridir?

A
Öğrenme güçlüğü
B
Alzheimer
C
Konuşma bozukluğu
D
işitme engeli
E
Görme engeli
Soru 17

Sosyal çalışmacının başvuranlarla ilişkilerinde tarafsızlık ilkesine bağlı kalması aşağıdakilerden hangisini gerektirmez?

A
Çalışmacının kimsenin olguları değişik göstermeye hakkı olmadığını bilmesini
B
Çalışmacının başvuranları ve olayları olduğu gibi görebilmesini
C
Çalışmacının başvurana ilişkin somut veriler üzerinde hareket etmesini
D
Çalışmacının başvuranlarla yaşını, cinsiyetini, dinini dikkate almadan ilişki kurmasını
E
Çalışmacının başvuranlara ilişkin kendi ilgi ve korkularını işe karıştırmamasını
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal sorunu olan bireylerle çalışan sosyal çalışmacıların önemli rollerinden biri değildir?

A
Koordinatör olması
B
Denetleyici ve savunucu olması
C
Tedavinin ana öğesi olması
D
Ekip üyeleri arasında köprü olması
E
Sosyal biyografi uzman olması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının veri toplama sınırlarına dikkat ederken gözeteceği hususlardan biridir?

A
Çalışmacının başvuranlardan bilgi almanın doğal hakkı olduğunu bilmesi
B
Çalışmacının başvuranların cevaplamaktan kaçındığı sorularda ısrarcı olması
C
Çalışmacının kendisinin bir rapor edici olduğunu bilmesi
D
Çalışmacının kendisinin tartışmacı rolünü bilmesi ve başvuranın cevaplarının tartışması
E
Çalışmacının başvuranlara gerektiğinde bir terapist gibi yaklaşması
Soru 20

Sosyal çalışmacının başvurana yönelik küçük düşürücü dil kullanmaması, aşağıdaki etik ilke ve sorumluluklardan hangisinin kapsamındadır?

A
Beklenmeyen zarar riskinin azaltılmasının
B
Başvuran haklarının tanınmasının
C
Veri toplamanın sınırlarına dikkat edilmesinin
D
istismar riskinin azaltılmasının
E
Kötüye kullanma riskinin azaltılmasının
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x