Görüşşme Teknikleri 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Görüşşme Teknikleri 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ruhsal, duygusal ve davranışsal sorunları ve gelişimsel krizleri karşılıklı iletişime dayalı olarak iyileştirmeye çalışan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatarak tedavi
B
Sosyal hizmet
C
Psikososyal
D
Fiziksel tedavi
E
Psikoterapi
Soru 2

S. Freud’un, ruhsal sorunların bilinçaltı çatışmalardan kaynaklandığını ileri sürdüğü kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
insancıl kuram
B
Bilişsel kuram
C
Bağlanma kuramı
D
Davranışçı kuram
E
Psikodinamik kuram
Soru 3

Her başvurana aynı soruların, aynı sırayla sorulduğu, belirlenen soruların dışında başka soru sormanın mümkün olmadığı görüşme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarı-yapılandırılmış
B
Yapılandırılmış
C
Odak grup
D
Yazılı
E
Yapılandırılmamış
Soru 4

Topluma açık yerlerde birbirini hiç tanımayan kişilerin bir arada bulunduğu alanlarda korunan mesafeye ne ad verilir?

A
Sosyal mesafe
B
Genel mesafe
C
Mahrem mesafe
D
Kişisel mesafe
E
Özel mesafe
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi görüşmenin sonunda gerçekleştirilen değerlendirmenin yararlarından biri değildir?

A
Görüşmeciye sonraki görüşmeleri için eğitici bir süreç olması
B
Hedeflere ulaşılma derecesini belirlemeye yardımcı olması
C
ilk görüşmenin yapısını belirlemede yardımcı olması
D
Sürecin etkililiğinin belirlenmesine elverişli olması
E
Görüşmecinin kendi sınırlı ve güçlü yönlerini keşfetmesini sağlaması
Soru 6

Sistem yaklaşımının temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sorun-Çelişki-Denge
B
Bütünlük-Çelişki-Kaos
C
Çelişki-İlişki-Sistem
D
İlişki-Denge-Karmaşa
E
Bütünlük-İIişki-Denge
Soru 7

Bilgilerin görüşülen kişi tarafından aktarılması ve görüşmeci tarafından değerlendirilmesi sırasında her iki tarafın da objektifliğini kaybetmesini aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A
Aktarım
B
Yanlış anlaşılma
C
Duygusal zekâ eksikliği
D
Kişisel yanlılık
E
Empatiye izin vermeme
Soru 8

Duygu, düşünce, fikir ve kültürü kapsayan anlamların semboller yoluyla aktarıldığı süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanal
B
Kodlama
C
Tutum
D
iletişim
E
Mesaj
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacılar tarafından daha sık kullanılan en önemli becerilerden biridir?

A
Somutluk
B
Aktif dinleme
C
Gözlem
D
Özetleme
E
Sessizlik
Soru 10

Cari Rogers’a göre “başvuranı kabul etme davranışının başka herhangi bir şarta bağlanmaması” aşağıdaki görüşme değerlerinden hangisi ile adlandırlır?

A
Başvuranı güçlendirme
B
Koşulsuz olumlu kabul
C
Yargılamama
D
Saydamlık
E
Empati
Soru 11

Görüşme sürecinde her türlü sözlü ve sözlü olmayan bilginin kaydedilmesine ne ad verilir?

A
Kayıt tutma
B
Not alma
C
Raporlama
D
Teorik bütünlük
E
Mesleki rapor
Soru 12

Görüşme sürecinde görüşmecinin görevlerini, uyması gereken önemli kuralları hatırlatan, görüşme sorularını belli bir sırada listeleyen ve görüşme boyunca kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görüşme kılavuzu
B
Konuşma raporları
C
Söyleşi notları
D
Konuşma kodları
E
Veri kayıtları
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi problem çözme girişiminde kullanılan tekniklerden biri değildir?

A
Sessizlik
B
Yargılama
C
Yüzleştirme
D
Netleştirme
E
Yorumlama
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi görüşme sürecinin “problem çözme girişimi” aşamasındaki eylemlerden biri değildir?

A
Çözüme yönelik strateji ve plan geliştirmek
B
Çözüm planını uygulamak
C
Değişimi sağlamaya çalışmak
D
Çözüm planının sonuçlarını değerlendirmek
E
Değişimi görüşmeciden bağımsız kılmak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi görüşme raporu hazırlarken görüşmeciden kaynaklanan hatalardan biri değildir?

A
Tanıma hatası
B
Derleme hatası
C
ihmal hatası
D
Yerini değiştirme hatası
E
Cihaz hatası
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi görüşme sürecinin sonunda gerçekleştirilen tamamlayıcı aşamalardan biridir?

A
Başvuranla ilgili bilgi toplanması
B
Başvuranın görüşmeye hazırlanması
C
Çözüme yönelik plan geliştirilmesi
D
izleme görüşmelerinin planlanması
E
Sürecin genel değerlendirilmesi
Soru 17

Ülkemizde özürlü ve yaşlılara sunulan sosyal hizmetler aşağıdaki bakanlıklardan hangisi bünyesinde gerçekleşir?

A
içişleri Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
D
Avrupa Birliği Bakanlığı
E
Milli Eğitim Bakanlığı
Soru 18

Davranışlara yön gösteren ve onları gerekçelendiren bir öneri veya yönerge biçiminde açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etik sorumluluk
B
Etik kural
C
Etik değer
D
Etik standart
E
Etik ilke
Soru 19

Belli bir grup ya da ülke içindeki insanların nasıl davranmaları gerektiğini gösteren yazılı kurallara ne ad verilir?

A
Etik Kural
B
Etik Kod
C
Yargılama
D
Etik ilke
E
Yorumlama
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çocukla görüşmenin temel nedenlerinden biri değildir?

A
Risk altındaki çocukların belirlenmesi ihtiyacı
B
Evlat edinme çalışmalarının gereği
C
Göç etmiş ya da mülteci çocukların uyum sorunları
D
Çocuğun fiziksel özelliklerinin belirlenmek istenmesi
E
Suça itilen çocukların değerlendirilmesi gereği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x