Görüşşme Teknikleri 2015-2016 Vize Sınavı

Görüşşme Teknikleri 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“İleti ne kadar çok duyuya hitap ederse, etkililiğide o oranda artar.” ifadesi iletişim öğelerinden hangisini açıklar?

A
Kaynak
B
Empati
C
Kanal
D
Gürültü
E
Geri bildirim
Soru 2

İletişimde kaynak ve alıcının mühendis olmaları nedeniyle işyerinde kullandıkları terimleri daha kolay anlamaları aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

A
Sözsüz iletişim
B
Geri besleme
C
Uzmanlık gücü
D
Ortak referans çerçevesi
E
Yansıma
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim öğelerinden biri değildir?

A
Sosyal medya iletişimi
B
Göz iletişimi
C
Yüz iletişimi
D
Mekân kullanımı
E
Beden dili
Soru 4

Ekonomik krizin olduğu bir dönemde parayla ilgili mesajların daha çok dikkat çekmesi aşağıdaki iletişim bağlamlarından hangisine örnektir?

A
Fiziksel
B
Sosyal-psikolojik
C
Zamansal
D
Mekânsal
E
Kültürel
Soru 5

Bir arkadaş toplantısında araya konan mesafe türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahrem
B
Kişisel
C
Duygusal
D
Sosyal
E
Genel
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet görüşmelerinin amaçlarından biri değildir?

A
Bilişsel becerileri geliştirmek *
B
Ruhsal durumunu anlamak
C
Hafıza gücünü incelemek
D
Aİle geçmişini öğrenmek
E
İhtiyaçlarını belirlemek
Soru 7

Ailesi tarafından istismara uğradığını söyleyen bir çocuğun şikayetinin doğruluğunu kontrol etmek için yapılan sosyal hizmet görüşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapılandırılmış
B
Yapılandırılmamış
C
Tedavi
D
Sosyal inceleme
E
Teşhis
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi görüşme tekniğinin üstün yönlerinden biri değildir?

A
Bilinçaltına itilmiş deneyimleri duyguların ortaya çıkarmasını sağlaması
B
Görüşme yapılacak kişilere ulaşma olanağı sağlaması
C
Derinlemesine bilgi toplanmasını sağlaması
D
Bireylere bilgi sunacakları yapay ortam yaratması
E
Sözel olarak cevap verme kolaylığı sağlaması
Soru 9

Görüşmeyi gerçekleştiren kişinin duygularını ve görüşlerini sürece dahil ederek gerçek bilgiye ulaşılmasını engellemesi görüşme tekniğinin hangi zayıf yönüdür?

A
Zaman maliyeti
B
Yüzeysellik
C
Eksik bilgi toplanması
D
Kişisel yanlılık
E
Özel yaşamın gizliliği
Soru 10

Başvurana sorulacak soruların görüşme anında karar verildiği görüşme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi toplama
B
Yarı yapılandırılmış
C
Odak
D
Yapılandırılmış
E
Yapılandırılmamış
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacılar tarafından daha sık kullanılan en önemli becerilerden biridir?

A
Somutluk
B
Özetleme
C
Sessizlik
D
Gözlem
E
Aktif dinleme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacılar için gerekli temel uygulama yeterliliklerinden biridir?

A
Grup etkinliklerine katılmak ve liderlik edebilmek
B
Sorun sahibi ile profesyonel ilişki kurabilmek
C
Anlaşılır konuşabilmek ve yazabilmek
D
Karmaşık psikososyal olguları yorumlayabilmek
E
Uygulamaları ile ilgili araştırma tasarlayabilmek ve gerçekleştirebilmek
Soru 13

Carl Rogers’a göre “başvuranı olumlu kabul etme davranışının başka herhangi bir şarta bağlanmaması” ifadesi aşağıdaki yardım ilişkisi değerlerinden hangisidir?

A
Empati
B
Koşulsuz olumlu kabul
C
Başvuranı güçlendirme
D
Saydamlık
E
Yargılamama
Soru 14

“Üçüncü kulakla dinleme” olarak da bilinen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kestirici dinleme *
B
Kısmi dinleme
C
Seçici olmayan dinleme
D
Aktif dinleme
E
Pasif dinleme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi < görüşme sürecindeki temel uygulama ilkelerinden biridir?

A
Beden dilinin etkili kullanılması
B
Uzman merkezli bir anlayış olması
C
Uygulamaların bilimsel dayanaklı olması
D
Sözlü dilin etkili kullanılması
E
Sosyal ilişki içinde hizmet verilmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi görüşmenin sonunda gerçekleştirilen değerlendirmenin yararlarından biri değildir?

A
Görüşmeciye sonraki görüşmeleri için eğitici bir süreç olması
B
Sürecin etkililiğinin belirlenmesine elverişli olması
C
Görüşmecinin kendi sınırlı ve güçlü yönlerini keşfetmesini sağlaması
D
İlk görüşmenin yapısını belirlemede yardımcı olması
E
Hedeflere ulaşılma derecesini belirlemeye yardımcı olması
Soru 17

Görüşmeye dayanak olan yaklaşımlardan biri olan problem çözme yaklaşımının son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çözüm önerilerinin uygulamaya geçirilmesi
B
Alternatif çözüm önerilerinin geliştirilmesi
C
Önerilerden seçim yaparak amaçların belirlenmesi
D
Çözüm önerilerinin ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi
E
Çözüm önerilerinin işleyip işlemediğinin değerlendirilmesi
Soru 18

Sosyal hizmet mesleğinde bilinçaltı ve çocukluk döneminin önemine vurgu yaparak, ruhsal sorunların çözümüne yeni bir bakış açısı getiren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikodinamik
B
Davranışçı
C
Bilişsel
D
Ekolojik
E
İnsancıl
Soru 19

1930’larda görüşme tekniğinin en çok kullanıldığı yöntem olan bireyle sosyal çalışmaya bilimsel nitelik kazandırmak amacıyla geliştirilmiş yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Problem çözme yaklaşımı
B
İşlevsel yaklaşım
C
Psikososyal yaklaşım
D
Sistem yaklaşımı
E
Ekolojik yaklaşım
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ekolojik yaklaşımın görüşme açısından yararlarından biri değildir?

A
Görüşmecinin diğer disiplinlerden bağımsız çalışmasını sağlaması
B
Çevre kavramının sosyal çevre yönüne vurgu yapması
C
Başvuranı değişim sürecinin baş aktörü kılması
D
Başvuranın çevresiyle ele alınmasını sağlaması
E
Görüşmenin iç-dış bütünlüğü içinde ele alınmasını sağlaması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x