Görüşşme Teknikleri 2016-2017 Vize Sınavı

Görüşşme Teknikleri 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Görüşme anında bireyin sürekli esnemesi sözsüz iletişim unsurlarından hangisine bir örnektir?

A
Göz iletişimi
B
Sessizlik
C
Susma
D
ikincil jest ve mimik
E
Yüz iletişimi
Soru 2

Bir arkadaş toplantısında araya konan mesafe türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişisel
B
Duygusal
C
Mahrem
D
Sosyal
E
Genel
Soru 3

İletişim enstrümanları arasında yer alan beden dilinin etkileme gücü yüzde kaçtır?

A
30
B
40
C
50
D
60
E
70
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iletişim bağlamlarından biri değildir?

A
Sosyal psikolojik bağlam
B
Kültürel bağlam
C
Finansal bağlam
D
Fiziksel bağlam
E
Zamansal bağlam
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi etkin dinleyicilerin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Konuştuğu kişiyle göz teması kurması
B
Söylenenleri karşıdaki kişinin anlayıp anlamadığını kontrol etmesi
C
Söylenenlere ilgi göstermesi
D
Sözsüz iletişim kanallarından yararlanması
E
Karşıdaki kişi konuşurken yargı içeren geri bildirimler vermesi
Soru 6

Bilgi toplanmasındaki amacın, başvuranın sorununu daha iyi anlamak ve çözüme en uygun sağlanacak hizmetin ne olduğunu ortaya çıkarmak olan sosyal hizmet görüşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veri toplama görüşmeleri
B
Tedavi görüşmeleri
C
Teşhis görüşmeleri
D
Sosyal inceleme görüşmeleri
E
Gözlem
Soru 7

Görüşmeye başlamadan önce görüşülecek kişiye sorulacak soruların, sorulma sırasının ve cevap kodlarının belirlendiği görüşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapılandırılmamış görüşme
B
Odak grup görüşmesi
C
Yapılandırılmış görüşme
D
Sosyal inceleme görüşmesi
E
Yarı-yapılandırılmış görüşme
Soru 8

Bilgilerin görüşülen kişi tarafından aktarılması ve görüşmeci tarafından değerlendirilmesi sırasında her iki tarafın da objektifliğini kaybetmesi durumu aşağıdakilerin hangisiyle açıklanır?

A
Aktarım
B
Empatiye izin vermeme
C
Duygusal zekâ eksikliği
D
Yanlış anlaşılma
E
Kişisel yanlılık
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi görüşme tekniğinin zayıf yönlerinden biri değildir?

A
Kişisel yanlılığa açık olması
B
Yanlış anlaşılmalar ve eksik/hatalı bilgi toplanması
C
Özel yaşamın gizliliğinin korunması
D
Farklı bireylere ulaşılması
E
Zaman ve maliyet
Soru 10

Görüşme sonunda başvuranın kişisel ve sosyal yaşamında değişim yaratmayı amaçlayan görüşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapılandırılmış görüşme
B
Tedavi görüşmesi
C
Sosyal inceleme görüşmesi
D
Teşhis görüşmesi
E
Yapılandırılmamış görüşme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi NASVV'ın sosyal çalışmacıların sahip olması gerektiğini savunduğu genel yeterlilikleri destekleyici ek özelliklerinden biri değildir?

A
Karmaşık psikososyal olguları yorumlayabilmesi
B
Anlaşılır konuşabilme ve yazabilmesi
C
Başkalarına öğretebilmesi
D
Profesyonel ilişki için model olabilmesi
E
Duygu yüklü durumlar karşısında iletişimi kesmesi ve çalışmayı bitirmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi temel vardım ilişkisi değerlerinden biri değildir?

A
içtenlik
B
Empati
C
Kabul etmeme
D
Yargılamama
E
Saygı
Soru 13

Bir görüşme sürecinde görüşmeci ile başvuranın birlikte çalışmasının getirdiği etkileşimli ortaklıktan doğan ilişki yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Profesyonel olmayan ilişki
B
Karşıt aktarım ilişkisi
C
Çalışma işbirliği
D
Aktarım ilişkisi
E
Gerçek ilişki
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi psikoterapi, psikolojik danışma ve bireyle sosyal çalışma yöntemlerinin ortak noktalarından biri değildir?

A
Sanal ortamda gerçekleşebilmesi
B
Profesyonel ilişki için görüşme tekniklerini kullanması
C
Yardım etme amacı gütmesi
D
Benzer etik ilkelere dayanması
E
Sorunun çözümü için bireyin istekli olması gerektiğini kabul etmesi
Soru 15

Cari Rogers’a göre 'başvuranı kabul etme davranışının başka herhangi bir şarta bağlanmaması' aşağıdaki görüşme değerlerinden hangisi ile adlandırılır?

A
Başvuranı güçlendirme
B
Koşulsuz olumlu kabul
C
Yargılamama
D
Empati
E
Saydamlık
Soru 16

Üzerinde çalışılan her durumun bir problem olarak ele alınmasını ve problemin çözümü ile değişim sağlanacağını öne süren diğer adı değişim süreci olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Problem çözme yaklaşımı
B
Sistem yaklaşımı
C
Ekolojik yaklaşım
D
Psikanalitik yaklaşım
E
Psikososyal yaklaşım
Soru 17

Taburculuk işlemlerinin yapılması sırasında hastanın hastane ile yaşadığı sorunlar sosyal hizmet görüşme nedenlerinden hangisine örnektir?

A
Sosyal ilişkilerde doyumsuzluk
B
Resmi kurumlarla sorunlar
C
Performans güçlükleri
D
Yetersiz kaynaklar
E
Psikolojik sorunlar
Soru 18

Görüşmeye dayanak olan yaklaşımlardan biri olan psikodinamik kuramı geliştiren bilimadamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Freud
B
Bronfenbrenner
C
Skinner
D
Rogers
E
Pavlov
Soru 19

Kendini oluşturan herhangi bir parça ortamdan çekildiğinde işleyişi aksayan etkileşimsel yapı yada bütün olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süreç
B
Grup
C
Değerlendirme
D
Yardım
E
Sistem
Soru 20

Sistem yaklaşımının temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
İlişki-Denge-Karmaşa
B
Bütünlük-İIişki-Denge
C
Bütünlük-Çelişki-Kaos
D
Sorun-Çelişki-Denge
E
Çelişki-İlişki-Sistem
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x