Görüşşme Teknikleri 2017-2018 Final Sınavı

Görüşşme Teknikleri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Biyo-psiko-sosyal yaklaşımın en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyin ailesiyle bir arada incelenmesidir.
B
Bireyin bir bütün olarak ele alınmasıdır.
C
Bireyin psikolojik yönlerinin vurgulanmasıdır.
D
Bireyin bulunduğu çevre bağlamında değerlendirilmesidir.
E
Bireyin biyolojik ve sosyal yönlerinin incelenmesidir.
Soru 2

Görüşmeye dayanak oluşturan yaklaşımlardan biri olan Problem Çözme Yaklaşımı'nın problem tanımlamayı izleyen aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çözüm önerilerinin uygulamaya geçirilmesi
B
Alternatif çözüm önerilerinin geliştirilmesi
C
Önerilerden seçim yaparak amaçların belirlenmesi
D
Çözüm önerilerinin izlenmesi
E
Çözüm önerilerinin ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi
Soru 3

Görüşme kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Görüşme, birey davranışlarını ve duygularını anlamamızı sağlar.
B
Görüşme, deneyimleri anlamayı kolaylaştırır.
C
Görüşmede karşılıklı etkilenme söz konusudur.
D
Görüşme sosyal etkileşim sürecidir.
E
Görüşme sohbet şeklinde yapılandırılabilir.
Soru 4

Yardım ilişkisi kurmada temel değer olan saygı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
Karşıdaki bireyi koşulsuz kabul etmek
B
Şeffaf olmak
C
Bireyin kendine güvenmesini sağlamak
D
Bireyin özgür ve biricik olduğunu bilmek
E
içten omak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi etkin dinleyicilerin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Karşıdaki kişi konuşurken tavsiyelerde bulunur.
B
Söylenenleri karşı tarafın anlayıp anlamadığını kontrol eder.
C
iletişime odaklanır.
D
Sözsüz iletişim kanallarını kullanır.
E
Göz teması kurarak, mimik ve jestleri takip eder.
Soru 6

Görüşmenin kuramsal dayanaklarından biri olan Sistem Yaklaşımı'nın üç temel ilkesi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Bütünlük-Çelişki-Kaos
B
Bütünlük-İIişki-Denge
C
Çelişki-ilişki-Sistem
D
İlişki-Denge-Karmaşa
E
Sorun-Çelişki-Denge
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi temel vardım ilişkisi değerlerinden biri değildir?

A
içtenlik
B
Saygı
C
Sevgi
D
Saydamlık
E
Empati
Soru 8

Sürekli okuldan kaçan, okuldaki arkadaşlarıyla kavga eden bir çocuğun bu sorunlarını çözmek amacıyla aşağıdaki sosyal hizmet görüşmelerinden hangisi yapılmalıdır?

A
Bilgi toplama görüşmeleri
B
Teşhis görüşmeler
C
Tedavi görüşmeleri
D
Yapılandırılmış görüşme
E
Grup görüşme
Soru 9

Sözlü veya sözsüz iletileri alma, kavrama, yorumlama ve değerlendirme işlemlerinden sonra onlardan bir anlam oluşturma ve onlara tepkide bulunma sürecine ne ad verilir?

A
Dinleme
B
Bağlam oluşturma
C
ileti
D
Gürültü
E
Yapılandırma
Soru 10

Sosyal hizmet görüşmelerinde gözlem verileri hangi durumlarda cok önemli hale gelir?

A
Görüşülen bireylerin sağır ve dilsiz olduğu durumlarda
B
Görüşmeci anadilinden farklı dille görüşme yaptığında
C
Görüşülen bireyin çok hızlı konuştuğu durumlarda
D
Görüşülenden tam ve spesifik cevapların alınamadığı durumlarda
E
Görüşülen bireyin çok yavaş konuştuğu durumlarda
Soru 11

Görüşme değer ve tekniği olarak empatinin en önemli getirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görüşmeciye saygı duymayı sağlar.
B
Başvuranın kendini kabul edilmiş hissetmesini sağlar.
C
Başvurana değerli olduğu hissini yaşatır.
D
Başvuranda anlaşıldığı duygusu yaratır.
E
Sempatik iletişimden uzaklaştırır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir görüşmede olumsuz ilişkiye yol açan nedenlerden biri değildir?

A
Katılım davranışlarının kullanımı
B
Tarafların birbirlerine olumlu duygular beslememesi
C
Aktarım ilişkisi gelişmesi
D
Karşıt aktarım ilişkisi gelişmesi
E
Görüşmeci ve başvuranın kişisel değer ve inançlarının çatışması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi görüşmede plansız sonlandırma gerektiren durumlardan biri değildir?

A
Görüşmecinin görevinden ayrılması nedeniyle çalışmanın sonlandırılması
B
Görüşmeci ile başvuran arasında çalışma işbirliği oluşması
C
Başvuranın gerekçesiz çalışmadan çekilmesi
D
Kurumsal sınırlılıklar nedeniyle çalışmanın bitirilmesi
E
Zaman sınırı nedeniyle çalışmanın sonlandırılması
Soru 14

Asenkronize (Eş-zamansız) yapılan görüşmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Gözlem verilerini önemli hale getirir.
B
Görüşmeci ile görüşülenin ifadelerinin ayrıştırılmasını gerektirir.
C
Çelişkili ve üstü kapalı bilgiler elde edilmesine neden olabilir.
D
Görüşmecinin hafızasının kuvvetli olmasını gerektirir.
E
Görüşme sürecindeki yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet görüşmelerinde veri kaydını zorlaştıran sorunlardan biri değildir?

A
Sosyal çalışmacının özellikleri
B
Tercih edilen kayıt yöntemleri
C
Sosyal hizmet kurumunun özellikleri
D
Başvuranın özellikleri
E
Görüşme şekil ve türleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet görüşmelerindeki etik ilke ve sorumluluklardan biri değildir?

A
Başvuranın onayını almak
B
Başvuranı görüşme hakkında bilgilendirmek
C
Başvurana saygılı olmak
D
Başvurana haklarını okumak
E
Daha zayıf olan başvuranı korumak
Soru 17

Ülkemizde özürlü ve yaşlılara sunulan sosyal hizmetler aşağıdaki bakanlıklardan hangisi bünyesinde gerçekleşir?

A
içişleri Bakanlığı
B
Avrupa Birliği Bakanlığı
C
Sağlık Bakanlığı
D
Milli Eğitim Bakanlığı
E
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi unutkanlık sorunu yaşayan yaşlı bireylerle yapılan görüşmelerde görüşme uzmanının doğrudan dikkate alması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Konuşulanların yaşlı tarafından tekrarlanmasının istenmesi
B
Görüşmenin kısa tutulması gerekliliği
C
Görüşme sırasında açık ve anlaşılır konuşma gerekliliği
D
Yaşlı bireylerin sürekli ölüm kaygısı yaşadıkları
E
Hatırlatma amaçlı ipuçları kullanılması
Soru 19

Yaşlılık bilimi anlamına gelen bilimsel disiplin ________ , yaşlılık tıbbı anlamına gelen disiplin ise ________ olarak bilinmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Yaşlılık hekimliği, Gelişim psikolojisi
B
Psikiyatri, Gerontoloji
C
Geriatri, Gerontoloji
D
Gelişim psikolojisi, Geriatri
E
Gerontoloji, Geriatri
Soru 20

Sosyal hizmetlerde etik yaklaşımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
işlerin yapılışı açısından farklı yaklaşım ve bakış açısı geliştirilmesini sağlar.
B
Sosyal hizmet çalışanlarının eylemde bulunmak için nasıl karar alacağını belirler.
C
Sosyal hizmet çalışanlarının çalışma hayatlarını iyileştirir.
D
Sosyal hizmet çalışanlarının eylemlerinde neyin belirleyici olduğunu gösterir.
E
Sosyal hizmet çalışanlarının olası eylemler arasında seçim yapmasını kolaylaştırır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x