Görüşşme Teknikleri 2017-2018 Vize Sınavı

Görüşşme Teknikleri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gazetede bir haber okurken haberle ilgili fotoğraf aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisine örnektir?

A
Geri bildirim
B
Kanal
C
ileti
D
Kaynak
E
Kod
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi gürültüye neden olan kaynaklara örnek değildir?

A
Aşırı yorgunluk
B
Alkışlayarak geribildirim vermek
C
Hedefle ilgili olumsuz ön yargılar
D
Televizyonda oluşan görüntü kaybı
E
Kitaptaki silinmiş yazılar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yapılandırılmış görüşmenin sakıncalarından biridir?

A
Görüşmeci sayısı birden fazla ise farklı stillerden kaynaklanan sorunları en aza indirmesi
B
Cevapların kaydedilmesi sayesinde zaman içerisindeki değişimi görmeyi sağlaması
C
Detaylı bilgi almayı sağlaması
D
Görüşmeciye tanıdığı esnekliğin az olması
E
Cevapların sayısal kaydedilmesi ile başvuranlar arasında karşılaştırma yapma imkânını sağlaması
Soru 4

Gerçekleri aramak yerine kendi görüşlerini gerçek sanarak, onların doğruluğunu kanıtlamaya çalışan görüşmeci, görüşmenin zayıf noktalarından hangisinin ortaya çıkmasına neden olur?

A
Görüşmecinin terapist gibi davranması
B
Özel yaşamın korunamaması
C
Coğrafi uzaklık
D
Anketin tercih edilmesi
E
Kişisel yanlılık
Soru 5

Başvurana sorulacak soruların görüşme anında karar verildiği görüşme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Odak
B
Yarı yapılandırılmış
C
Yapılandırılmış
D
Yapılandırılmamış
E
Bilgi toplama
Soru 6

Bayramlaşma sırasındaki aile üyeleri arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel mesafe
B
Kişisel mesafe
C
Sosyal mesafe
D
Genel mesafe
E
Mahrem mesafe
Soru 7

Yakınlarını kaybetmiş kişilerin moderator eşliğinde bir araya gelerek sorunlarını dile getirdikleri görüşme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapılandırılmış
B
Beyin fırtınası
C
Nominal grup
D
Odak grup
E
informel grup
Soru 8

Ekonomik krizin olduğu bir dönemde parayla ilgili mesajların daha çok dikkat çekmesi aşağıdaki iletişim bağlamlarından hangisine örnektir?

A
Kültürel
B
Mekânsal
C
Sosyal-psikolojik
D
Zamansal
E
Fiziksel
Soru 9

İletişimde beden dilinin kullanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Beden dili jest ve mimiklerden oluşur.
B
Abartılı beden dili kullanımı, mesajların geri planda kalmasına neden olur.
C
Beden dili her kültürde aynıdır.
D
Beden dili ile mesajlar arasında tutarlılık olmalıdır.
E
Jestler, verilen mesajları somut hale getirir.
Soru 10

“Depresyona girmiş, yalnız ve intihara eğilimli bir başvuranla nasıl iş bulabileceği ve nasıl işe başvurabileceği” konusunda gerçekleştirilen görüşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fikir alışverişi görüşmeleri
B
Tedavi görüşmeleri
C
Hızlandırılmış görüşmeler
D
Bilgi toplama ya da sosyal inceleme görüşmeleri
E
Teşhis ya da karar verme görüşmeleri
Soru 11

Yardım ilişkisi değerleri bağlamında, başvuran ile düşünmek ________, başvuran gibi düşünmek ________ adıyla bilinmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
sempati - doğallık
B
empati - sempati
C
saygı - güçlendirme
D
empati - saygı
E
kabul etme - saydamlık
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacıların temel uygulama ilkelerinden biri değildir?

A
Görüşmecinin meslek bilinci ile hareket etmesi
B
Görüşmecinin bilimsel dayanaklara dikkat etmesi
C
Başvuran ve görüşmeci arasında profesyonel bir ilişkinin olması
D
Bireyin biyolojik, sosyolojik ve psikolojik bir varlık olarak ele alınması
E
Görüşmecinin başvuranın zayıf yönlerine vurgu yapması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi görüşme yapan uzmanın kişisel başarısında doğrudan etkili olan bireysel özelliklerden biri değildir?

A
Etnik köken
B
Zeka
C
Kişilik
D
Esneklik
E
Kendini tanıma
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi psikoterapi, psikolojik danışma ve bireyle sosyal çalışmanın ortak noktalarından biri değildir?

A
inceleme ve sorun çözme aşamalarını içermeleri
B
Profesyonel ilişki için görüşme tekniklerini kullanmaları
C
Sorunun çözümü için bireyin istekli olması gerektiğini kabul etmeleri
D
insanlara yardım etme amacı gütmeleri
E
Benzer etik ilkelere dayanmaları
Soru 15

“Üçüncü kulakla dinleme” olarak da bilinen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aktif dinleme
B
Pasif dinleme
C
Kısmi dinleme
D
Kestirici dinleme
E
Seçici olmayan dinleme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ekolojik yaklaşımın görüşme açısından yararlarından biri değildir?

A
Başvuranı değişim sürecinin baş aktörü konumuna yerleştirir.
B
Çevre kavramının sosyal çevre yönüne vurgu yapar.
C
Görüşmecinin diğer disiplinlerden bağımsız çalışmasını sağlar.
D
Başvuranın çevresiyle ele alınmasını sağlar.
E
Görüşmenin iç-dış bütünlüğü içinde ele alınmasını sağlar.
Soru 17

Ruhsal sorunların bilinçaltından kaynaklandığını savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikodinamik Kuram
B
Bilişsel Kuram
C
Problem Çözme Yaklaşımı
D
insancıl (Hümanistik) Kuram
E
işlevsel Yaklaşım
Soru 18

1. Freud
2. Bronfenbrenner
3. Skinner
K. Psikodinamik Kuram
L. Ekolojik Yaklaşım
M. Davranışçı Kuram
N. Problem Çözme Yaklaşımı
O. Psikososyal

Yaklaşım Yukarıda verilen kuram ve kuramcıların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
1-K, 2-L, 3-M
B
1-K, 2-M, 3-0
C
1-L, 2-M, 3-K
D
1-L, 2K, 3-M
E
1-0, 2-M, 3-N
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet görüşmelerinin gerçekleştirildiği enformel görüşme ortamlarından biridir?

A
Yatılı kurumlar
B
Kreşler
C
Parklar
D
Okullar
E
Sorun sahibinin evi
Soru 20

Süreci bilimsel araştırmaların aşamalarına benzeyen ve değişim sağlamayı hedefleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikanalitik Yaklaşım
B
Psikososyal Yaklaşım
C
Ekolojik Yaklaşım
D
Sistem Yaklaşımı
E
Problem Çözme Yaklaşımı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x