Görüşşme Teknikleri 2018-2019 Final Sınavı

Görüşşme Teknikleri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kod açma işlevine bir örnektir?

A
ileti gönderme
B
Kanal oluşturma
C
Mesaj yazma
D
Kodlama
E
Dinleme
Soru 2

Beden dili her kültürde aynıdır. (I) Beden dili jest ve mimiklerden oluşur. (II) Jest ve mimikler esas ve ikincil olarak iki grupta sınıflandırılır. (III) Beden dili ile verilmek istenen mesajların çatışmaması gerekir. (IV) Mesajların alıcı tarafından daha kolay anlaşılması için jest ve mimikleri kullanmak faydalı olabilir. (V) Beden dilinin aşırı kullanımı, alıcının mesajın kendisine odaklanmasına zorlaştırır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi çıkarıldığında beden dili ve iletişimle ilgili verilen bilgiler doğru olur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 3

Çocuk suçlularla yapılan bir çalışmada her çocuğa farklı sorular sorarak görüşmenin içeriğine göre soruları değiştirmek görüşme tekniklerinden hangisine örnektir?

A
Odak grup
B
Yapılandırılmış
C
Yazılı
D
Yapılandırılmamış
E
Yarı-yapılandırılmış
Soru 4

Görüşme ve sohbet kavramı arasındaki ayrımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Görüşme iyi vakit geçirmek için yapılır.
B
Sohbette kişilerin rol ve sorumluluk dağılımı vardır.
C
Sohbette bilinçli bir şekilde hazırlanma ve resmi bir yapı söz konusudur.
D
Görüşmeci ve başvuranın özellikleri birbirine benzerdir.
E
Görüşmenin bilinçli olarak tespit edilen bir amacı vardır.
Soru 5

Bir görüşme sürecinde karşısındaki kişinin anlattıklarını kaçırmamaya dikkat ederek uyanık bir şekilde dinleyen Buse zaman zaman kısa notlar da tutmaktadır.
Yukarıdaki görüşme sürecinde Buse aşağıdaki dinleme türlerinden hangisini kullanmıştır?

A
Seçici olmayan dinleme
B
Aktif dinleme
C
Benmerkezci dinleme
D
Kısmi dinleme
E
Kestirici dinleme
Soru 6

İletişim esnasında karşısındakini sadece söz sırası kendisine gelsin diye dinleyen kişileri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aktif dinleyici
B
Kestirici dinleyici
C
Benmerkezci dinleyici
D
Kısmi dinleyici
E
-mış gibi yapan dinleyici
Soru 7

1 İlişki
2 Denge
3 Bütünlük
K. Sistemi oluşturan parçaların en az sistemin kendisi kadar önemli olması
L. Sistemlerin kendilerini ayakta tutma çabası
M. Parçaların toplamından büyük olması
N. Öğelerin bağımsız özellikler taşıması
O. Dengesizliğin sistemi bozması

Yukarıda verilen sistem kuramı kavramları ile açıklamalarının doğru eşleşmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-K, 2-L, 3-M
B
1-K, 2-M, 3-O
C
1-L, 2-K, 3-M
D
1-L, 2-M, 3-K
E
1-O, 2-M, 3-N
Soru 8

Sistem yaklaşımının temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
İlişki-Denge-Karmaşa
B
Bütünlük-İlişki-Denge
C
Çelişki-İlişki-Sistem
D
Sorun-Çelişki-Denge
E
Bütünlük-Çelişki-Kaos
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi görüşmenin sorun çözme girişimi aşamasında yapılanlardan biri değildir?

A
Planın sonuçlarını değerlendirme
B
Değişimi sürekli kılma
C
Planı uygulama
D
Bilgi toplama
E
Değişim sağlama
Soru 10

Bir görüşme sürecinde genel değerlendirme aşamasından sonraki aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kayıt tutma
B
Sorun çözme girişimi
C
İzleme
D
Sonlandırma
E
Başlama
Soru 11

Görüşmecinin ilgili ve dikkatli olduğunu gösteren tüm gözlenebilir eylemleri ________ olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri değerlendirmede kullanılan eylem ve teknikler düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Geçişler
B
Duyguların yansıtılması
C
Tekrarlama
D
Katılım davranışları
E
Özetleme
Soru 12

Sosyal çalışmacılar görüşme tekniğini aşağıdaki amaçlardan hangisi için kullanmaz?

A
Klinik ve analitik yöntemin bir parçası olarak
B
Başvurana yardım etmek
C
Bilimsel araştırma yönteminin bir parçası olarak
D
Başvuranı tedavi etmek
E
Başvuran hakkında bilgi edinmek
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisi doğru ve başarılı veri kaydının bir gereğidir?

A
Mutlaka cihazla kayıt yapmak
B
Yazı temelli görüşmeler yapmak
C
Veri kaydında tek bir yöntem kullanmak
D
Gizli kayıt yapımak
E
Uzman kişilerden faydalanmak
Soru 14

Görüşme verilerinin kaydedilmesinde kullanılan yöntemlerden hangisi görüşme sırasında yapılan gözlemleri canlandırabilir?

A
Not alma
B
Araştırma günlüğüne kayıt
C
Cihazla kayıt
D
Ağ yazışması
E
Yazı temelli kayıt
Soru 15

Çocuk haklarını ilgilendiren en önemli uluslararası yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonu
B
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
C
Magna Carta
D
Anayasa
E
Hiçbir Çocuk Geride Kalmasın Hareketi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi psikiyatrik ortamlarda çalışan sosyal çalışmacıların rollerinden biri değildir?

A
Sosyal biyografi uzmanlığı
B
Koordinatörlük
C
Savunuculuk
D
Liderlik
E
Eğitimcilik
Soru 17

Yaşlı bireyler için yapılması gerekenler ile ilgili bakış açısını belirleyen en güncel anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geriatri
B
Başarılı yaşlanma
C
Sağlıklı yaşlanma
D
Yaşlanmama
E
Gerontoloji
Soru 18

Sosyal hizmetlerde etik karar verme sürecinin ilk basamağında yapılan iş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etik sorun ve gerçekleştiği bağlam belirlenir.
B
Problemle ilgili değişkenler açıklanır.
C
Etik ilkeler doğrultusunda etik sorun değerlendirilir.
D
Etik sorunun oluştuğu ortamdaki insanlarla görüşülür.
E
Etik soruna ilişkin etik kurallar belirlenir.
Soru 19

Bir felsefi disiplin olarak “etik” aşağıdakilerden hangisini incelemez?

A
“Ödev ve yükümlülük” gibi kavramları
B
“Sorumluluk ve gereklilik” gibi kavramları
C
“Erdem” kavramını
D
“iyi ve kötü” yle ilgili ahlaki yargıları
E
Yasaların yaptırım gücünü
Soru 20

__________, beklenen davranışların sergilenmesi, istenmeyenlerden kaçınılmasına rehberlik yapan sistemlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Etik Kod
B
Etik Standart
C
Etik Değer
D
Etik Kural
E
Etik Sorumluluk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x