Görüşşme Teknikleri 2018-2019 Vize Sınavı

Görüşşme Teknikleri 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uluslararası terörün sık yaşandığı bir dönemde, güvenlikle ilgili mesajların daha cok algılanması iletişim bağlamından hangisine örnektir?

A
Kültürel
B
Sosyal-psikolojik
C
Mekânsal
D
Zamansal
E
Fiziksel
Soru 2

Günümüzde sosyal medyayı iletişimde kullanmak aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisini olumlu etkileyerek daha cok kişiye ulaşmayı sağlar?

A
Denem alanı
B
Ortak referans çerçevesi
C
Gürültü
D
Geri bildirim
E
Kanal(Oluk)
Soru 3

Mesajı gönderen ve iletişim sürecini başlatan öge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alıcı
B
Kaynak
C
Geri bildirim
D
ileti
E
Kanal
Soru 4

Eskimoların giydikleri kıyafetler ve yaşadıkları iglo evler mesajdaki göstergelerden hangisine örnektir?

A
Görüntüsel
B
Kanal
C
Anlam
D
Belirtisel
E
Nedensiz
Soru 5

Önceden belirlenmiş bir tartışma akışı çerçevesinde grubu yönlendirerek, belirlenen zaman dilimi içerisinde hedeflenen bilgileri derleyen kişiye ne ad verilir?

A
Moderatör
B
Yönetici
C
Baş konuşmacı
D
Mütercim
E
Koordinatör
Soru 6

Eski hükümlülerin sosyal yaşama uyum sağlaması hakkında yapılan görüşmelerde katılımcıların bir arada yer aldığı ve moderatör eşliğinde duygu ve düşüncelerini aktardıkları görüşme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapılandırılmış
B
Nominal grup
C
Odak grup
D
Beyin fırtınası
E
Yarı-yapılandırılmış
Soru 7

Göçmen bir kişinin yaşadığı sorunları anlamak, koşulları hakkında bilgi toplamak için yapılan sosyal hizmet görüşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tedavi
B
Sosyal inceleme
C
Teşhis
D
Yapılandırılmış
E
Yapılandırılmamış
Soru 8

Yapılandırılmış görüşmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Elde edilen bilgi en düşük güvenilirliğe ve geçerliliğe sahiptir.
B
Görüşme yapılan her kişiye aynı sorular sorulur.
C
Sorulacak sorular önceden belirlenmiştir.
D
Görüşmeyi gerçekleştiren kişiye esneklik tanımaz.
E
Sorulacak soruların hangi sırada sorulacağı önceden belirlenmiştir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi görüşme yapan uzmanların benimsemeleri gereken uygulama ilkelerinden biri değildir?

A
Başvuranın güçlü yönlerine vurgu yapmak
B
Uygulamada kurumsal yararı başvuran yararından önde tutmak
C
Bireyi bir bütün olarak ele almak
D
Başvuran ile profesyonel ilişki kurulmak
E
Bilimsel dayanaklı uygulamaları temel almak
Soru 10

Aile içinde maruz kaldığı şiddet nedeniyle evden kaçan bir kişinin ekonomik ve sosyal hayata katılması için destek veren sosyal hizmet görüşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapılandırılmamış
B
Teşhis
C
Yapılandırılmış
D
Tedavi
E
Sosyal inceleme
Soru 11

Bir sosyal çalışmacı ilk görüşmede başvuran ile bir tür kontrat yapmıştır. Bu kontratta görüşmenin amacı, yaklaşık ne kadar süreceği, uyulması gereken kurallar belirlenmiştir.
Yukarıdaki durumda sosyal çalışmacının uyguladığı görüşme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gözlem
B
Yapılandırma
C
Teşvik etme
D
Dinleme
E
Dili etkili kullanma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi temel görüşme becerilerinden biri değildir?

A
Sessizlik
B
Yönetme
C
Nesnellik
D
Özetleme
E
Soru sorma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sözlü olmayan dilin temel bileşenlerinden biridir?

A
Etkili dil
B
ifade edici dil
C
Dinleme
D
Proksemiks
E
Alıcı dil
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çözülmesi gereken sorunun niteliğine göre farklılaşma göstermez?

A
Sorunun anlaşılmasına yardımcı olan kuram
B
Genel yaklaşım
C
Uygulama ilkesi
D
Çözüm yöntemi
E
Çözüm tekniği
Soru 15

Görüşme oturumlarının başından sonuna kadar edinilen bilgiler, başvuranın sorununun çözümüne ciddi katkıda bulunur.
Yukarıdaki ifadeyi doğru bulan bir sosyal çalışmacının yararlandığı değerlendirme unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşama olma
B
Ölçmeye dayanma
C
Yargıya yol açma
D
Sonuç olma
E
Süreç olma
Soru 16

I. Duygu ve davranışların öğrenme yoluyla edinilmesi
II. Önemli temsilcilerinin Skinner ve Pavlov olması
III. Bağlanma kuramını kapsaması
IV. Bilinçaltı yaşantılarını merkeze alması
V. Sorunlu davranışların öğrenilmiş olması
Yukarıdakilerden hangileri Davranışçı Kuramın özeliklerindendir?

A
II ve III
B
IV ve V
C
I, II ve V
D
II, III ve IV
E
II, IV ve V
Soru 17

Kendisine başvurmuş olan kişiye “Aslında sizin sorununuz gerçekte olanlar ile isteklerinizi birbirine karıştırmanız” diyen bir sosyal çalışmacının benimsediği kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlevsel
B
Davranışçı
C
Ekolojik
D
insancıl
E
Bilişsel
Soru 18

I. Kafeterya
II. Hastane
III. Okul
IV. Kreş
Yukarıdakilerden hangileri enformel görüşme ortamlarıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız IV
D
I ve II
E
II ve III
Soru 19

insancıl kurama göre halihazırda kim olduğumuz ________ , kim olmak istediğimiz ________ olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
gerçek benlik- gelecek benlik
B
ideal benlik- gerçek benlik
C
şimdiki benlik- ideal benlik
D
ideal benlik- ideal olmayan benlik
E
gerçek benlik- ideal benlik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim öğelerinden biri değildir?

A
Sosyal medya iletişimi
B
Beden hareketleri
C
Mekân kullanımı
D
Göz iletişimi
E
Yüz iletişimi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,60. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x