Halk Edebiyatına Giriş 1 2015-2016 Final Sınavı

Halk Edebiyatına Giriş 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Halk Edebiyatı olarak adlandırılan anlayışın Türkiye’de ortaya çıktığı zaman aşağıdakilerden hangisidir?

A
XIX. yüzyılın başları
B
XIX. yüzyılın sonları
C
XX. yüzyılın başları
D
XX. yüzyılın ortaları
E
XX. yüzyılın sonları
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Âşık Tarzı Halk Edebiyatının nazım-nesir karışık biçimde düzenlenmiş türlerinden biridir?

A
Koçaklama
B
Sicilleme
C
Mani
D
Varsağı
E
Halk Hikâyesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “kargış” örneği değildir?

A
Elin kırılmasın.
B
Yansın ocağın dumanın tütmesin.
C
Eyyüb’ün derdinden dert ver.
D
Uzasın dalların meyve tutmasın.
E
Allah belanı versin.
Soru 4

Atasözü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Çoğunlukla iki cümleden oluşurlar.
B
Atasözü her türlü sözlü ve yazılı folklor formu içinde yer alabilen bir türdür.
C
Atasözleri anonim değildir.
D
Bir fikri tasdik etmek amacında değildir.
E
Ne zaman ve nerede ortaya çıktıkları bellidir.
Soru 5

“Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. İsteğe bağlı olarak kelime değişikliğine gidilemez.” kuralı aşağıdaki deyimlerden hangisinde yoktur?

A
Etekleri zil çalmak
B
Eli açık olmak
C
Hem suçlu hem güçlü
D
Kırk dereden su getirmek
E
Kırdığı fındık kırkı geçti
Soru 6

Ilgıt ılgıt esen seher yelleri
Esip esip yâre değmeli değil
Yukarıdaki mısraların ölçü ve durakları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
6+5=11
B
5+6=11
C
4+4+3=11
D
4+3+4=11
E
3+8=11
Soru 7

“Ruhun tabibi” kavramı Halk Edebiyatında hangi tür için kullanılır?

A
Atasözü
B
Bilmece
C
Tekerleme
D
Alkış
E
Kargış
Soru 8

Atasözlerinin “Bir kısım atasözü, öğüt yerine kabul görmüş bir doğruyu yansız bir biçimde bildirir.” özelliği aşağıdaki atasözlerinin hangisinde görülür?

A
Körle yatan şaşı kalkar.
B
Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
C
Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
D
Sakla samanı gelir zamanı.
E
Karışık ipin buruşuk bezi olur.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi masal tekerlemelerinden biri değildir?

A
Oyalan bu yalan, fili yuttu bir yılan.
B
Kışı aştık yaz geldi/Abdal geldi saz geldi.
C
Babam on beş yaşındaymış/Anam kırkına varmış.
D
Cinler cirit oynarken eski hamam içinde.
E
Develer tellal, pireler berber iken.
Soru 10

Ağu içerse nuş olsun süçi içerse hoş olsun
Yunus ile yoldaş olsun gelsün Allah’ına giden
Yukarıdaki mısralar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Redif olan kelimeler “nuş”, “hoş”, “yoldaş” kelimeleridir.
B
iç kafiyeler kullanılmıştır.
C
Zengin kafiye kullanılmıştır.
D
Redif yoktur.
E
Tam kafiye kullanılmıştır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türk epik destanlarında karşılaşılan tiplerden biri değildir?

A
Kahramanın atı tipi
B
Al peren tipi
C
Bilge devlet adamı tipi
D
Kadın tipleri
E
Bozkurt tipi
Soru 12

Masalın en önemli tür şekil özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel anlatıcılar tarafından anlatılması
B
içinde olağanüstülükler bulunması
C
Gerçek bir zaman ve mekanın bulunmaması
D
içinde “formel” veya “tekerleme” adı verilen kalıp ifadelerin bulunması
E
Mensur olmaları
Soru 13

“Gümüşhane Masalları” üzerine doktora çalışması yapan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
TahirAlangu
B
Ziya Gökalp
C
Umay Günay
D
Saim Sakaoğlu
E
Yusuf Ziya Demircioğlu
Soru 14

Fıkraların evrensel olarak en yaygın işlevlerinden birisi olan bir kişi veya kurumu yıpratmak, gülünç duruma düşürmek ve geniş kitlelere yönelik propaganda malzemesi olarak kamuoyu oluşturmak işlevi ile ilgili fıkralara aşağıdakilerden hangisi bir örnektir?

A
Bekrî Mustafa Fıkraları
B
Aldar Köse Fıkraları
C
Yıldırım Akbulut Fıkraları
D
İncili Çavuş Fıkraları
E
Bektaşî Fıkraları
Soru 15

Kırım Ham’nın meddahı olduğuna inanılan, Kırım Tatar Türkleri arasında fıkraları yaygın olarak anlatılan fıkra tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aldar Köse
B
Jiyrenşe Şeşen
C
Ahmet Akay
D
Bektaşî
E
İncili Çavuş
Soru 16

Halk hikâyelerinin “Sonuç ve Dua” bölümü ile aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
“Vuslata erenler” ve “trajik sonla bitenler” şeklinde ikiye ayrılır.
B
Badeli âşıklardan sadece Âşık Garip vuslata ermiştir.
C
Âşık Kerem vuslata eremeyen âşıklardandır.
D
Mutlu sonla bitmeyen hikâyelerde “duvak kapama” adı verilen muhammes bir türkü söylenir.
E
Vuslata eremeyen aşıklar için gerçek vuslatın öbür dünyada olduğu belirtilir.
Soru 17

Epik Destan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kendine has bir mantığı vardır.
B
Ana temaları kahramanlıktır.
C
Birincil sözlü kültür ortamında sözlü olarak oluşturulmuşlardır.
D
Sonraki dönemlerde geniş topluluklar tarafından gerçek olarak algılanmıştır.
E
Kutsal anlatılardır.
Soru 18

Azerbaycan’da halk hikayeleri yerine kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ötünç
B
Hallap
C
Erteği
D
Nağıl
E
Koşuk
Soru 19

“Typen Turkischer Volksmarchen” adlı eserin yazarları aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Pertev Naili Boratav-Wolfram Eberhard
B
Ignacz Kunoş-Ziya Gökalp
C
Pertev Naili Boratav-Radloff
D
Pertev Naili Boratav-lgnocz Kunoş
E
Wolfram Eberhard-Umay Günay
Soru 20

“Migratory legends” teriminin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihî efsane
B
Gezgin efsane
C
Etiyolojik efsane
D
Memorat
E
Şehir efsanesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x