Halk Edebiyatına Giriş 1 2016-2017 Vize Sınavı

Halk Edebiyatına Giriş 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Belimizde kılıcımız Kirmâni
Taşı deler mızrağımın temreni
Yukarıdaki mısraların ölçüsü ve durakları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
5+6=11
B
6+5=11
C
8+3=11
D
4+3+4=11
E
4+4+3=11
Soru 2

I. En az beş dörtlükten meydana gelir.
II. Koşma tipi kafiye örgüsünden biri kullanılabilir.
III. Hacim bakımından nazım şekilleriyle de oluşturulabilir.
Yukarıdaki özelliklere sahip olan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşlama
B
Mani
C
Divani
D
Destan
E
Güzelleme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir alan araştırmasında yapılacak ön hazırlıklardan biri değildir?

A
Araştırma yapılacak mahallin tarihi, coğrafyası, kültür yapısıyla ilgili bilgiler edinmek
B
Araştırılan folklor olayı ile ilgili önceden yapılmış yayınlarını okumak
C
Araştırma süresini çalışmayı gerçekleştirirken belirlemek
D
Araştırılacak alanın haritasını temin etmek
E
Araştırma için gerekli malzemeyi temin etmek
Soru 4

Durak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çift sayılı olan heceli mısralarda, mısrayı iki eşit parçaya böler.
B
Mısralarda tek düzeliği önler.
C
Geleneksel olarak kelime ortasından bölünebilir.
D
Anlamı zenginleştirir.
E
Aynı hece ölçüsünde farklı duraklar olabilir.
Soru 5

Bir üstada olsam çırak
Bir olurdu yakın ırak
Yapsalar kemiğin tarak
Yar zülfünün tellerine

Yönüm Hakk’a döndürseler
Kemiğimi kavursalar
Harman gibi savursalar
Muhabbetin yellerine

Seyrâni kaldır parmağın
Vaktidir Hakk’a durmağın
Deryaya akan ırmağın
Katre olsam sellerine

Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Birinci dörtlüğün ilk üç mısra tunç kafiyedir.
B
Dörtlüklerin kafiye düzeni bbba cccd eeef şeklindedir.
C
Üçüncü dörtlüğün üçüncü mısraında ölçü, 4+4’tür.
D
Dörtlüklerin dördüncü mısralarında ölçü duraksızdır.
E
Dörtlük sonlarındaki “tel, “yel” ve “sel” kelimelerindeki “-el” sesleri şiirin ana kafiyesidir.
Soru 6

Türkiye’de yüzyıllardır Türk edebiyatı tarihi çalışmalarında kullanılan tezkirecilik yaklaşımını sona erdiren ve çağdaş Türk edebiyatı tarihçiliğinin başlangıcı kabul edilen, Mehmed Fuad Köprülü’nün kaleme aldığı makalenin adı ve yayınlandığı yer aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
XVI. Asrın Sonuna Kadar Türk Saz Şairleri/Bilgi Mecmuası
B
XVII. Asır Saz Şairlerinden Gevheri/Halkbilgisi Haberleri
C
Aşık Tarzının Menşei ve Tekamülü/Milli Tetebbular Mecmuası
D
Halk Medeniyeti-I Başlangıç/Halkbilgisi Haberleri
E
Türk Edebiyatı Tarihinde Usul/Bilgi Mecmuası
Soru 7

Salınarak yürü ceylan kuzusu
Kaçma maral kaçma ben avcı değilim
Seni sevmek imiş başım yazısı
Kaçma maral kaçma ben avcı değilim

Kâtibi kulunum yazı yazarım
Altın kalem ile tarih yazarım
Kâkülün teline inci dizerim
Kaçma maral kaçma ben avcı değilim

Yukarıdaki manzumenin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koşma şarkı
B
Zincirleme koşma
C
Asıl koşma
D
Musammat koşma
E
Tecnis koşma
Soru 8

Kutadgu Bilig ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yazarı Yusuf Has Hacib’tir.
B
1059-1060 tarihinde yazılmıştır.
C
Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
D
Eser devlet yönetimi hakkında bilgiler verir.
E
Manzum-mensur bir eserdir.
Soru 9

incecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye

Karacaoğlan’ın yukarıdaki dörtlükle başlayan şiiri konusuna göre hangi koşma türü ile yazılmıştır?

A
Semai
B
Koçaklama
C
Varsağı
D
Güzelleme
E
Taşlama
Soru 10

“Halk Medeniyeti I- Başlangıç” adlı yazı ile Türkiye’de folkloru ilk defa tanıtan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fuat Köprülü
B
Şinasi
C
Ziya Gökalp
D
Rıza Tevfik
E
Ziya Paşa
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde sadece Halk Edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A
Mit/Masal/Rubai/Ninni/Fıkra/Türkü
B
Mit/Masal/Tekerleme/Ninni/Fıkra/Türkü
C
Mit/Masal/Tekerleme/Ninni/Fıkra/Şarkı
D
Mit/Masal/Tekerleme/Ninni/Murabba/Türkü
E
Mit/Tahmis/Tekerleme/Ninni/Fıkra/Türkü
Soru 12

Kamlık (şamanlık) kaynaklı ozan-baksı edebiyat geleneği mirasını hangi edebiyat geleneği devralmıştır?

A
Divan edebiyatı geleneği
B
Tekke ve tasavvufi halk edebiyatı geleneği
C
Milli Edebiyat geleneği
D
Anonim halk edebiyatı
E
Âşık tarzı halk edebiyatı geleneği
Soru 13

I. Kültür kalıtımsaldır.
II. Kültür, insan tarafından meydana getirilir.
III. Geçmişten bugüne doğaya eklenmiş yaratmalar ve donatmalar bütünüdür.
IV. Sanat, müzik, mimari, düşünce, edebiyat gibi fikri ve estetik üretim alanları kültür içinde yer almaz.
Kültür ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 14

Bir bağ idi kim bu cana me’vâ
Her goncası cennet idi gûya
Yukarıdaki mısralar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Redif yoktur.
B
Birinci mısra 5+5 duraklıdır.
C
iç kafiye yoktur.
D
Tam kafiye vardır.
E
10’lu hece ölçüsüne göre yazılmışlardır.
Soru 15

I. insanın doğayla olan mücadelesi sonucu elde ettiği bilgi ve deneyimler yüz binlerce yıl sözlü iletişimle kuşaktan kuşağa aktarılmıştır.
II. iletişimin en eski ve etkili yollarından biridir.
III. Halk Edebiyatı olarak adlandırılan edebiyat geleneği sözlü değil, yazılı iletişimin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
IV. Edebiyat tarihinde her zaman yazılı iletişimden daha önemli olmuştur.
Sözlü iletişim ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
II ve IV
C
III ve IV
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 16

Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde 1948 yılında kapatılan Halk Bilimi Kürsüsü kim tarafından kurulmuştur?

A
Pertev Naili Boratav
B
Saim Sakaoğlu
C
Umay Günay
D
Fuat Köprülü
E
Özkul Çobanoğlu
Soru 17

Saadettin Nüzhet (Ergun) ve M. Ferit’in 1926 yılında yayınladıkları eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halk Şiirlerinin Şekil ve Nevi
B
Konya Masalları
C
Erzurum Masalları
D
Konya Halkiyat ve Harsiyatı
E
Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar
Soru 18

Altı mısralı bentlerle kurulan divan edebiyatı nazım şekline ne ad verilir?

A
Müseddes
B
Muhammes
C
Murabba
D
Divan
E
Selis
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “Türkçülük” akımı içinde yer alan isimlerden biridir?

A
Ziya Paşa
B
Şinasi
C
Cenap Şahabettin
D
Rıza Tevfik Bölükbaşı
E
Recaizade Mahmud Ekrem
Soru 20

Ziya Paşa’nın sözlü edebiyat ürünlerine yer verdiği, Türkler arasında “halka doğru” yönelişlerinin ilk çalışması olarak kabul edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durûb-ı Emsâl-i Osmaniyye
B
Türk Edebiyatı Tarkihi
C
Harabat
D
Şiir ve inşa
E
Türk Edebiyatında Usul
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x