Halk Edebiyatına Giriş 1 2017-2018 Vize Sınavı

Halk Edebiyatına Giriş 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir velinin kerametlerini anlatan kısa hikayelerin toplandığı kitaplara ne ad verilir?

A
Yaş-nâme
B
Durûb-ı Emsal
C
Menâkıb-nâme
D
Nakş-ı Hayâl
E
Segir-nâme
Soru 2

Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev'i adlı eser kime aittir?

A
Saadettin Nüzhet (Ergun)
B
Ahmet Talat Onay
C
Mehmed Fuat Köprülü
D
Ziya Paşa
E
Bilge Seyitoğlu
Soru 3

Dıştan bakış terimi derleme yöntemlerinden hangisi içerisinde yer alır?

A
Liste
B
Alan araştırması
C
Anket
D
Buldurmaca
E
Katılımsız gözlem
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Karpatlar ile Ural Dağları arasında yaşayan ve Kıpçaklar hakkında misyonerlik yapan Fransiskan rahipler tarafından yazılan bilmece türünün en eski kaynaklarından biridir?

A
Kelile ve Dimne
B
Câmi’ü’t-tevârih
C
Dürretü’t-Tican
D
Codex Cumanicus
E
Durûb-ı Emsal
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyatı türlerinden biridir?

A
Mani
B
Hikmet
C
Semaî
D
Varsağı
E
Güzelleme
Soru 6

Nesnel, eleştiriye açık, sistemli ve tutarlı bilgiye ne ad verilir?

A
Sosyal bilgi
B
Bilimsel bilgi
C
Geleneksel bilgi
D
Kültürel bilgi
E
Deneysel bilgi
Soru 7

Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Müzik ve mimari gibi estetik üretim kültür içerisinde yer almaz. alanları
B
insanın insanla olan mücadelesi meydana gelir. sonucu
C
Kuşaklar boyunca aktarılan bilgi öğelerinden oluşur. birikimi
D
Kalıtımsaldır.
E
Doğanın insana sunduğu ürünlerden oluşur.
Soru 8

Halkın beğendiği şiir ve faydalı bilgileri yazdığı ince uzun defterlere ne ad verilir?

A
Mecmua
B
Cönk
C
Defter
D
Divan
E
Antoloji
Soru 9

Dinî ayin ve tören amaçlı bir örnek üzere kalıplaşmış hareketlere ne ad verilir?

A
Naturalist
B
Teatral
C
Ritüel
D
Pozitivist
E
Animist
Soru 10

Osmanlı Devleti döneminde “ulus devlet” kurma amacıyla ortaya çıkan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İslamcılık
B
Batıcılık
C
Devletçilik
D
Türkçülük
E
Osmanlıcılık
Soru 11

Ambrose Merton takma ismiyle Folklor terimini ilk defa kullanılan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geza Kuun
B
Wilhelm Grimm
C
William John Tohms
D
Wolfram Eberhart
E
Anti Aarne
Soru 12

I. Müzik eşliğinde icra edilmesi
II. Animist dünya görüşü doğrultusunda oluşturulması
III. Tamamının dini içerikli olması
Yukarıdakilerden hangileri Birinci Sözlü Kültür Ortamının özellikleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi koşma türündeki bir şiirde işlenen konulardan biri değildir?

A
Allah inancı
B
Toplumdaki haksızlıklarla alay etme
C
Yurt, doğa ve mevsim tasvirleri
D
Güzelliklerin övgüsü
E
Yiğitlik ve kahramanlık
Soru 14

Mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün vezniyle yazılan aruzlu halk edebiyatı nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Semaî
B
Divanî
C
Muhammes
D
Selis
E
Şatranc
Soru 15

Kan döker hecrin ile subh u mesâ dîdelerim
Yok mu îmânın acep bendene bir pare güzel
Yukarıdaki beyitte kullanılan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vezn-i ahar
B
Şatranc
C
Semaî
D
Selis
E
Kalenderi
Soru 16

Dinleyin ağalar medhin edeyim Elma yanaklımın kara kaşlımın O gül yüzlerine kurban olayım Dal gerdanlımın sırma saçlımın
Yukarıdaki şiir aşağıdaki koşma türlerinden hangisinin içinde yer alır?

A
Semaî
B
Koçaklama
C
Taşlama
D
Güzelleme
E
Varsağı
Soru 17

Hey Emre’m Yunus bîçâre Bulunmaz derdine çâre
Yukarıdaki mısrada aşağıdaki kafiyelerden hangisi kullanılmıştır?

A
Tam kafiye
B
Tunç kafiye
C
Cinaslı kafiye
D
Zengin kafiye
E
Yarım kafiye
Soru 18

Özleminden yoruldum kapında durdur beni Ucu sana dek ulaflan bir zincire vur beni
Yukarıdaki beyitte aşağıdaki kafiyelerden hangisi kullanılmışır?

A
Tam kafiye
B
Zengin kafiye
C
Yarım kafiye
D
Cinaslı kafiye
E
Tunç kafiye
Soru 19

Künt ü kerizin ilân etmek diledi mevlâ
Yukarıdaki mısranın ölçüsü ve durağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
6+7=13
B
7+6=13
C
8+5=13
D
4+5+4=13
E
4+4+5=13
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x