Halk Edebiyatına Giriş 1 2018-2019 Final Sınavı

Halk Edebiyatına Giriş 1 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dinî ayin ve tören amaçlı bir örnek üzere kalıplaşmış hareketlere ne ad verilir?

A
Ritüel
B
Animist
C
Pozitivist
D
Teatral
E
Naturalist
Soru 2

Bilgi, duygu, düşüncelerin yazı ve elektronik kayıt imkânlarıyla depolama ve saklama tekniklerinin var olduğu kültürel ortamlara ne ad verilir?

A
Depolanabilir Kültür Ortamı
B
Saklanabilir Kültür Ortamı
C
Düşünsel Kültür Ortamı
D
ikincil Sözlü Kültür Ortamı
E
Birincil Sözlü Kültür Ortamı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sözlü edebiyat ürünlerini derleme ve yayınlama işini dönemin evrensel kurumlan ölçüsünde akademik ve sistematik bir hale dönüştürmeyi başaran kurumlardan biridir?

A
Anadolu Ses Bilgisi Derneği
B
Halkevleri
C
Türkiyat Enstitüsü
D
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
E
Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti
Soru 4

Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev'i adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Ahmet Talat Onay
C
Mehmed Fuat Köprülü
D
Bilge Seyitoğlu
E
Saadettin Nüzhet Ergun
Soru 5

Hey Emre’m Yunus bîçâre Bulunmaz derdine çâre
Yukarıdaki mısrada aşağıdaki kafiyelerden hangisi kullanılmıştır?

A
Zengin kafiye
B
Tam kafiye
C
Cinaslı kafiye
D
Yarım kafiye
E
Tunç kafiye
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tören tekerlemelerinden biridir?

A
Cinler cirit oynarken eski hamam içinde.
B
Develer tellal / pireler berber iken
C
Ben diktim, anam söktü / Anam dikti, ben söktüm.
D
Teknede hamur / Bahçede çamur / Ver Allahım ver / Sicim gibi yağmur.
E
O yalan bu yalan / fili yuttu bir yılan.
Soru 7

Seni gidi eskici yalağından su içip iki renge girmiş sahtiyan-ı atik suratlı kerata.
Yukarıdaki tekerleme aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Tören tekerlemeleri
B
Oyun tekerlemeleri
C
Âşıkların söyledikleri tekerlemeli şiirler
D
Masal tekerlemeleri
E
Karagöz-Hacivat tekerlemeleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi atasözü örneklerinden biridir?

A
Bugün çok nane molla görünüyorsun.
B
iğneyle kuyu kazmaya bayılıyor.
C
Onun hayatı pamuk ipliğine bağlı.
D
Bir şey istediği zaman kırk dereden su getiriyor.
E
Çobansız koyunu kurt kapar.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi cimrilik konusunu işleyen atasözlerinden biridir?

A
Sakla samanı, gelir zamanı.
B
Az tamah, çok ziyan getirir.
C
Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.
D
Körle yatan şaşı kalkar.
E
Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
Soru 10

Deyimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iki ya da daha fazla kelimeden oluşan kalıplaşmış ifadelerdir.
B
Deyimlerde yer alan kelimeler değişik anlamlar kazanabilir.
C
Kalıpsal ifadeler oldukları için, cümle içinde çekimli olarak kullanılmaz.
D
Gündelik konuşma dilinin temel yapı taşlarıdır.
E
Cümlenin anlamını zenginleştirirler.
Soru 11

Destanlarda görülen motiflerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
At motifinde kullanılan atlar olağanüstü özelliklere sahiptir.
B
Bozkurt, kahramana savaşlarda yardımcı olur.
C
Kutsal ışık motifi, kahramanın bir yerden bir yere gidişini sağlar.
D
Düğün motifi destanda nadiren karşımıza çıkan bir motiftir.
E
Ok-yay motifi destanlarda sadece savaş aleti olarak kullanılır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi “olağanüstü varlıklar, güçler ve kişilerle ilgili efsanelerden biri değildir?

A
Şekil değiştiren yaratıklar ile ilgili efsaneler
B
Kaderle ilgili efsaneler
C
Savaşlar ve felaketlerle ile ilgili efsaneler
D
Hayaletlerle ilgili efsaneler
E
Ölüm ve ölümlülerle ilgili efsaneler
Soru 13

Epik Destan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ana temaları kahramanlıktır.
B
Kutsal anlatılardır.
C
Birincil sözlü kültür ortamında sözlü olarak oluşturulmuşlardır.
D
Sonraki dönemlerde geniş topluluklar tarafından gerçek olarak algılanmıştır.
E
Kendine has bir mantığı vardır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “efsane” terimi yerine kullanılmaz?

A
Memorat
B
Sage
C
Legend
D
Predaniya
E
Esatir
Soru 15

Anlatmalık türlerin icracısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
icracılar, “destancı”, “masalcı” gibi isimler verilen uzmanlaşmış kişilerdir.
B
Profesyonel veya yarı profesyonel geleneksel sanatçı kimliğine sahiptirler.
C
Sanatçılar, sanatlarını geleneksel icra bağlamında gerçekleştirirler.
D
icracılar usta-çırak ilişkisi ile yetişirler.
E
Daha çok mitleri anlatmayı tercih ederler.
Soru 16

Masalın en önemli tür şekil özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçek bir zaman ve mekânın bulunmaması
B
içinde olağanüstülükler bulunması
C
içinde “formel” veya “tekerleme” adı verilen kalıp ifadelerin bulunması
D
Özel anlatıcılar tarafından anlatılması
E
Mensur olmaları
Soru 17

I. Olayların tarihî bir olaya dayanma zorunluluğu yoktur.
II. Nazım-nesir karışık düzenlemesine rağmen nesir kısımları ağırlık kazanmıştır.
III. Kahramanlıklarından ziyade aşk serüvenleri anlatılır.
Yukarıda sözü edilen halk edebiyatı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epik Destan
B
Halk Hikayesi
C
Memorat
D
Efsane
E
Masal
Soru 18

Halk hikâyelerinin “fasıl” bölümleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir bölümde tecnis okumak gelenek haline gelmiştir.
B
Mizahî bir atışma veya bir destana yer verilir.
C
Hikayeci bir divanî ile fasıl bölümüne başlar.
D
Daha çok aruz ölçüsüyle şiirler söylenir.
E
“Üstat-name” adı verilen usta âşıklardan üç şiir okunur.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Pertev Naili Boratav’ın eserlerinden biridir?

A
Typen Turkischer Volksmarchen
B
Türk Masalları
C
Keloğlan Masalları
D
İstanbul Masalları
E
Billur Köşk
Soru 20

“Elazığ Masalları” üzerine bir çalışma yapan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp
B
Saim Sakaoğlu
C
TahirAlangu
D
Umay Günay
E
Yusuf Ziya Demircioğlu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,40. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x