Halk Edebiyatına Giriş 1 2018-2019 Vize Sınavı

Halk Edebiyatına Giriş 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir kültür ürünü değildir?

A
Masa
B
Ağaç
C
Bilezik
D
Yatak
E
Otomobil
Soru 2

İnsanların bireysel deneyimlerini toplumsal bir yapıya; kültüre dönüşmesini sağlayan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görenek
B
Müzik
C
iletişim
D
Sanat
E
Gelenek
Soru 3

“Resmi Kültür” kavramı ile aynı anlamda kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitabî Kültür
B
Sözlü Kültür
C
Halkbilimi
D
Halk Kültürü
E
Eski Kültür
Soru 4

“Kuttören” anlamında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ritüel
B
Teatral
C
Naturalist
D
Pozitivist
E
Animist
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sözlü edebiyat ürünlerini derleme ve yayınlama işini dönemin evrensel kurumlan ölçüsünde akademik ve sistematik bir hale dönüştürmeyi başaran kurumlardan biridir?

A
Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti
B
Halkevleri
C
Anadolu Ses Bilgisi Derneği
D
Türkiyat Enstitüsü
E
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Tekke ve Tasavvuf? halk edebiyatı geleneğinin nazım-nesir karışık ürünlerinden biridir?

A
Şathiye
B
Hikmet
C
Devriye
D
Nefes
E
Gülbanklar
Soru 7

“Âşık Tarzının Menşei ve Tekâmülü” adlı çalışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türkiye’de Âşık Edebiyatı üzerine yapılan ilk çalışmadır.
B
Millî Tetebbular Mecmuası’nın ilk sayısında yayımlanmıştır.
C
1915 yılında yayımlanmıştır.
D
Âşık Edebiyatı incelemelerinde izlenecek yol ve yöntem hakkında bilgiler verir.
E
Rıza Tevfik Bölükbaşı tarafından yazılmıştır.
Soru 8

Folklor terimini ilk defa kullanan William John Thoms'un takma adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anti Aarne
B
Wilhelm Grimm
C
Ambrose Merton
D
Wolfram Eberhart
E
Geza Kuun
Soru 9

Bir velinin kerametlerini anlatan kısa hikâyelerin toplandığı kitaplara ne ad verilir?

A
Şehr-engiz
B
Şair-nâme
C
Sur-nâme
D
Menâkıb-nâme
E
Battal-nâme
Soru 10

Ziya Gökalp’in masallardan faydalanarak kaleme aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkçülüğün Esasları
B
Erzurum Masalları
C
Altın Işık
D
Usullere Dair: Tandır-name
E
Konya Masalları
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi atasözü kitabıdır?

A
Segir-nâme
B
Nakş-ı Hayâl
C
Menâkıb-nâme
D
Durûb-ı Emsal
E
Yaş-nâme
Soru 12

Salınarak yürü ceylan kuzusu
Kaçma maral kaçma ben avcı değilim
Seni sevmek imiş başım yazısı
Kaçma maral kaçma ben avcı değilim

Kâtibi kulunum yazı yazarım
Altın kalem ile tarih yazarım
Kâkülün teline inci dizerim
Kaçma maral kaçma ben avcı değilim

Yukarıdaki manzumenin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Musammat koşma
B
Asıl koşma
C
Zincirleme koşma
D
Tecnis koşma
E
Koşma şarkı
Soru 13

Dinleyin ağalar medhin edeyim Elma yanaklımın kara kaşlımın O gül yüzlerine kurban olayım Dal gerdanlımın sırma saçlımın
Yukarıdaki şiir aşağıdaki koşma türlerinden hangisinin içinde yer alır?

A
Güzelleme
B
Semaî
C
Taşlama
D
Koçaklama
E
Varsağı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çıkış yerleri birbirine yakın olan ve yarım kafiye yapılan sesteş seslerden biri değildir?

A
B
ŞZ
C
ZS
D
DT
E
ĞY
Soru 15

Benden özge sana yok âşık-ı âvâre güzel
Sûz-i firkat ile yakma beni nâre güzel
Yukarıdaki beytin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şatranc
B
Selis
C
Kalenderi
D
Divanî
E
Vezn-i âhar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinde hem hece hem de aruz ölçüsüyle yazılan nazım şekillerinden biridir?

A
Muhammes
B
Şatranc
C
Selis
D
Semaî
E
Kalenderî
Soru 17

Ey benim can içre canım
Şuh nevcivânım olma bî-vefâ Rahmeyle bana
Ben sana kurbanım gel kes gerdanım
Dök yerlere kanım tek ol âşinâ Olma bî-vefâ
Yukarıdaki şiirin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asıl Koşma
B
Ayaklı Koşma
C
Tecnis Koşma
D
Dedim Dedili Koşma
E
Musammat Koşma
Soru 18

Venedikten gelir teli
Ardıç ağacından kolu
Be Allah’ın sersem kulu
Şeytan bunun neresinde?
Yukarıdaki dörtlük konusuna göre hangi koşma türüne örnektir?

A
Güzelleme
B
Varsağı
C
Taşlama
D
Koçaklama
E
Semaî
Soru 19

Ek halinde redifi olan manzume aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yürü yiğit beyler namımız kalsın // Kelle getirenler bahşişin alsın
B
Yüksek uçan yorulur bir gün // Mizan terazisi kurulur bir gün
C
Evimizin önü marul // Sular akar harıl harıl
D
Vardım ki bağ ağlar bağıban ağlar // Sümbüller perişan güller kan ağlar
E
Kalenin üstü direk // Suyu nereden indirek
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x