Halk Edebiyatına Giriş 2 2016-2017 Vize Sınavı

Halk Edebiyatına Giriş 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Köy seyirlik oyunlarının oynandığı mekânlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Oyunlar kapalı yerlerde veya açık havada oynanır.
B
Oyunların oynandığı mekânda “tasvir” adı verilen kuklalar bulunur.
C
Oyunların oynandığı meydana “palanka” adı verilir.
D
Bu mekânlarda erkek seyircilerin oturduğu yere “mevki” adı verilir.
E
Bu mekânlarda oyuncular ve seyirciler arasında “parmaklık” denilen bir paravan bulunur.
Soru 2

Anadolu’da oyuncuların kendilerini kukla yerine soktukları kukla türüne ne ad verilir?

A
Yer kuklası
B
Ayak kuklası
C
Dev kuklası
D
Canlı kukla
E
ipli kukla
Soru 3

Eski Türklerde hayvanların doğum zamanı, yünlerin kırkılması, yaylaya çıkış, yayladan dönüş ve kış hazırlıkları için yapılan tören aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şölen
B
Yuğ
C
Sığır
D
Sığıt
E
Etlik
Soru 4

Kukla oyunundaki İhtiyar tipi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kurnaz ve hazır-cevap bir tiptir.
B
Onu sevmeyenler “Tirit”, “Parçacı”, “Moruk” gibi lakaplar takarlar.
C
Kaba saba ve açık saçık konuşan bir tiptir.
D
iki anlamlı sözler söyleyerek oyunun gelişmesini sağlar.
E
Oyunlarda Tombul, Fıstık, Kıvrak, Kışkış gibi adlarla da alır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi köy seyirlik oyunlarında kullanılan teknik araç-gereç kategorisinde yer alır?

A
Gerçek aksesuarlar
B
ideal aksesuarlar
C
Yapay dekor
D
Dikilmiş kostümler
E
Yapay müzik aletleri
Soru 6

Orta oyununda oyunu yöneten tip aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pişekâr
B
Kavuklu
C
ibiş
D
Zenne
E
Bebe Ruhi
Soru 7

Bahar olup yaz ayları gelince
Türlü çiçekleri açtı sılanın
Lâle ile sümbül boynun eğince
Sarı bülbülleri öttü sılanın

Gurbet ilde kimse yoktur ağlaya
Dertli yoktur benim gönlüm eğleye
Ala karlı mor sümbüllü yaylaya
Güzelleri sökün etti sılanın

Yukarıda verilen türkü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
12’li hece ölçü ile yazılmıştır.
B
Kafiye şeması abab cdcd... biçimindedir.
C
Dörtlüklerle kurulan kavuştaklı bir türküdür.
D
Dörtlüklerle kurulan bir türküdür.
E
Bentlerin son mısraları kavuştaktır.
Soru 8

Kesik mâni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Geçmişte daha çok İstanbul semaî kahvelerinde söylenirdi.
B
ilk mısraları yedi heceli olur.
C
Cinaslı kafiye kullanılır.
D
Çoğunlukla “azizim” “âşık der”, “ay balam” gibi hitap ifadeleriyle başlar.
E
Ayaklı mâni olarak da adlandırılır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre türküler grubunda yer alır?

A
Muhavere Türküleri
B
Esnaf Türküleri
C
Meddah Türküleri
D
Yoğ Türküleri
E
Fasıl Türküleri
Soru 10

Orta oyunu meydanı bölümlerinden olan yenidünya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Oyuncuların meydana girip çıktıkları bölümdür.
B
Çalgı çalan müzisyenlerin oturduğu yerdir.
C
Kavuklu’nun dükkan olarak kullandığı paravandır.
D
Oyuncuların oyunlarını icra ettikleri bölümdür.
E
Oyuna göre ev, hamam gibi mekanlar için kullanılan paravanalardır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sonrası Batı edebiyatlarının etkisiyle oluşan yeni edebiyatın roman ve tiyatro gibi türlerde verdikleri eserlerden yararlanılarak meydana getirilen orta oyunu fasıllarından biri değildir?

A
Talihsiz Delikanlı
B
Bir Çiçek Elli Böcek
C
Bir Hanımın intikamı
D
Ters Evlenme
E
Kadın Adama Ne Yapar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi meddah sopasının işlevlerinden biri değildir?

A
Oyunun bitişini haber vermesi
B
Yere vurularak oyunun başladığını bildirmesi
C
Kapının çalındığını belirtmesi
D
Saz yerine kullanılması
E
Süpürge yerine kullanılması
Soru 13

Evrensel olarak, “gölge tiyatrosu” olarak da adlandırılan bir tekniğin ve bu teknikle meydana getirilen sözlü edebiyat türlerinin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lal Oyunu
B
Karagöz Oyunu
C
Göçebe Oyunu
D
Samit Oyunu
E
Kartal Oyunu
Soru 14

Karagöz oyunu icrası sırasında şarkı ve türküleri okuyan kişiye ne ad verilir?

A
Sandıkar
B
Çengi
C
Yardak
D
Tasbaz
E
Dayrezen
Soru 15

“Hasta, İftar, Bekçi, Turşu, Emanet Para” gibi isimlerin kullanılabileceği Karagöz oyunu bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Giriş
B
Bitiş
C
Hatime
D
Fasıl
E
Muhavere
Soru 16

Curcuna içinde dans edip soytarılıklar yapan sivri külahlı, bazen yüzleri maskeli oyunculara ne ad verilir?

A
Köçek
B
Komedi oyuncusu
C
Curcuna-baz
D
Çengi
E
Çalgıcı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi mânilerin icra ve ibda edildikleri sosyo-kültürel bağlamlara dayalı olarak tasnif edildiği türlerden biri değildir?

A
Bekçi ve Davulcu Mânileri
B
Sokak Satıcılarının Mânileri
C
iş Mânileri
D
Sevda Mânileri
E
iç Anadolu Halk Hikâye Mânileri
Soru 18

Eski Türk kültüründe dini ve ruhani lider olan Kamların gerçekleştirdikleri törenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Törenlere kamlama adı da verilir.
B
Ulaştığı ruhlarla konuşur, onların sözlerini dinleyicilere duyurur.
C
Ulaştığı ruhları törene katılanlardan birisinin bedenini kullanarak konuşturur.
D
Davul çalarak istediği ruhlarla iletişim kurmaya çalışır.
E
Gök Tanrı’ya “alkış” denilen dualar ederek Tanrı’yı ulular.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ninni konularından biri değildir?

A
Vaat
B
Temenni
C
Üzüntü
D
Aşk
E
Dilek
Soru 20

Kafiye şeması aaxa bbxb ccxc... şeklinde düzenlenen türkü çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bentleri dörtlük kavuştakları tek mısra olan türküler
B
Bentleri dörtlüklerle kurulan kavuştaklı türküler
C
Bentleri mani dörtlükleriyle kurulan kavuştaksız türküler
D
Bentleri dörtlüklerle kurulan türküler
E
Beyitlerle kurulan kavuştaksız türküler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x