Halk Edebiyatına Giriş 2 2017-2018 Vize Sınavı

Halk Edebiyatına Giriş 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Orta oyuncuları tarafından kullanılan palanka teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yenidünya
B
Kafes
C
Mevki
D
Meydan
E
Dükkan
Soru 2

Orta oyununda ________ ve ________ rolleri hep Türkler tarafından oynanmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
ihtiyar-ibiş
B
Kavuklu - ibiş
C
Pîşekâr - Kavuklu
D
Pîşekâr-ibiş
E
Pîşekâr - ihtiyar
Soru 3

İçine bir insan girecek büyüklükte hazırlanan ve kukla içine giren kuklacı tarafından el, kol, ayak ve baş kısımları hareket ettirilerek oynatılan kukla türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
iskemle kuklası
B
Canlı kukla
C
Dev kuklası
D
Ayak kuklası
E
insan kuklası
Soru 4

Curcuna içinde dans edip soytarılıklar yapan sivri külahlı ve bazen yüzleri maskeli oyunculara ne ad verilir?

A
Curcuna-baz
B
ihtiyar
C
Komedi oyuncusu
D
Çengi
E
Çalgıcı
Soru 5

Âşıkların meydana getirdiği ağıtlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yas töreninde kadınlar tarafından okunur.
B
1960’lı yıllardan sonra Avrupa’ya giden Türk işçileri, ölen yakınları için para karşılığında âşıklara; ağıt, destan, kaset veya bantları yaptırmışlardır.
C
Destan nazım biçimiyle meydana getirilmiş ağıt-destanlardır.
D
XIX. yüzyılın yarısından itibaren A4 büyüklüğündeki kağıtlara basılarak satılanlara, yaprak destan adı verilir.
E
Çok uzun metinlerdir.
Soru 6

Karagöz oyununda yazılı bir metin yoktur. Karagözcü sözlü kültür ortamında oyununu ________ olarak oluşturur ve oynatır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
konuşma
B
derleme
C
doğaçlama
D
anonim
E
müsvedde
Soru 7

Beylerin Kini adlı oyun ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Erzincan'ın, İliç çevresinden derlenmiş bir oyundur.
B
Oyunun aktörlerinden olan gelin, gelinlik elbisesi giymiş bir erkektir.
C
Oyunculardan biri olan Arapoğlu’nun yüzü unla beyazlatılmıştır.
D
Mücerret fikirlerle ilgili oyunlar kapsamında yer alır.
E
Özkul Çobanoğlu tarafından derlenmiştir.
Soru 8

Yâr dayandı
Sineme yâr dayandı
Bu nasıl sevda idi
Tutuştu yâr da yandı
Yukarıdaki dörtlük, yapı bakımından aşağıdaki mâni türlerinden hangisine örnektir?

A
Tam mâni
B
Cinaslı mâni
C
Artık mâni
D
Yedekli mâni
E
Düz mâni
Soru 9

Bir yönüyle en evrensel dil olan ________ , aynı zamanda bir ulusun kendi varlığını ve gerçekliğini sözlü edebiyattan da önce idrak ettiği ve kendi varlığını seyrettiği bir ayna olmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
dans
B
mitoloji
C
müzik
D
anonim
E
hafıza
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ninni konularından biri değildir?

A
Aşk
B
Dilek
C
Üzüntü
D
Vaat
E
Temenni
Soru 11

Karagöz’ün muhâvere bölümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Genellikle Hacivat ve Karagöz’ün karşılıklı konuşmalarından oluşan bir bölümdür.
B
Karagöz ile Hacivat’ın birbirlerine ters düşen yaratılışları, ses, düşünce ve yetişme farklılıkları ortaya konulur.
C
Karagözcü bu bölümü seyircinin tepkisine bakarak uzatıp kısaltabilir.
D
Muhavereye başlamadan önce Hacivat bir semaî söyleyerek perdeye gelir ve perde gazeline başlar.
E
Genellikle asıl oyunun konusu ile ilgili değildir.
Soru 12

Mâni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dört mısralı yedili hece kalıbıyla yazılan ve “aaxa” kafiye şemasına sahip mâniye yedekli mâni adı verilir.
B
Yaygın olarak on birli hece ölçüsü kullanılır.
C
iki ila beş arasında mâni anlam bütünlüğüyle bir araya geldiğinde, semai isimli nazım şeklini oluştururlar.
D
Beş ve daha fazla mâni anlam bütünlüğüyle bir araya geldiğinde, koşma adında nazım şeklini oluştururlar.
E
Anonim Halk Edebiyatının en küçük nazım birimidir.
Soru 13

Ahmet Kutsi Tecer’in, Eskişehir'in köylerinden derlediği tarihî olaylara bağlı köy seyirlik oyunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemalcik
B
Tarla Sınırı
C
Saya Gezme
D
Göçebe
E
istiklâl Savaşı ve ipli kuklaya
Soru 14

Eski Türkçe'de el kuklasına da ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
bebek - konçak
B
korçak - kol korçak
C
çadır hayal - suretbaz
D
Kudhurcuk - el kuklası
E
kol korçak - çadır hayal
Soru 15

Geleneksel Türk halk tiyatrosunun veya seyirlik türlerin kökeni aşağıdakilerden hangisine dayanır?

A
Efsane
B
Şamanizm
C
Epik Destan
D
Mitoloji
E
Memorat
Soru 16

Dîvânu Lugati’t-Türk’te ninni kelimesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bişik cırı
B
Laylay
C
Allay
D
Balu balu
E
Alday alday
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi köy seyirlik oyunlarında kullanılan teknik araç-gereç kategorisinde yer alır?

A
Gerçek aksesuarlar
B
Yapay dekor
C
Yapay müzik aletleri
D
Dikilmiş kostümler
E
ideal aksesuarlar
Soru 18

Orta oyunu meydanı bölümlerinden olan yenidünya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Oyuncuların bölümdür. meydana girip çıktıkları
B
Çalgı çalan müzisyenlerin oturduğu yerdir.
C
Kavuklu’nun paravandır. dükkan olarak kullandığı
D
Oyuncuların bölümdür. oyunlarını icra ettikleri
E
Oyuna göre ev, hamam gibi mekanlar için kullanılan paravanalardır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi meddah sopasının işlevlerinden biri değildir?

A
Saz yerine kullanılması
B
Oyunun bitişini haber vermek için kullanılması
C
Kapının çalındığını belirtmek için kullanılması
D
Yere vurularak oyunun başladığını bildirmek için kullanılması
E
Süpürge yerine kullanılması
Soru 20

Karagöz oyununda kullanılan iki boyutlu kuklalara ne ad verilir?

A
Yardak
B
Tasvir
C
Hayal-baz
D
Hanende
E
Nev-niyaz
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x