Halk Hikayeleri 2015-2016 Final Sınavı

Halk Hikayeleri 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Halk hikâyeleri arasında yer verilen kısa, mensur, ibret verici veya güldürücü hikâyelere ne ad verilir?

A
Sersuhane
B
Duvaggapma
C
Karavelli
D
Peşrev
E
Selçuk
Soru 2

Ensar Aslan'ın derlediği halk hikâyeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Şah ismal - Mahmut ile Mehbub - Elif ile Mahmut
B
Bamsı Beyrek - Garip ile Senem - Yusuf ile Züleyha
C
Latif Şah - Salman Bey ile Turnatel Hanım -Sevdakâr Şah
D
Kellegöz - Tahir ile Zühre - Gül ile Ali Şir
E
Bey Böyrek - Yusuf ile Züleyha Karacaoğlan ile ismikan Sultan
Soru 3

Halk edebiyatı ve folklorla ilgili olarak çeşitli dergilerde (Çağrı, Türk Folklor Araştırmaları, Türk Edebiyatı, Tarla, Erciyes, Türk Folkloru, Kök, Ana, Karseli) makaleler yayımlamıştır. Repertuarındaki halk hikâyelerini Türk Dil Kurumu arşivine vererek sağlığında bildiklerinin kitaplaşmasını görmüştür.
Yukarıda sözü edilen âşık/halk hikâyeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşar Reyhanî
B
Gülistan Çobanlar
C
Murat Çobanoğlu
D
İslam Erdener
E
Şeref Taşlıova
Soru 4

“Oğlum üç köpüğü bana getirseydin, benim gözlerim açılacak, sonra da Bolu Beyi’nden intikamımı alacaktım der. Ancak olan olmuştur yapılacak bir şey yoktur. Bu üç köpük sana kahramanlık, ölümsüzlük ve şairlik kazandırmıştır.”
Yukarıdaki metin Köroğlu hikâyesinin hangi kolundan alınmıştır?

A
Köroğlu’nun Bolu Beyi Kolu
B
Köroğlu’nun Zuhuru Kolu
C
Köroğlu’nun Son Kolu
D
Köroğlu’nun Erzincan Kolu
E
Köroğlu’nun Erzurum Kolu
Soru 5

Şah İsmail hikâyesinde birden fazla eşle evlenme motifiyle karşılaşmaktayız. Bu hikâyede sözü edilen kızlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Güleseren - Gülendam - Arap bacı
B
Gülistan - Morgül - Karaüzengi
C
Gülnur - Gülpembe - Arapzengi
D
Gül - Gülgün - Arapgelin
E
Gülizar - Gülperi - Arapüzengi
Soru 6

A. Chodzko ve Pertev Naili Boratav’a göre Köroğlu soyu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avşar boyundan Türkmen
B
Teke boyundan Türkmen
C
Cerit boyundan Türkmen
D
Karakeçili boyundan Türkmen
E
Saçıkaralı boyundan Türkmen
Soru 7

Yaralı Mahmut hikâyesinde; bire bir savaşta Mahmut’un karşısına Arap görünümlü bir pehlivan çıkar, dövüşü kaybedince öldürüleceğini anlar ve yüzündeki peçeyi çıkarır. Böylece onun dünya güzeli bir kız olduğu ortaya çıkar.
Yukarıda sözü edilen kız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahinur
B
Gülşen
C
Gülizar
D
Gülperi
E
Mehbub
Soru 8

Fakiri, fukarayı incitmeme, zenginden alıp fakire dağıtma, çiftçilerin hamisi olma, gariplere yardım etme gibi özelliklerin ait olduğu halk hikâyesi kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dadaloğlu
B
Köroğlu
C
Karacaoğlan
D
Çobanoğlu
E
Kuloğlu
Soru 9

Kerem ile Aslı hikâyesinde Kerem ve Aslı’nın asıl adları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ahmet Mirza - Kara Sultan
B
Mahmut Bey - Kara Kız
C
Ahmet Bey - Karaca Kız
D
Resul - Senem
E
Mehmet Mirza - Ak Sultan
Soru 10

Karacaoğlan ile İsmikan Sultan hikâyesi ile benzerlik gösteren masal aşağıdakilerden hangisidir?

A
Helvacı Güzeli
B
Üç Turunçlar
C
Sabır Taşı
D
Muradına nail Olmayan Dilber
E
Tuz Kadar Sevgi
Soru 11

Ercişli Emrah ile Selvi Han hikâyesinde Selvi Han’ın dışında Emrah’la evlenen ikinci bir kız daha vardır. Sözü edilen bu kız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahperi
B
Gülşen
C
Mehbub
D
Selatin Peri
E
Gülperi
Soru 12

Âşık Garip hikâyesinde Garip’in gurbete çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Senem gurbete çıktığı için
B
Bezirganlar istediği için
C
Kalın (başlık parası)için
D
Düşmanları tehdit ettiği için
E
Senem’in babası tehdit ettiği için
Soru 13

Kerem ile Aslı hikâyesinde Kerem’in yol arkadaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Resul
B
Mahmut
C
Koca Arap
D
Sofu
E
Latif Şah
Soru 14

Türk halk hikâyelerinde adaletsizliği, haksızlığı temsil eden ve genellikle Gence’de oturan Kara Vezir'in karşımıza çıktığı halk hikâyeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Şah İsmail - Bey Böyrek
B
Asuman ile Zeycan - Dediyok ile Zülfüsiyah
C
Yaralı Mahmut - Ercişli Emrah ile Selvi Han
D
Kerem ile Aslı - Garip ile Senem
E
Haydar Bey - Aslan Bey
Soru 15

Tahir’in Mardin Kalesi’nden kurtulmasına yardım eden kahraman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazreti Hızır
B
Hazreti Ali
C
Derviş
D
Mardin Padişahı
E
Hazreti pir
Soru 16

Bugünkü bilgilerimize göre ilk ve son meddah aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Harman Danası - Şekerci Salih
B
Âşık Haşan - Çevri Çelebi
C
Arap Nedim - Meddah Eğlence
D
Kör Haşan - İsmail Dümbüllü
E
Tıflî Ahmet Çelebi - Ayvazoğlu
Soru 17

Dede Korkut hikâyelerinin kahramanları arasında üç deliden söz edilmektedir. Bunlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Deli Karçar - Deli Dündar - Deli Dumrul
B
Deli Beyrek - Deli Kazan - Deli Bayındır
C
Deli Egrek - Deli Segrek - Deli Kanturalı
D
Deli Boğaç - Deli Salur - Deli Basat
E
Deli Selcen - Deli Burla - Deli Banuçiçek
Soru 18

Günümüzde, Anadolu sahasında “Bey Barı”, Akkavak Kızı”, “Bey Böyrek”, “Ba Börek”, “Balbörek” “Bayram Bey” gibi adlarla bilinen Kampüre’nin Oğlu Bamsı Beyrek hikâyesinin ağırlıklı olarak anlatıldığı türler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Menkıbe - Kıssa
B
Efsane - Söylence
C
Destan - Fıkra
D
Masal - Halk hikâyesi
E
Atasözü - Deyim
Soru 19

Evliya Çelebi’den öğrendiğimize göre XVII. yüzyılda meddah ve meddah hikâyeleri anlatılan şehirler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Malatya - Diyarbakır - Adana - Edirne
B
İstanbul - Bursa - Erzurum - Malatya
C
Erzurum - Bilecik - Ağrı - Van
D
Bursa - Kocaeli - Erzincan - Ankara
E
İstanbul - Sakarya - Kars - Elazığ
Soru 20

1659-1660 yıllarında yazılan; Dede Korkut, Sal ur Kazan, Eyrek ve Seyrek’ten söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Camiü’t-tevârih
B
Evliya Çelebi Seyahatnamesi
C
Dürerrü’t-tican
D
Şecere-i Terakime
E
Selçuknâme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x