Halk Hikayeleri 2015-2016 Vize Sınavı

Halk Hikayeleri 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Masal kaynaklı olan halk hikâyeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Karacaoğlan ile Benli Eşe-Kurbanî ile Peri
B
Şah ¡smail-Kirmanşah
C
Hurşit ile Mahımihri-Cihan ve Abdullah
D
Tahir ile Zühre-Emrah ile Selvihan
E
Garip ile Senem-Sümmanî ile Gülperi
Soru 2

Manzum kısımları daha çok 7’li hece vezni ile yazılan halk hikâyeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yaralı Mahmut-Kirmanşah
B
Köroğlu-Şah İsmail
C
Ferhat ile Şirin-Emrah ile Selvihan
D
Bamsı Beyrek-Tepegöz
E
Tahir ile Zühre-Arzu ile Kamber
Soru 3

Âşıkların halk hikâyesine başlamadan önce saz eşliğinde şiirler söylediği başlangıç kısmına fasıl adı verilir. Bu bölümde aşağıdakilerden hangisinin örneği bulunmaz?

A
Muamma
B
Tecnis
C
Divan
D
Selis
E
Tekerleme
Soru 4

“Bin kıratıma git, kendi malıma sahip ol! Karışmam ben. Neme lazım? E, Köroğlu biliyor ki Köse bunu yarenlik söyler, kızdırmak için. Zile bastı. Han Ayvaz geldi.”
Yukarıda sözü edilen metnin anlatıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Behçet Kemal Çağlar
B
Şevki Halıcı
C
Behçet Mahir
D
Behçet Necatigil
E
Feyzi Halıcı
Soru 5

Halk Hikâyelerinde bulunan döşemeye Kars ve çevresinde ne ad verilir?

A
Tecnis
B
Ustadname
C
Tapşırma
D
Dvaggapma
E
Sersuhane
Soru 6

Aşağıdaki at-kahramanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Kır at-Köroğlu
B
Düldül-Hazreti Ali
C
Bengiboz-Bey Böyrek
D
Aşkar-Battal Gazi
E
Karakaytaz-Şah İsmail
Soru 7

Rüyasında bade içen kişiye, âşıklığın yanında kahramanlık özellikleri de kazandıran bade çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Delilik dolusu
B
Pir dolusu
C
Yiğitlik dolusu
D
Er dolusu
E
Kahramanlık dolusu
Soru 8

Genel görüşe göre halk hikâyelerinin ilk örnekleri, yaşamış veya yaşadığı rivayet edilen âşıkların hayatları etrafından oluşmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür hikâyelere bir örnektir?

A
Salman Bey ile Turnatel Hanım
B
Kirmanşah ile Mahperi
C
Kurbanî ile Peri
D
Derdiyok ile Zülfi Siyah
E
Şah İsmail ile Gülizar
Soru 9

Eski Yugoslavya’daki çoğunlukla Boşnak âşıkların müzik eşliğinde anlattıkları Homeros’un eserlerinin incelenmesiyle ortaya çıkan kuramın kurucuları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Joseph Campell- Claude Levi-Straus
B
Vladimir Propp-VVİlhelm Radloff
C
Milman Perry-Albert Lord
D
Anti Aarne-Stitth Thompson
E
Lord Raglan- Julius Krohn
Soru 10

Kahramanın yaşamını en fazla 22 başlık altında toplayan Geleneksel Kahraman Kalıbınm kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Julius Krohn
B
Vladimir Propp
C
Joseph Campell
D
Lord Raglan
E
Claude Levi-Straus
Soru 11

Otto Spies’in Almanca olarak yayımladığı “Türkische Volksbücher” adlı eserini Türkçeye çeviren araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Behçet Necatigil
B
Muhan Bali
C
Behçet Kemal Çağlar
D
Fikret Türkmen
E
Pertev Naili Boratav
Soru 12

“Âşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma” ve “Tahir ile Zühre” adlı eserleri kültür hayatımıza kazandıran bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esma Şimşek
B
Saim Sakaoğlu
C
Ensar Aslan
D
Muhan Bali
E
Fikret Türkmen
Soru 13

Ara söz de denilen, anlatının ana yapısına ait olmayan dış yapısal özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dönme
B
Sapma
C
Saptırma
D
Değişim
E
Açıklama
Soru 14

Pertev Naili Boratav’ın 1946 yılında yayımladığı ve bu alanda yayımlanmış en önemli çalışmalarından biri olan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Folklor ve Edebiyatı
B
100 Soruda Türk Halk Edebiyatı
C
Köroğlu Destanı
D
Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği
E
izahlı Halk Şiiri Antolojisi
Soru 15

Prof. Dr. Mehmet Kaplan bazı halk hikâyecisi anlatıcılarını tespit etmiştir. Bu anlatıcılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Nalbant Mahmut-Sümmanoğlu
B
Nalbant ishak Kemali-Behçet Mahir
C
Nalbur İshak-Mustafa Ruhanî
D
Dellek İshak-Nusret Torunî
E
Helvacı İshak-Yaşar Reyhanî
Soru 16

“Masalcılığın anadan kıza, destancılığın babadan oğla geçtiği” görüşü aşağıdaki araştırıcılardan hangisine aittir?

A
Ziya Gökalp
B
Ömer Seyfeddin
C
Enis Behiç Koryürek
D
Orhan Veli Kanık
E
Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 17

Çukurova yöresinde türkü çağırmak yerine kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hoyrat okumak
B
Karaca Oğlan çağırmak
C
Ahey, eyy çekmek
D
Uzun hava okumak
E
Bozlak okumak
Soru 18

Mısra sayısı 10’dan az olmamak üzere tek ya da daha fazla bentten oluşan, hece ölçülü, övgü, yergi, yaşam, öğüt gibi çeşitli konularda, özellikle atışmalarda, Kars ve yöresi âşıklarının fasıl kısmında söylediği bir şiir biçimidir.
Yukarıda sözü edilen şiir biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan
B
Selis
C
Semaî
D
Sicilleme
E
Satranç
Soru 19

Doğum ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1898-1977 yılları arasında Adana ilinin Ceyhan ilçesinin Versiye köyünde yaşamıştır. Medrese eğitimi görmüştür. 1970’li yıllara kadar bölgede hikâyelerini anlatma imkânı bulmuştur. Uzun kış gecelerinde davet edildiği köylerde kendisini dinlemeye gelenlere hikâyeli türküler okumuştur/anlatmıştır.
Yukarıda sözü edilen âşık/halk hikâyeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hacı Taşan
B
Ahmetce (Ahmet Cihan)
C
Âşık Feymanî (Osman Taşkaya)
D
Neşet Ertaş
E
Âşık Mahgül (Mehmet Kılıçoğlu)
Soru 20

1861 yılında Erzurum ilinin Narman ilçesinin Samikale köyünde doğmuştur. Rüyasında gördüğü Gülperi’yi bulabilmek için Kafkasya, İran, Kırım gibi yerleri gezip dolaşmıştır. Kerem ile Aslı, Latif Şah, Sevdakâr Şah, Tufarganlı Âşık Abbas ve Gülgez Peri hikâyelerinin dışında o aynı zamanda bir âşık kolunun da kurucusudur.
Yukarıda sözü edilen âşık/hikâyeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sümmanî
B
Mustafa Ruhanî
C
Mehlüt ihsanî
D
Yaşar Reyhanî
E
Fuat Çerkezoğlu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x