Halk Hikayeleri 2016-2017 Final Sınavı

Halk Hikayeleri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi aşk ve kahramanlık konularını birlikte işleyen halk hikâyelerinden biri değildir?

A
Yaralı Mahmut
B
Ercişli Emrah ile Selvi Han
C
Bey Böyrek
D
Kirmanşah
E
Şah İsmail
Soru 2

“Âşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma”, “Tahir ile Zühre”, “Âşık Şeref Taşlıova’dan Derlenen Halk Hikâyeleri”, “Âşık Şevki Halıcı’dan Derlenen Halk Hikâyeleri” gibi eserlerden bir kısmında bağımsız bazılarında ise ortak isim olan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esma Şimşek
B
Fikret Türkmen
C
Ali Duymaz
D
Muhan Bali
E
Şükrü Elçin
Soru 3

Yaralı Mahmut hikâyesinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şamşırak/Çamçırak/Şimşirik taşlarının Bağdat'tan alınarak İstanbul'a getirilmesi
B
Gülizar’la Mahmut’un aşkı
C
Mahmut’u Erzincan’da yakalayan kardeşi Kara Vezir’in kahramanlıkları
D
Mahmut’un Bolkar Dağı’nda yaralanması
E
Kara Vezir’in Mehbub’a âşık olması
Soru 4

Kirmanşah hikâyesinde; Kirmanşah’a Koca Arap tarafından hediye edilen olağanüstü özelliklere sahip at aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düldül
B
Ak Kula
C
Aşkar
D
Karakaytaz
E
Kırat
Soru 5

Köroğlu’nun yaşadığı zamanı Göktürkler dönemine kadar götürüp, onun Sasaniler döneminde İran-Astrabad sınırında sınır muhafızlığı yapan bir asker olduğu görüşünü ileri süren araştırmacılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Fahreddin Kırzıoğlu ve Öcal Oğuz
B
Evliya Çelebi ve Katip Çelebi
C
Zeki Velidî Togan ve Faruk Kadri Timurtaş
D
Fikret Türkmen ve Ahmet Edip Uysal
E
Ziya Gökalp ve Pertev Naili Boratav
Soru 6

Ahmet Edip Uysal'ın yardımı ile hikâyeleri Amerika ve İngiltere'ye kadar ulaşan âşık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nusret Yazıcı
B
İslam Erdener
C
Sabit Ataman
D
Dursun Cevlanî
E
Behçet Mahir
Soru 7

Dadaloğlu bozlağının ana özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ay dostla başlaması
B
Uzun hava olması
C
Baraklar arasında söylenmiş olması
D
Aheyle başlaması
E
Heyhey ile başlaması
Soru 8

“Köroğlu harpleri ya bir dilber haberinden, ya bir yiğit haberinden çıkar. Kahraman gittiği yerde tam sonuca ulaşacağı sırada yakalanır idam edilmek üzeredir ya da yenemeyeceği kadar güçlü bir ordu ile karşılaşmış ve bitkin düşmüştür. Tam o sırada Çamlıbel’den yardım gelir ve kahraman kurtarılır.” şeklinde Köroğlu hikâyelerinin konusunu belirten anlatıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülistan Çobanlar
B
Nalbant ishak
C
Behçet Mahir
D
Murat Çobanoğlu
E
Hafız Mithat
Soru 9

Köroğlu destanının halk ağzından derlenen ilk Türkçe yayınının Mir Babaoğlu Haşan Molla tarafından yapılıp, 'Hikâyat-ı Köroğlu Sultan ve Hikâyat-ı Gayvazhan' adı ile yayımlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kahdahar
B
Bişkek
C
İstanbul
D
Kazan
E
Taşkent
Soru 10

Dede Korkut hikâyelerinde anneye çok değer verilmekte olup, hikâyelerde bu ifade kalıplaşmış şekildedir. Sözü edilen kalıp ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ana başta taç imiş her derde ilaç imiş.
B
Ana gibi yâr, Bağdat gibi diyar olmaz.
C
Cennet annelerin ayağı altındadır.
D
Anne evin direğidir.
E
Ana hakkı Tanrı hakkıdır.
Soru 11

Radloff tarafından derlenen 'Karacaoğlan ile İsmikan Sultan' hikâyesinin giriş kısmı bilinen bir masal motifiyle başlar. Sözü edilen bu motif aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üç Kızlar
B
Üç Turunçlar
C
Avcı Ahmet
D
Üç Şehzade
E
Tuz Kadar Sevgi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 'Kitabî Mensur Realist İstanbul Hikâyeleri'nin özelliklerinden biri değildir?

A
Fuad Köprülü, Özdemir Nutku, Pertev Naili Boratav, Şükrü Elçin, Saim Sakaoğlu, Pakize Aytaç gibi isimlerin çalışmalarının olması
B
Hikâyelerin tamamının III. Murat döneminde oluşması
C
Hikâyelerin tamamının XIX. yüzyılda oluşması
D
Bu tür hikâyelerde masal ve halk hikâyelerindeki olağanüstülüklerin yerini tesadüflerin alması
E
Kitabî Mensur Realist İstanbul Halk Hikâyeleri’ndeki kahramanların gerçek hayattan seçilmesi
Soru 13

Evliya Çelebi XVII. yüzyılda Anadolu’da meddah ve meddah hikâyelerinin kahvelerde belirli şehirlerde anlatıldığından söz etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerden biri değildir?

A
Bursa
B
Malatya
C
Edirne
D
İstanbul
E
Erzurum
Soru 14

Dede Korkut hikâyelerinde, alp tipi evlilik vardır. Bu özelliğin çok açık olarak görüldüğü hikâyeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul - Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü Boy
B
iç Oğuz’un Dış Oğuz’a Asi Olup Beyrek’in Öldürülmesi - Salur Kazan’ın Tutsak Olup Uruz’un Kurtarılması
C
Kazı11k Koca Oğlu Yigenek - Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması
D
Kam Püre’nin Oğlu Bamsı Beyrek- Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı
E
Uşun Koca Oğlu Seğrek - Beğil Oğlu Emren Salur Kazan
Soru 15

“Âşık Garip” hikâyesi “Dede Korkut” hikâyelerinden hangisiyle benzerlik gösterir?

A
Kam Püre’nin Oğlu Bamsı Beyrek hikâyesi
B
Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü hikâye
C
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul hikâyesi
D
Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı hikâye
E
Dirse Han Oğlu Boğaç Han hikâyesi
Soru 16

“Mezarda gül bitmesi” ve “karaçalı” motiflerine rastlanılan halk hikâyeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Emrah ile Selvi Han-Hurşit ile Mahımihri
B
Kirmanşah-Şah İsmail
C
Şah İsmail-Tahir ile Zühre
D
Köroğlu’nun ilk Kolu-Köroğlu’nun Son Kolu
E
Tahir ile Zühre-Arzu ile Kamber
Soru 17

“Arzu ile Kamber” hikâyesinde, çoban tarafından Kamber’in bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nil Nehri’nin üzerindeki sandığın içerisinde
B
Van Gölü’nün üzerindeki sandığın içerisinde
C
Kızılırmak’ın üzerindeki sandığın içerisinde
D
Adı belli olmayan ırmağın üzerindeki sandığın içerisinde
E
Araş Nehri’nin üzerindeki sandığın içerisinde
Soru 18

Kam Püre’nin Oğlu Bamsı Beyrek hikâyesinin Hazar Denizi'nin doğusunda bilinen adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kambar Batır
B
Bayan Suluv Kozı Körpeş
C
Alpamış
D
Hurliga
E
Ural Batır
Soru 19

“Tayyi zaman tayyi mekân” motifinin yer aldığı halk hikâyeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Karacaoğlan ile ismikan Sultan-Yaralı Mahmut
B
Arzu ile Kamber-Hurşit ile Mahımihri
C
Tahir ile Zühre-Arzu ile Kamber
D
Âşık Garip-Emrah ile Selvihan
E
Âşık Garip-Tahir ile Zühre
Soru 20

“Tahir ile Zühre” hikâyesinde, Tahir’in tutsak edildiği Mardin Kalesi’nde yedi yıl kaldıktan sonra kurtulmasına yardımcı olan tip aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazreti Hızır
B
Göl padişahı
C
Mardin Valisi
D
Hazreti ilyas
E
Sultan Murat
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x