Halk Hikayeleri 2016-2017 Vize Sınavı

Halk Hikayeleri 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1918’de Kars ilinin Kağızman ilçesinin Camuşlu köyünde doğmuştur. Ustası Karslı Cemal Hoca’dır. Bildiği hikâyeler Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans tezi olarak hazırlanmıştır. 1980'de vefat etmiştir. Ahmet ile Mehmet, Âşık Garip, Böyle Bağlar, Ercişli Emrah, Kerem ile Aslı, Kirmanşah, Köroğlu ve Kolları, Latif Şah, Necip ile Telli, Salman Bey, Sevdakâr Şah bildiği hikâyelerden bazılarıdır.
Yukarıda sözü edilen âşık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Murat Çobanoğlu
B
Sadi Değer
C
Üzeyir Aziz Göktekin
D
Laçin Kurt
E
Muhittin Cuya
Soru 2

Sümmanî’nin torunu olan âşıklar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sadi Değer-islam Değer
B
Yaşar Yılmaz-Nusret Yılmaz
C
Mevlüt Şafak-Ali Şafak
D
Temel Şahin-Ahmet Şahin
E
Nusret Yazıcı-Hüseyin Yazıcı
Soru 3

“İdeolojik Halk Bilimi Kuramı” yerine kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağlam Merkezli Halk Bilimi Kuramı
B
Ulusal Halk Bilimi Kuramı
C
Yapısalcı Kuram
D
Gösterge Bilim Kuramı
E
Geleneksel Kahraman Kuramı
Soru 4

“Hikâye anlatmanın kaynağına gidersek, eski Türk boylarının av törenlerinde şiirin ve ozanın ne kadar önemli bir yeri olduğunu saptarız. Eski dönemlerde, bu avların mutluluk ve bolluk getirmesi için büyücülükle ilgili şiirler söyleyen din adamları-ozan görünümünde şiirler söyleyen kişiler vardı.”
Yukarıdaki görüş aşağıdaki araştırmacılardan hangisine aittir?

A
Pertev Naili Boratav
B
Fuad Köprülü
C
Özdemir Nutku
D
Nihat Sami Banarlı
E
ilhan Başgöz
Soru 5

Saz meclislerinde âşığın, kendi şiirlerini okumadan önce ya da bir hikâyeyi anlatmaya başlamadan önce fikrî, mistik hatta didaktik tarzda söylediği şiirlere ne ad verilir?

A
Sersuhane
B
Alkış
C
Ölçülü söz
D
Karavelli
E
Destan
Soru 6

Lord Raglan’ın “Geleneksel Halk Kahramanı Kalıbı Yöntemi”ni Türkiye’de ilk uygulayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ensar Aslan
B
Ali Berat Alptekin
C
Özkul Çobanoğlu
D
Fikret Türkmen
E
Umay Günay
Soru 7

Tam adı “Motif-lndex of Folk Literatüre” olan altı ciltlik eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Luti
B
Stith Thompson
C
Wolfram Eberhard
D
Otto Böckel
E
Antti Aarne
Soru 8

Vladimir Propp'un “Yapısalcılık Yöntemi”ni Türkiye’de halk hikâyelerine uygulayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Edip Uysal
B
Pertev Naili Boratav
C
Fikret Türkmen
D
Muhan Bali
E
ilhan Başgöz
Soru 9

Halk hikâyesi anlatıcılarının tespitinde, bir süre Atatürk Üniversitesinde görev yapan ve onun halk edebiyatı sahasında yetiştirdiği öğrencilerinin küçümsenmeyecek emekleri vardır. Nalbant ishak Kemalî ve Behçet Mahir gibi hikâye anlatıcılarını tespit ederek kültür hayatımıza kazandırmıştır.
Yukarıda sözü edilen araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orhan Okay
B
Niyazi Akı
C
M. Kaya Bilgegil
D
Mehmet Kaplan
E
Selahattin Olcay
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Erzurumlu âşıklardan biri değildir?

A
Âşık Müdamî
B
Âşık Yaşar Reyhanî
C
Âşık Mıktat
D
ÂşıkTorunî
E
Âşık Hüseyin Sümmanoğlu
Soru 11

“Âşık Garip”, “Sümmanî ile Gülperi”, “Sevdakâr Şah”, “Salman Bey ile Turnatel Hanım”, “Kaçak Nebi”, “Mihrali Bey” gibi hikâyelerin mekânı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Balkanlar-Tarım Sırderya
B
Altay-Yenisey-Tarım Sırderya
C
Kafkaslar-Ortadoğu
D
Orta Doğu-idil-Ural
E
Orta Asya-Orta Doğu
Soru 12

Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi Behçet Mahir’den hikâye derlememistir?

A
Ahmet Edip Uysal
B
İsa Özkan
C
Saim Sakaoğlu
D
Fikret Türkmen
E
Muhan Bali
Soru 13

Pertev Naili Boratav tarafından 1946 yılında yayımlanan eserde halk hikâyelerinin destan, masal, âşık şiiri, roman, vb. türlerle olan ilişkisi detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bunların dışında halk hikâyelerinin kaynakları, özellikleri gibi konular da araştırılmıştır. Eserde ayrıca, Gül ile Ali Şir, Köroğlu, Celalî ve Mehmet Bey hikâyelerinin metinlerine de yer verilmiştir.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği
B
Âşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma
C
Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma
D
Çıldırlı Âşık Şenlik, Hayatı-Şiirleri-Hikâyeleri
E
Köroğlu Destanı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin fasıl bölümünde yer alan şiir türlerinden biri değildir?

A
Divan
B
Muamma
C
Koşma
D
Tecnis
E
Mersiye
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi pir dolusu badeyi içen âşıklardan biri değildir?

A
Âşık Garip
B
Narmanlı Sümmanî
C
Köroğlu
D
Âşık Kerem
E
Ercişli Emrah
Soru 16

Halk hikâyelerini “Bir sevgiliyi elde etme yolundaki maceraları anlatan masaldır.” biçiminde tanımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ignace Kunos
B
Otto Spies
C
Antti Aaarne
D
Hans Agust Fischer
E
Otto Böckel
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de “Tarihî-Coğrafî Fin Yöntemi”nin uygulandığı halk hikâyelerinden biri değildir?

A
Yaralı Mahmut
B
Âşık Garip
C
Tahir ile Zühre
D
Ercişli Emrah ile Selvi Han
E
Kirmanşah
Soru 18

Eski Yugoslavya’daki çoğunlukla Boşnak âşıkların müzik eşliğinde anlattıkları Homeros’un eserlerinin incelenmesiyle ortaya çıkan kuramın kurucuları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Milman Perry-Albert Lord
B
Lord Raglan- Julius Krohn
C
Vladimir Propp-Wİlhelm Radloff
D
Anti Aarne-Stitth Thompson
E
Joseph Campell- Claude Levi-Straus
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Baraklı Âşık Mahgül'ün özelliklerinden biri değildir?

A
70 yıl kadar hikâye anlatması, düğünlere katılması ve kınacı gitmesi
B
1919 yılında Gaziantep ilinin Nizip ilçesininin Büyükşemik köyünde doğmuş olması
C
Hikâyelerinde Barakların Horasan’dan göçü, Yozgat ve civarına yerleşmesi gibi konuları işlemesi
D
Öğrenim görmemesi
E
1932 yılında Kilis ilinin Musabeyli ilçesinin Gökmusa köyünde doğmuş olması
Soru 20

Halk hikâyelerinin masal, efsane ve fıkradan ayrılan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olayların daha çok Kaf Dağı, Yemen, Hint gibi yerlerde geçmesi
B
Konusunun hayali olması
C
Anlatıcılarının kadınlar olması
D
Nazım-nesir karışımı olması
E
Uzun kış gecelerinde evlerde ve köy odalarında anlatılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x