Halk Hikayeleri 2017-2018 Final Sınavı

Halk Hikayeleri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Süleyman Bey, nedimâ-yı padişahîden idi. Sultan Murat kendisine köle ve cariyeler, bir çok mücevherat İhsan ve on iki gün gayet müdebdeb bir düğün yapılmasını irade buyurdu. Sultan Ahmet meydanında çadırlar kuruldu. Enva-i nefis taamlar, esbab-ı lyş u tarab ihzar olundu. On gün on gece kâffe-i erkân ve ekâbir-i devlet, takım takım davet edildiler. Müzeyyen kâşanelerde, o dil-rûba mahbûblar sâkilik ederlerdi. Gayet müzeyyen bir surette tertip edilmiş sofralarda altın yaldızlı sahanlar içinde et'ime-i nadide hazırlanmış olduğundan binlerce zevât-ı mutîre ve fukaraya ikram olundu. On birinci gece haremde gayet muhteşem bir kına gecesi yapıldı. Ve on ikinci gece nîreyn-i âlem-i cemâl, nâil-i visâl oldular.”
Yukarıdaki alıntının kaynağını açıklamaya çalışan görüşlerden hangisi doğrudur?

A
Şehir hayatının baskın olduğu bir meddah hikâyesindendir.
B
Dili ağır bir mesnevidendir.
C
Düğünü betimleyen bir Dede Korkut metnidir.
D
Yaralı Mahmut'un düğününü anlatan bir halk hikâyesidir.
E
Köroğlu'nun İstanbul hikâyelerindendir.
Soru 2

Aşağıdaki Doğu bilimcilerden hangisinin halk hikâyeleri ile ilgili bir çalışması yoktur?

A
Hans August Fischer
B
Edith Fiscdick
C
Andreas Tietze
D
Otto Spies
E
Wolfram Eberhard
Soru 3

“Ruşen Ali (Ürüşan Baba) Bolu Beyi’nin yanında at bakıcısıdır. Beyin isteği üzerine Ruşen Ali Anadolu coğrafyasında at aramaya çıkar. Günler süren yolculuktan sonra Erzincan ilinin Tercan ilçesine gelir ve orada çelimsiz iki kulunu satın alır. Çünkü bunlar su aygırı ve kısrağının birleşmesi sonucunda doğmuştur.”
Yukarıda sözü edilen kulunlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karakaytaz-Aşkar
B
Aşkar-Doru at
C
Kırat-Düldül
D
Kırat- Doru at
E
Bengiboz-Boz aygır
Soru 4

Ali Bezirgân, Gence Padişahı, Kara Vezir, Mehbub vb. kahramanların yer aldığı halk hikâyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahir ile Zühre
B
Ferhat ile Şirin
C
Yaralı Mahmut
D
Leyla ile Mecnun
E
Âşık Garip
Soru 5

Köroğlu’nun Gazneli Mahmut, Ayvaz’ın da nedimi Ayaz olduğunu iddia eden Köroğlu araştırmacısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp
B
Fahrettin Kırzıoğlu
C
Faruk Kadri Timurtaş
D
M. Öcal Oğuz
E
Fikret Türkmen
Soru 6

Ercişli Emrah ile Selvi Han hikâyesinde Van Kalesi'ni kuşatan İsfahan hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakup Han
B
Şah İsmail
C
Adil Han
D
Kara Vezir
E
Şahoğlu Şah Abbas
Soru 7

Bugün sözlü kaynaklarda anlatılmakta olan bazı metinlerde Dede Korkut Hikâyelerinde geçen bazı kavramlara rastlanmaktadır: “Gırh ince belli giz gelip gider”, “Çöpten tepe olmaz külden dağ olmaz”, “At ayağı yörük olar, usta dili külünk olar”, “Dağlardın başında av-guş ederdi”, “Açları doyurdu, çıplahlari geyirdi.”
Yukarıdaki metinde verilen örnekler daha çok aşağıdaki halk anlatılarından hangisinde geçer?

A
Fıkra
B
Masal
C
Efsane
D
Halk hikâyesi
E
Destan
Soru 8

Meddah hikâyesi hakkında “Bizim sonradan meddah dediğimiz halk hikâyelerine Araplar kıssas ve Acemler aynı mânâ olarak kullanılan kıssahan derler ki bu tabir meddah kelimesinin umumileşmesinden önce Türkler arasında da -bilhassa Anadolu’da-epeyi zaman yaşamıştır.” görüşü aşağıdaki araştırmacılardan hangisine aittir?

A
Özdemir Nutku
B
Fuat Köprülü
C
Cevdet Kudret
D
Evliya Çelebi
E
Murat Uraz
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Köroğlu’na ev sahipliği yapmak isteyen yerlerden biri değildir?

A
Erzincan
B
Van
C
Yozgat
D
Bolu
E
Kars
Soru 10

Arzu ile Kamber hikâyesinde, Arzu’nun bindiği atların belinin kırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arzu’nun kilosu
B
Kamber’in bedduası
C
Atın sakat olması
D
Kamber’in atı oynatması
E
Atın ürkmesi
Soru 11

Dede Korkut hikâyeleri bir “Giriş” ve 12 hikâyeden oluşmakla birlikte 13. hikâyenin Leningrad Şarkiyat Enstitüsündeki yazmalar arasında bulunduğundan söz eden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bahtiyar Vahapzade
B
Bekir Çobanzade
C
Nebi Hazri
D
HamitAraslı
E
Şamil Allahverdi Cemşidov
Soru 12

“Mezarda gül bitmesi” ve “karaçalı” motiflerine rastlanılan halk hikâyeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Köroğlu’nun ilk Kolu-Köroğlu’nun Son Kolu
B
Kirmanşah-Şah İsmail
C
Şah İsmail-Tahir ile Zühre
D
Tahir ile Zühre-Arzu ile Kamber
E
Emrah ile Selvi Han-Hurşit ile Mahımihri
Soru 13

Âşık Müdami ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Leyla ile Mecnun hikâyesini Arapça, Farsça ve Türkçe olarak anlatabilmektedir.
B
Âşıklıkla ilgili bilgileri babası ile Şavşatlı Tevfik Usta’dan derlemiştir.
C
Yaşar Reyhanî ve Sadi Değer Hasretî’nin ustasıdır.
D
Cilavuz Köy Enstitüsünde müzik öğretmenliği yapmıştır.
E
Pertev Naili Boratav onun bütün hikâyelerini derlemiştir.
Soru 14

Kerem ile Aslı hikâyesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hikâyede zorda kalan Kerem ve Sofu’nun yardımına Hazreti Hızır yetişmektedir.
B
Kerem’in yol arkadaşı Sofu’dur.
C
Hikâye din farklılığı üzerine kurulmuştur.
D
Hikâye ile ilgili Fikret Türkmen tarafından bir doktora tezi hazırlanmıştır.
E
Kerem’in yol arkadaşı Sofu, Esma adında bir kızla evlenmiştir.
Soru 15

1638 yılında Demirkapı Derbendi’nden geçerken o çevredeki mezarları inceleyip bu mezarlardan birinin de Dede Korkut’a ait olduğundan söz eden Fransız Doğu bilimcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adam Olearius
B
Potanin
C
Fleischer
D
Ettore Rossi
E
Von Diez
Soru 16

Karacaoğlan ile İsmikan Sultan hikâyesinin tek anlatmasının bulunduğu kaynak ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ficcher- Proben
B
Fleischer-Proben
C
Ettore Rossi-Proben
D
Spies-Proben
E
Radloff- Proben
Soru 17

Halk hikâyelerinin ilk sınıflamasını (kahramanlık romanı, saz şairlerinin romanı, saz şairlerinin kahramanlık romanı) yapan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edmond Saussey
B
IgnâcKünos
C
Pertev Naili Boratav
D
Otto Spies
E
Ali Duymaz
Soru 18

Ercişli Emrah ile Selvi Han hikâyesinde Emrah'ın pek çok zorluğu aşarak mutlu sona ulaşmasında ona yardımcı olan yol arkadaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pir Dede
B
Kara Vezir
C
Yakup Han
D
Âdil Han
E
Âşık Ahmet
Soru 19

A. Chodzko ve Pertev Naili Boratav’a göre Köroğlu soyu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avşar boyundan Türkmen
B
Karakeçili boyundan Türkmen
C
Saçıkaralı boyundan Türkmen
D
Cerit boyundan Türkmen
E
Teke boyundan Türkmen
Soru 20

Yaralı Mahmut hikâyesinde konulduğu yeri geceleyin aydınlatan şamşırak (çamçırak) taşları bir pehlivanın koynunda saklanmaktadır. Aslında bu pehlivan erkek görünümlü bir kızdır. Yukarıda sözü edilen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arapüzengi
B
Yemen padişahının kızı
C
Selcen Hatun
D
ilbilge Hatun
E
Tomris Hatun
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x