Halk Hikayeleri 2018-2019 Final Sınavı

Halk Hikayeleri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Varyant
II. Sapma
III. Motif
IV. Epizot
V. işlev
Yukarıdaki terimlerden hangileri Tarihi-Coğrafi yöntem tarafından kullanılır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
l.lll ve IV
E
I, II, III ve V
Soru 2

Hikâyenin başından itibaren kahramana âşık olup olmadığı tam anlaşılamayan, bu nedenle erkek kahramanın “Ya Rabbim, benim aşkımın üçte birini bu kıza ver de onun için çektiklerimi anlasın” diye dua ettiği kadın kahraman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aslı
B
İsmikan Sultan
C
Zühre
D
Arzu
E
Gülizar
Soru 3

Kaf Dağı'na ulaşabilen halk hikâyesi kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bey Börek
B
Köroğlu
C
Yaralı Mahmut
D
Latif Şah
E
Kirmanşah
Soru 4

Halk hikâyesi anlatıcılarının tespitinde, bir süre Atatürk Üniversitesinde görev yapan ve onun halk edebiyatı sahasında yetiştirdiği öğrencilerinin küçümsenmeyecek emekleri vardır. Nalbant ishak Kemalî ve Behçet Mahir gibi hikâye anlatıcılarını tespit ederek kültür hayatımıza kazandırmıştır.
Yukarıda sözü edilen araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selahattin Olcay
B
Mehmet Kaplan
C
Orhan Okay
D
Niyazi Akı
E
M. Kaya Bilgegil
Soru 5

“36 ayda dünyaya gelme”, “ırmak üstüne seccade serip ibadet etme”, “295 yaşına dek yaşama”, “bir yılan tarafından sokulma” gibi özellikleri ile tanınan kahraman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hızır
B
Bamsı Beyrek
C
Âşık Kerem
D
Deli Dumrul
E
Dede Korkut
Soru 6

“Göl Padişahının kızı”, “Nil”, “kayık olarak bal mumu sıvalı sandık kullanılması” gibi su kültürüyle ilişkili motifleri olan halk hikâyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şah İsmail
B
Kerem ile Aslı
C
Kirmanşah
D
Tahir ile Zühre
E
Hurşit ile Mahımihri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 19 yüzyılda ilk Köroğlu destan derlemelerinin yapıldığı yerlerden biridir?

A
Türkiye
B
Makedonya
C
Özbekistan
D
Kırgızistan
E
Azerbaycan
Soru 8

Saz meclislerinde âşığın bir hikâyeyi anlatmaya başlamadan önce fikrî, mistik, didaktik tarzda söylediği manzum ürüne ne ad verilir?

A
Taşlama
B
Fasıl
C
Döşeme
D
Koşma
E
Tapşırma
Soru 9

Ercişli Emrah ile Selvihan hikâyesinin değindiği gerçek tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şah oğlu Abbas’ın Van Kalesini kuşatması
B
Celali ayaklanmaları
C
Osmanlı’nın Gence’ye yaptığı sefer
D
Timur’un Kars’ı işgali
E
Özdemiroğlu Osman Paşa’nın komutasında yapılan sefer
Soru 10

“Artık Ali on altı yaşına gelmiştir. Babasının isteği üzerine tarla balçık hâline getirilir, daha sonra da ahırdaki iki kulun dışarıya çıkarılır. Ruşen Ali’nin isteği üzerine Ali bu atlardan Doru’ya biner ve çamura sürer. Dönüşte Doru’nun ayağında çamur izleri görülür. Çünkü üzerine iğne deliği kadar bir delikten ışık girmiştir, ikinci olarak Kırat’a binen Ali, onu da balçığa sürer ve dönüşte ayağında çamura rastlanmaz. Çünkü onun üzerine ışık girmemiştir ve uçabilme özeliğini kaybetmemiştir.”
Yukarıda sözü edilen Köroğlu’nun hangi koluna aittir?

A
Köroğlu’nun Bolu Beyi Kolu
B
Köroğlu’nun Zuhuru Kolu
C
Köroğlu’nun Kaybolması Kolu
D
Köroğlu’nun Sonu Kolu
E
Köroğlu’nun Esir Olması Kolu
Soru 11

I. Ocaklık taşı
II. Şahinle ava çıkma
III. Yedi erkek kardeşin tek kız kardeşi
IV. Tasvirini gördüğü kıza âşık olma
Yukarıdaki motiflerin ait olduğu halk hikâyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hurşit ile Mahımihri
B
Şah İsmail
C
Yaralı Mahmut
D
Bey Börek
E
Kirmanşah
Soru 12

Karaca Oğlan ile İsmikan Sultan hikâyesinde olayları başlatan, “Üç Turunçlar” masalının da temel motifi olan söz konusu motif aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mezarda gül bitmesi
B
Kahramana beddua edilmesi
C
İlk görüşte aşk
D
Kadın kahramanın mağarada hapsedilmesi
E
Kahramanın devlerle savaşması
Soru 13

Şah İsmail hikâyesinde geçen “Hint padişahının oğlu”, “Devlerle savaş”, “Göze kuş tüyünün sürülmesi” gibi motiflere dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A
Şah İsmail hikâyesinde efsanevi motiflerin kullanıldığı
B
Şah İsmail hikâyesinin Türk sözlü kültürüne ait olmadığı
C
Şah İsmail hikâyesinin kahramanlık destanı kökenli olduğu
D
Şah İsmail hikâyesinde halk hekimliğine dair verilerin olduğu
E
Şah İsmail hikâyesinin masal kökenli olduğu
Soru 14

Hem Şah İsmail hem de Yaralı Mahmut hikâyesinde geçen motif aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erkek kahramanın nara atması ve gürz kullanması
B
Devlerle savaş
C
İnsan başından kale
D
Arap kılığına girmiş kadın savaşçı
E
Çok eşli evlilik
Soru 15

Günümüzde, Anadolu sahasında “Bey Barı”, Akkavak Kızı”, “Bey Böyrek”, “Ba Börek”, “Balbörek” “Bayram Bey” gibi adlarla bilinen Kampüre’nin Oğlu Bamsı Beyrek hikâyesinin ağırlıklı olarak anlatıldığı türler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Masal - Halk hikâyesi
B
Efsane - Söylence
C
Destan - Fıkra
D
Menkıbe - Kıssa
E
Atasözü - Deyim
Soru 16

Göçebe Türk kültürünün izlerinin belirgin bir biçimde hissedilebildiği halk hikâyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karaca Oğlan ile ismikan Sultan
B
Arzu ile Kamber
C
Şah İsmail
D
Köroğlu
E
Ercişli Emrah ile Selvihan
Soru 17

I. Konusu hayalî ve fantastiktir.
II. Anlatılanlarda süsleyici tasvirler vardır.
III. Anlatmalarda daha çok halk kültürünün ağırlığı vardır.
IV. Bu tür hikâyelerin konusu gerçekçidir.
V. Mitolojik yönden zengindirler.
VI. Hikâyeler genelde şiirsizdir.
Yukarıdakilerden hangileri halk hikâyelerini meddah hikâyelerinden ayıran özelliklerdendir?

A
IV ve VI
B
III, IV ve VI
C
I, II, III ve V
D
II, III, IV ve V
E
III, IV, V ve VI
Soru 18

“Zira bizim halk hikâyelerimiz nasıl destandan romana geçen bir edebî nev’in ilk merhalesini teşkil ediyorsa, Dede Korkut Kitabı da bu merhalenin ilk basamağını teşkil eden eser olarak karşımıza çıkmaktadır.” diyerek âşık tarzı halk hikâyelerinin temelini Dede Korkut hikâyelerine bağlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fuat Köprülü
B
Ziya Gökalp
C
Pertev Naili Boratav
D
Fikret Türkmen
E
Muharrem Ergin
Soru 19

Dede Korkut Hikâyelerinde geçtiği ileri sürülen “alp tipi evlilik” ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erkek kahramanın toplum için mücadele eden bir alp tipi olması
B
Beye savaşta yararlılık gösteren yardımcısının beyin kız kardeşi ile evlendirilmesi
C
Düğünlerde baskının olması yüzünden düşmanla mücadele
D
Kadın ve erkek kahramanın fiziksel bir mücadele sonunda evlenmesi
E
Dede Korku hikâyelerinin göçebe bir yaşam biçimini tasvir etmesi
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x